2016 Wrzesień

Archiwum: Wrzesień 2016

Nowa „Solidarność Podbeskidzia” w nowym „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”

sol_30_wrzes_2016W najnowszym wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z piątku, 30 września, znajdziemy nowy numer „Solidarności Podbeskidzia”, a w nim m.in. artykuły o spodziewanych podwyżkach płac w spółkach samorządowych Cieszyna,  o sytuacji na rynku pracy powiatu cieszyńskiego, o korzyściach płynących z przynależności do związku zawodowego „Solidarność”. Jest też obszerna relacja z pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę oraz informacja wiceministra Stanisława Szweda o najnowszych działaniach i planach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… Zapraszamy do lektury!

Strona 1 »
Strona 2 »

W hołdzie Księdzu Jerzemu

Layout 1Serdecznie zapraszamy na uroczystości liturgiczne ku czci Patrona “Solidarności” błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w 32. rocznicę Jego męczeństwa. Uroczystości w Warszawie odbędą się 19 października w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, przy ul. Hozjusza 2. Głównym punktem uroczystości będzie Msza święta, odprawiona o godz. 18.00 w intencji rychłej kanonizacji naszego Patrona.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” zachęca związkowców i ich rodziny do udziału w tych uroczystościach. Będzie też organizowany zbiorowy wyjazd – zgloszenia prosimy kierować do Sekretariatu ZR (33/812-67-90) i Sekretarza ZR Andrzeja Madydy (kom. 603-769-965). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sejmowa podkomisja odrzuciła poprawkę “S” w sprawie “emerytur stażowych”

419“Solidarność” przekazała stronie rządowej projekt zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazujący na źródła dochodów do obniżenia wieku emerytalnego. Obradująca wczoraj sejmowa podkomisja pracująca nad prezydenckim projektem ustawy przywracającym wiek emerytalny odrzuciła poprawkę wniesioną przez posła Kukiz ’15 Jarosława Porwicha, umożliwiającą przejście na emeryturę osobom, które mają okres składkowy wynoszący łącznie co najmniej 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn, niezależnie od wieku ubezpieczonego. więcej»

Źródło: Tysol.pl

Prezydium KK o rządowym projekcie ustawy o związkach zawodowych

517

Obradujące w Warszawie 14 września prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie Związek oczekuje, że w projekcie zostaną uwzględnione postulaty wynikające ze stanowiska “Solidarności”. więcej»

Źródło: Tysol.pl

 

Biskupi za ograniczeniem handlu w niedziele

Biskupi polscy przypominają, że jednomyślnie poparli projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. – Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli – czytamy w Komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.  

Autorzy komunikatu podkreślają, że wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Winni oni mieć prawo do wolnej niedzieli, tak jak  obywatele innych krajów europejskich – bez względu na światopogląd czy wyznanie.
logo WOLNA NIEDZIELA btPrzypominają jednocześnie słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że “mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzka godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania”.
Prezydium KEP wyraża nadzieję, że “inicjatywa „Solidarności” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową”. (hd/kk)

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

We wtorek, 13 września, na wspólnym spotkaniu obradował Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia i Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Koledzy z Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego.

W trakcie dyskusji zebrani ustalili:

  • Struktury Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność nie wezmą udziału w planowanej na 24 września manifestacji organizowanej przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Naszym zdaniem postulat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia nie rozwiązuje szeregu istotnych problemów z jakimi boryka się nasza branża.
  • Rada KSSZ wystosuje pismo o pilne spotkanie z Premier Rządu RP panią Beatą Szydło. Celem spotkania będzie przedstawienie najistotniejszych postulatów NSZZ Solidarność w kluczowych problemach naszej branży. Przypominamy iż nasze priorytety to:
  1. Podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.
  2. Radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
  3. Przyśpieszenie prac nad ustawą o sieci szpitali.
  4. Zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  5. Utrzymanie obecnych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na wniosek Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego, Przewodnicząca Sekretariatu na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego wystąpi o zwołanie Zespołu poświęconego wyłącznie problemom Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

                                                                                            Z poważaniem

                                               Maria Ochman

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2