2016 Grudzień

Archiwum: Grudzień 2016

Spotkanie opłatkowe

“Pokój ludziom dobrej woli” – tymi słowami można streścić życzenia, jakie ks. prałat Józef Oleszko, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, przekazał związkowcom z regionu Podbeskidzie podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 20 grudnia  w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.   (więcej…)

Stanowisko ZR w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

STANOWISKO
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

z 20 grudnia 2016 roku
w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w Polsce. Gwałtowne antyrządowe wystąpienia, które mają miejsce zarówno w gmachu Sejmu RP jak i na ulicach naszych miast, oceniamy jednoznacznie jako desperacką próbę destabilizacji sytuacji w kraju z zamiarem obalenia rządu. Rzeczą skandaliczną jest wykorzystywanie do tego celu dat, związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w najnowszej historii Polski – rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku.

Dziś jesteśmy świadkami ostrego sporu politycznego, w którym zamiast odpowiedzialności za Polskę i Polaków, widać wyłącznie wąski partykularny interes tych, którzy nie potrafią pogodzić się z werdyktem wyborców. Parlamentarna mniejszość i lewica pozaparlamentarna – z mocy wyborców pozbawione przywilejów i władzy – oraz dawny aparat represji, próbują wykorzystać każdą sposobność, by wyprowadzać ludzi na ulice, by antagonizować społeczeństwo i destabilizować sytuację w kraju. To wyjątkowo niebezpieczna i nieodpowiedzialna gra, która może doprowadzić do nieobliczalnych skutków.

„Solidarność” zaangażowała się w ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne, popierając kandydatów i ugrupowanie, które deklarowało spełnienie najważniejszych postulatów związkowych. Po latach ignorowania  pracowniczych  postulatów doczekaliśmy czasów, gdy nasz głos jest słyszalny, dialog staje się rzeczywisty, a nasze podnoszone od lat żądania zaczynają być realizowane. Jesteśmy świadkami realizowania tych postulatów przez ludzi, którym wyborcy powierzyli losy naszej Ojczyzny. Ustanowienie stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto, uchwalenie płacy minimalnej na poziomie 2000 zł brutto, wprowadzenie programu „Rodzina 500+”, przywrócenie  wieku emerytalnego na poziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, częściowe odmrożenie bazy odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – to wszystko trzeba uznać jako konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji ludzi pracy, sytuacji wszystkich obywateli naszego kraju.

„Solidarność” konsekwentnie troszczy się o prawa ludzi pracy, które są fundamentem działań obecnego rządu.  Sprzeciwiamy się, aby ktokolwiek w sposób antydemokratyczny próbował zmienić obecny układ sił w Polsce.
W demokratycznym państwie jedyną drogą do politycznych zmian są wybory. Rok temu Polacy skorzystali z tej drogi
i odsunęli od władzy skompromitowane ugrupowania polityczne.

Wzywamy wszystkie strony obecnego sporu politycznego do podjęcia dialogu, do rezygnacji z osobistych ambicji
i kierowania się najwyższym dobrem – dobrem naszej wspólnej Ojczyzny i jej obywateli.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

Stanowisko do druku »

 

Protest pracowników leśnictwa przed Sejmem RP

Pracownicy leśnictwa, zorganizowani w Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, zebrali się 13 grudnia 2016 r. przed Sejmem RP. W akcji wzięli udział przedstawiciele Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z organizacji związkowej w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka.

Powodem akcji protestacyjnej było wniesienie pod obrady połączonych komisji:
– Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
–  oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
rządowego projektu o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie oraz zmieniającgo ustawę o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie.
Projekt ten zakłada, że Lasy Państwowe będą obarczone szacowaniem szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych przez dziką zwierzynę, z pokryciem pełnych kosztów. Byłby to więc kolejny  haracz w wysokości około 300 ml złotych, co dwukrotnie przekracza planowany w tym roku zysk Lasów Państwowych.

Posiedzenie wyżej wymienionej Komisji zakończyło się przesunięciem debaty na kolejny termin obrad podkomisji sejmowej, które odbędą się 09.01.2017 r. Należy uznać, że protest przyniósł pozytywne efekty, tym bardziej, że zarządzająca Kancelarią Prezydenta RP pani Małgorzata Sadurska po przedłożeniu problemu, zapewniła 12 grudnia 2016 r. naszych przedstawicieli o pozytywnej reakcji na nasze postulaty wyrażonej przez osoby piastujące  najwyższe urzędy państwowe.

„Solidarność Podbeskidzia” w „Kronice” i „Głosie”

solid_grudzień_2016W najnowszych numerach „Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” czytelnicy znajdą nowe wydanie „Solidarności Podbeskidzia”.

Na łamach najnowszej „SP” publikujemy m.in. stanowisko „Solidarności” przyjęte w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, relację z Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności’, artykuł o szlachetnej paczce, którą przygotowali członkowie Sekcji Młodych, tekst o najnowszych propracowniczych inicjatywach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej…

Zapraszamy do lektury!
Strona 1 (pdf) »

 

Zaproszenie na uroczystość związaną z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego

Obchody pod patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa – organizowane przez KZ NSZZ “Solidarność” TEKSID Iron Poland odbędą się w dn.13.12.2016r. w SKOCZOWIE.

Program obchodów:

17.00 – Msza św. w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła

– Poświęcenie tablic Ronda Ofiar Stanu Wojennego.

18.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą Bł.ks. Jerzego.

18.15 – Prelekcja Marka  Łukasika z Instytutu Pamięci Narodowej na temat stanu wojennego oraz projekcja filmu pt.”Towarzysz Generał idzie na wojnę”

 

ZAPRASZAM

Czesław Chrapek

NSZZ Solidarność O/Skoczów

 

Spotkanie w rocznicę stanu wojennego

W związku ze zbliżającą się 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w sobotę, 10 grudnia, w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie dawnych i obecnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”. Organizatorami spotkania był Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” i nowopowstałe bielskie stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. (więcej…)

  • 1
  • 2