2016 Grudzień

Archiwum: Grudzień 2016

Dokumenty przyjęte podczas obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

Apel ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy »
Podziękowanie dla KSP Służba przy grobie Patrona »
Stanowisko nr 1 ws. wielkości odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku »
Stanowisko nr 2 ws. reformy oświatowej »
Stanowisko nr 3 ws. polskiego górnictwa węgla kamiennego »
Stanowisko nr 4 ws. wieku emerytalnego »
Stanowisko nr 5 ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych »
Stanowisko nr 6 ws. przeniesienia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń »
Stanowisko nr 7 ws. systemu pracy weekendowej »
Stanowisko nr 8 ws muzealników i muzeów »
Stanowisko nr 9 ws. nowelizacji dyrektywy o handlu emisjami (ETS) »
Stanowisko nr 10 ws. sytuacji w branży elektroenergetycznej »
Stanowisko nr 11 ws. pracy zmianowej »
Uchwała nr 1 ws. nadania tytułu Zasłużony »
Uchwała nr 2 ws. ochrony znaku NSZZ “Solidarność” »
Uchwała nr 3 ws. zmiany uchwały nr 1 XIX KZD »
Uchwała nr 4 ws. zmian w Statucie § 2 – 87 »
Uchwała nr 5 ws. zmian w Statucie § 8 i 9 »
Uchwała nr 6 ws. zmian w Statucie § 9 – 69 »
Uchwała nr 7 ws. zmian w Statucie § 9 »
Uchwała nr 8 ws. zmian w Statucie § 10 »
Uchwała nr 9 ws. zmian w Statucie § 11 »
Uchwała nr 10 ws. zmian w Statucie § 12 »
Uchwała nr 11 ws. zmian w Statucie § 20 »
Uchwała nr 12 ws. zmian w Statucie § 21 »
Uchwała nr 13 ws. zmian w Statucie § 25 – 29 »
Uchwała nr 14 ws. zmian w Statucie § 42 »
Uchwała nr 15 ws. zmian w Statucie § 44 »
Uchwała nr 16 ws. zmian w Statucie § 50 »
Uchwała nr 17 ws. zmian w Statucie § 60 »
Uchwała nr 18 ws. zmian w Statucie § 88 »
Uchwała nr 19 ws. ochrony działaczy związkowych »
Uchwała nr 20 ws. zmiany Uchwały nr 8 XIX KZD ws. zasad zatrudniania członków władzy wykonawczej »
Uchwała nr 21 ws. upoważnienia Prezydium KK do dokonania zmian redakcyjnych »

Nowa organizacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

W dniu 15 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie władz uczelni: Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego i Kanclerza dr n. med. Katarzyny Matusiak z władzami Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działającej w naszej uczelni: Przewodniczącym Panem dr. Marcinem Jaroszkiem oraz Wiceprzewodniczącym Panem dr. Jackiem Urbińskim.
W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Pan Marek Bogusz, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu Pan Janusz Gołdynia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Pan dr Mateusz Warchał.

Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu od 12 października br. rozpoczęła działalność w Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu, która jest zrzeszona w Regionie Podbeskidzie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Na spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w naszej uczelni. Poruszano również zagadnienia współpracy i wzajemnego rozwoju. Omówiono plany na przyszłość.

  • 1
  • 2