2016 Listopad

Archiwum: Listopad 2016

Spotkanie z prezesem IPN

Przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz w rozmowie z prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem

W trakcie obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” związkowcy z Podbeskidzia mieli okazję spotkać się z gościem obrad, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosławem Szarkiem.

– Była to sympatyczna rozmowa w gronie przyjaciół, bo pamiętać należy, że Jarosław Szarek pochodzi z Czechowic-Dziedzic i w czasie stanu wojennego wspierał zdelegalizowaną „Solidarność” na Podbeskidziu – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. W trakcie spotkania omówione zostały przygotowania do uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności, która ma się odbyć w Bielsku-Białej pod koniec stycznia przyszłego roku. Prezes Szarek zapowiedział też wizytę na zebraniu Zarządu Regionu Podbeskidzie na początku przyszłego roku. – Będziemy mieli  wówczas okazję porozmawiać, poznać kierunki działań i plany na przyszłość IPN-u, a także omówić możliwość rozwijania współpracy z tą tak ważną dla Polski instytucją – mówi Marek Bogusz.

W trakcie zjazdu w Płocku delegaci wielokrotnie podkreślali owocną współpracę związku z IPN, a przewodniczący Piotr Duda jednoznacznie stwierdził, że IPN zawsze może liczyć na „Solidarność”. Wyrazem dobrych relacji, jak podkreślono, było zorganizowanie 28 sierpnia br. w Gdańsku państwowego pogrzebu Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – dokładnie w 70. rocznicę ich stracenia przez komunistów.

– IPN od samego początku swojego istnienia prowadził badania nad dziejami NSZZ „Solidarność” i będą one nadal kontynuowane – mówił w trakcie zjazdu w Płocku prezes IPN Jarosław Szarek. – Następnym wyzwaniem będzie opowiedzenie o losach 10-milionowej „Solidarności” młodemu pokoleniu Polaków.

Delegaci z "Solidarności" Regionu Podbeskidzie podczas spotkania z prezesem IPN w Płocku

Delegaci z “Solidarności” Regionu Podbeskidzie podczas spotkania z prezesem IPN w Płocku

Reprezentacja Czechowic-Dziedzic na zjeździe w Płocku - od prawej: szef "S" KWK Silesia Dariusz Dudek, prezes IPN Jarosław Szarek i wywodzący się z "Silesii" szef Sekretariatu Górnictwa Kazimierz Grajcarek

Reprezentacja Czechowic-Dziedzic na zjeździe w Płocku – od prawej: szef “S” KWK Silesia Dariusz Dudek, prezes IPN Jarosław Szarek i wywodzący się z “Silesii” szef Sekretariatu Górnictwa Kazimierz Grajcarek

Jeszcze raz Jarosław Szarek i Kazimierz Grajcarek

Jeszcze raz Jarosław Szarek i Kazimierz Grajcarek

Prezes IPN w rozmowie z Bogdanem Szozdą, szefem Sekretariatu Metalowców, a równocześnie prezesem Stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć"

Prezes IPN w rozmowie z Bogdanem Szozdą, szefem Sekretariatu Metalowców, a równocześnie prezesem Stowarzyszenia “Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Spotkanie po latach działaczy Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego -Jarosław Szarek i Artur Kasprzykowski podczas zjazdu "Solidarnosci" w Płocku

Spotkanie po latach działaczy Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego -Jarosław Szarek i Artur Kasprzykowski podczas zjazdu “Solidarnosci” w Płocku


 

 

 

 

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów /relacja/

Za nami dwudniowy XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który odbywał się w płockiej Orlen Arenie pod hasłem „Dialog społeczny – droga do normalności”. Był to czas ważnych spotkań, poważnej dyskusji i podsumowań. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia autorstwa dziennikarzy „Tygodnika Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów „S” poprzedziły posiedzenie Komisji Krajowej, a rozpoczął się od mszy św. sprawowanej w płockim kościele pw. Stanisława Kostki.

Pierwszego dnia wśród delegatów gościli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło (omówienie ich wystąpień poniżej), minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy Inspektor Pracy Roman Giedroyć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Był także m.in. szef IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W części oficjalnej prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.

Pierwszego dnia przyjęto także apel w sprawie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy i uchwałę dającą Komisji Krajowej zielone światło do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku Solidarności. A także podziękowano osobom, które pełnią wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejny dzień KZD przeznaczono na dyskusję i głosownia.

Delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego.
W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować.
Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych.

Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. “Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia” – czytamy w stanowisku KZD NSZZ “Solidarność”. Krajowy Zjazd Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. “Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy” – czytamy w stanowisku KZD. Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ “Solidarność”.
Część delegatów domagała się od Komisji Krajowej, by przeciwdziałała sytuacjom, kiedy to organizacja zakładowa samodzielnie rejestruje się w KRS. Sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek wyjaśniła, że kwestia ta jest poza jurysdykcją Komisji Krajowej. Prawo jasno stanowi, że organizacje zakładowe rejestrują się w regionach „S”. Dlatego to Zarządy Regionów powinny zgłaszać takie niewłaściwe działanie do odpowiednich organów.
Delegaci wybrali także dwóch nowych członków Komisji Krajowej. Zostali nimi Zdzisław Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk oraz Paweł Szpunara z Regionu Rzeszowskiego. /tysol.pl/
Relacja ze spotkania związkowców z prezydentem RP Andrzejem Dudą – czytaj TUTAJ

Premier Beata Szydło do związkowców – relacja TUTAJ

 

Krajowy Zjazd „Solidarności” w Płocku

Delegaci z Podbeskidzia

Ponad trzystu delegatów uczestniczy w obradach Krajowego Zjazdu „Solidarności”, który rozpoczął się 24 listopada w Płocku. W pierwszym dniu gośćmi związkowców byli Prezydent RP Andrzej Duda i Premier Beata Szydło.

W trakcie spotkania z delegatami Prezydent uhonorował kilkunastu zasłużonych związkowców odznaczeniami państwowymi. W tej grupie znalazł się też jeden reprezentant Podbeskidzia – Andrzej Biegun, przewodniczący „Solidarności” żywieckiego browaru. Otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi. Warto dodać, że dwóch innych związkowców z naszego regionu  – Henryk Kenig i Henryk Malik – zostali decyzją delegatów uhonorowani tytułami „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

W trakcie pierwszego dnia obrad odbył się  panel dyskusyjny, przygotowany przez ekspertów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia obrad delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z  pracy Komisji Krajowej w minionych dwóch latach, a w drugim dniu  zajęli się sprawami wewnętrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”.

Z regionu Podbeskidzie w obradach uczestniczą: Andrzej Biegun (Browar Żywiec) , Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystrybucja B-B), Piotr Górny (Bulten B-B), Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia), Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland B-B), Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dziedzice), Marek Bogusz (Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”), Marek Pikuła (Synthos S.A.), a także szefowie sekretariatów: wywodzący się z KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki) i Bogdan Szozda z Fiata Auto Poland (Sekretariat Metalowców).

 

 

Zbliża się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów w Płocku

Spotkanie z Prezydentem RP i Premier RP, wręczenie odznaczeń państwowych, panel dyskusyjny dotyczący dialogu społecznego, dyskusja nad zmianami w Statucie to najważniejsze punkty w programie zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, który odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada w Orlen Arenie w Płocku. Wśród 325 delegatów będzie dziesięciu reprezentantów Regionu Podbeskidzie. (więcej…)

Będą wyższe płace w oświacie? Spotkanie w MEN

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” razem z Piotrem Dudą, przewodniczącym KK spotkało się z premier Beatą Szydło i kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. (więcej…)

Spotkanie z Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ

W dniu 17.11.2016 r. odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu spotkanie przedstawicieli Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia z Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ Jerzym Szafranowiczem.

Tematem spotkania było finansowanie placówek ochrony zdrowia na Podbeskidziu w 2017 roku.

Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości

W imieniu Burmistrza Miasta Skoczów zapraszam w dniu 11 listopada 2016 r. członków NSZZ “Solidarność” na uroczystości obchodów 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

PROGRAM

9.00 – Zbiórka w siedzibie NSZZ “Solidarność” O/ Skoczów.

9.30 – Przemarsz pod tablicę pamiątkową NSZZ “Solidarność”- złożenie kwiatów.

9.45 – Wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych, przemarsz pod pomnik NASZYM BOHATEROM, złożenie kwiatów.

11.00 – Kościół Rzymsko-Katolicki pw. ŚŚ. AP. Piotra i Pawła- uroczysta Msza św. w intencji OJCZYZNY.

 

Zapraszam

Czesław Chrapek

  • 1
  • 2