2016 Kwiecień

Archiwum: Kwiecień 2016

Zrównoważona Gospodarka Wodna

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Wieńcu Zdroju odbyła się sesja plenarna Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcona tematyce Zrównoważonej Gospodarki Wodnej w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych i środowiskowych. Spotkanie przybliżyło aspekty ekonomiczne, społeczne i infrastrukturalne ewentualnych inwestycji oraz służyło wspólnemu wypracowaniu stanowiska wyrażającego rekomendacje uczestników sesji w sprawie Gospodarki Wodnej.
Przedstawiono projekt zagospodarowania Dolnej Wisły oraz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-40.
W spotkaniu uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz.

 

Rozwój związku

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. w Zebrzydowicach odbyło się szkolenie pt. „Rozwój związku”, które prowadził trener z Komisji Krajowej Janusz Zabiega.
W szkoleniu wzięli udział związkowcy z firm:
– PG Silesia,
– Aluprof,
– Żywiec Zdrój,
– Fresenius.
Sponsorem szkolenia było PG Silesia.

WIEK EMERYTALNY 61 I 66 LAT?

Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia, że rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Przyjęto, że opinie zostaną przedstawione przez związki i pracodawców w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Chodzi o prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony pracowników i pracodawców w  Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych, partnerzy opowiedzieli się za określeniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś mężczyzn – na 66 lat.

Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn – 40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapitał, zebrany przez ubezpieczonego, pozwalał na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.

Uzgodniono też, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.

 

Zaproszenie na spotkanie

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Senator RP Andrzej Kamiński zapraszają na spotkanie z Tadeuszem M. Płużańskim, dziennikarzem, historykiem i publicystą. Podczas spotkania prelegent opowie o swojej najnowszej książce pt. „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”, a także poruszy temat „Żołnierzy Wyklętych” i ich miejsca w polskiej historii.

Miejsce i czas spotkania:
18 kwietnia o godz. 17.00, budynek NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie (ul. Adama Asnyka 19, Bielsko-Biała).

Plakat »

Bezrobocie na poziomie 10 procent

W marcu 2016 roku bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informuje o tym Gazeta Wyborcza podkreślając, że tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat.

Z danych resortu wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 602,2 tys. osób. To o 50,4 tys. osób mniej niż w końcu lutego.

“Spadek bezrobocia to świetna wiadomość zarówno dla pracowników, poszukujących pracy, jak i pracodawców. To ważny sygnał, że sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza, a firmy chcą zatrudniać” – powiedziała, cytowana w komunikacie ministerstwa, Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej.

Poprawę – dodał resort – widać też w liczbie zgłaszanych do urzędów pracy przez pracodawców wolnych miejsc pracy. W marcu było ich więcej o 6,5 proc. niż w lutym (138,6 tys. zgłoszonych miejsc).

Stopa bezrobocia w porównaniu do marca ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego – z 11,5 proc. w końcu marca 2015 r. do 10 proc. w końcu marca 2016 r. W ciągu ostatnich 25 lat nie było tak niskiego bezrobocia w marcu jak w tym roku – dodał resort.

 

Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W dniach 5-6 Kwietnia br. przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ ,,Solidarność” Oddziału Regionu Podbeskidzie  w Cieszynie ( Celma – Indukta, Polifarb, Straż Miejska, Organizacja Terenowa)  pełnili służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności.

Dziękuję wszystkim  za wspólny udział oraz modlitwę.

Koordynator O/Cieszyn

Michał Marek

„Solidarność” w Bibliotece Pedagogicznej

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej  zarejestrowała kolejne koło naszego związku – powstało ono w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i skupia już dwudziestu członków. – Utworzyliśmy związek zawodowy, bo chcemy reprezentować pracowników między innymi w dyskusji na temat dalszego funkcjonowania naszej placówki, jej finansowania i działalności. Jestem przekonana, że razem, skupieni w „Solidarności”, możemy osiągnąć więcej – mówi Katarzyna Urbaniec, inicjatorka powstania koła „Solidarności” w PBW.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami naszego nowego koła i w razie potrzeby udzielimy jej członkom wszelkiej pomocy oraz wsparcia – deklaruje przewodnicząca bielskiej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Jadwiga Utecht-Nolbrzak.

12-złotowa stawka godzinowa od listopada?

Związki zawodowe i organizacje pracodawców porozumiały się w sprawie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł. Mimo to projekt opóźni się i wejdzie w życie najwcześniej w listopadzie br.

Rada Dialogu Społecznego rekomendowała poprawiony przez resort pracy projekt o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę – 12 zł brutto (8,70 zł na rękę). Najważniejsze ustalenia dotyczą vacatio legis, które potrwa do 1 stycznia 2017 r. Wiele czasu zajęły także dyskusje na temat umów zawartych na podstawie zamówień publicznych, a będących już w toku. Powstały zapisy dotyczące ich rewaloryzacji.

Jak informuje wyborcza.biz, po trzech latach od wejścia nowej ustawy w życie ma zostać przeprowadzony audyt dotyczący oddziaływania stawki minimalnej na rynek pracy. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami resortu pracy projekt miał wejść w życie już w lipcu, potem został przesunięty na wrzesień. Obecnie mówi się raczej o listopadzie. Firmy będą miały czas tylko do końca roku, żeby się dostosować do nowych przepisów.