2016 Kwiecień

Archiwum: Kwiecień 2016

Pielgrzymka do Lichenia

23 i 24 kwietnia 2016 r. 150-osobowa grupa pielgrzymów z naszego regionu wzięła udział w corocznej pielgrzymce Solidarności do Lichenia, modląc się w Bazylice Matki Boskiej Licheńskiej w osobistych intencjach.
23 kwietnia uczestniczyliśmy we wspólnej wieczornej drodze krzyżowej. 24 kwietnia rzesza wiernych była obecna na uroczystej Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, reprezentujących różne struktury NSZZ „Solidarność” oraz członków Komisji Krajowej, polecając naszą Ojczyznę, Solidarność i nas samych wstawiennictwu MB Licheńskiej Królowej Polski.

 

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

28 kwietnia 2016 r. w ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się seminarium poświęcone Światowemu Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z 20 firm. Tegoroczne hasło brzmiało – „Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.
Referaty wygłosili zaproszeni goście:
– Przedstawiciel Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej mgr inż. Małgorzata Jurczyk,
– Kierownik biura Państwowej Inspekcji Pracy w Bielsku-Białej mgr inż. Nadinspektor Janusz Grygierczyk,
– Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach mgr inż. nadinspektor Andrzej Prus.
W seminarium uczestniczyli także:
– Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy,
– przewodniczący Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”,
– członkowie ZR,
– pracownicy służb BHP w zakładach pracy naszego regionu.
Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową poświęcono związkowcom, którzy stracili życie w trakcie wykonywania obowiązków związkowych.

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”

Podbeskidzka Solidarność reprezentowana przez związkowców z Oddziałów:  suskiego, skoczowskiego

i żywieckiego, wzięła  udział w tegorocznej pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, 23.04. O godz. 19:00 związkowcy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na placu przed licheńską bazyliką, którą poprowadził ks. Grzegorz Molewski, duchowy opiekun konińskiej „Solidarności”.

Z kolei w niedzielę 24.04. odbyły się główne uroczystości pielgrzymkowe w bazylice mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. O godz. 11.30  poczty sztandarowe, w tym również Regionu Podbeskidzie i FCA weszły do świątyni w uroczystym szpalerze. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Po zakończeniu Mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik  . ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający wydarzenia Sierpnia 80.  Wiązanki kwiatów złożyła delegacja KK z wice – przewodniczącym Bogdanem Bisiem oraz przedstawiciele regionów i zakładów pracy.

Składam serdeczne podziękowania związkowcom z Oddziału suskiego  za dobrą modlitewną atmosferę i tak liczny udział.

Krzysztof Chudzik

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko ws. wieku emerytalnego

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska „Solidarności” w tej sprawie.

Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej, która drugi dzień obraduje w Krośnie.

W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.

 

Niepewna przyszłość biblioteki pedagogicznej

Decyzją władz województwa śląskiego w ub. roku zlikwidowano Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, a wkrótce podobny los może czekać działającą od ponad sześćdziesięciu lat Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują związki zawodowe i wiceminister pracy – czytamy w artykule Bartłomieja Kawalca  „Reforma kosztem pracowników?”, zamieszczonym na portalu bielsko.biala.pl .

Reorganizacja zaproponowana przez władze województwa śląskiego polegać ma na połączeniu z dniem 1 września br. działającego w mieście Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. W wyniku połączenia rolę nadrzędną otrzyma placówka doskonalenia nauczycieli, a podmiotowość utraci funkcjonująca od 1950 roku biblioteka /…/.

Projekt zaopiniował negatywnie ZR NSZZ Solidarność Podbeskidzie, który wskazuje, że rola biblioteki na polu edukacyjnym i naukowym jest nie do podważenia, a placówka służy pracownikom oświaty oraz uczniom. Krytycznie wobec reformy wypowiedziała się również rada pedagogiczna PBW. – Konsekwencją planowanych zmian może być pogorszenie dostępu do zasobów informacyjnych placówki nauczycieli, pedagogów i środowiska intelektualnego naszego regionu – wskazuje rada /…/.

Interpelację w sprawie proponowanej reformy złożyła radna sejmiku śląskiego Ewa Żak (PiS). Przeciwko propozycji władz województwa opowiada się także wiceminister pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zmarginalizowania roli biblioteki obawiają się pracownicy placówki, która zatrudnia obecnie blisko 60 osób w Bielsku-Białej oraz filiach w Skoczowie, Cieszynie, Żywcu i Milówce.

Całość czytaj TUTAJ »

Nowa „Solidarność Podbeskidzia” w nowej „Kronice Beskidzkiej”

okładkaW najnowszym wydaniu „Kroniki Beskidzkiej” z czwartku, 21 kwietnia, znajdziemy nowy numer „Solidarności Podbeskidzia”, a w niej m.in. pierwsze informacje o zbliżającym się festynie rodzinnym „Solidarności”, artykuły o oblężonym przez związkowców dziale prawnym oraz o nowych organizacjach zakładowych „Solidarności”, tekst o pierwszych stu dniach wiceministra Stanisława Szweda, a także bieżący przegląd informacji związkowych… Zapraszamy do lektury!

Strona 1 pdf »
Strona 2 pdf »

Mniej swobody dla pracodawcy w cięciu pensji

Dzięki zmianom, jakie mają być wprowadzone do ustawy o związkach zawodowych, pracodawcy nie będą mogli już wykorzystywać sporów między związkami do przeforsowania własnych zmian np. w regulaminie wynagradzania – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jeśli wszystkie związki nie porozumieją się w sprawie propozycji zmiany np. regulaminu wynagradzania, firma będzie musiała uzgadniać ją z organizacją reprezentatywną. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która trafiła do konsultacji społecznych. Ta zmiana ma w praktyce ważne znaczenie dla firm. Brak wspólnego stanowiska organizacji zakładowych w sprawach wymagających porozumienia z reprezentacją załogi nie będzie już umożliwiał wprowadzenia zmian w wersji przedstawionej przez firmę. Tym samym rację bytu stracą też tzw. żółte związki, czyli te, które przedstawiają stanowisko odrębne wobec pozostałych organizacji, przez co uniemożliwiają zawarcie wspólnego porozumienia (działają na korzyść pracodawcy).

– Taka zmiana zlikwiduje lukę w prawie wykorzystywaną przez pracodawców, którym nie zależy na dialogu z załogą – tłumaczy prof. Wiesława Kozek, kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla też, że większe znaczenie zyskają duże organizacje zakładowe.

– Zmarginalizowane zostaną mniejsze, niekoniecznie tylko te, które mogły podejmować działania w praktyce służące interesom pracodawcy – uważa Grzegorz Ruszczyk, radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

 

 

Propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opublikowana została interesująca rozmowa z wiceministrem pracy, rodziny i polityki społecznej prof. Marcinem Zielenieckim na temat obniżenia wieku emerytalnego. Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty tego wywiadu.

Anna Grabowska: Związki zawodowe i pracodawcy rekomendowali w ostatnich dniach Radzie Dialogu Społecznego propozycje związane z określeniem wieku emerytalnego na 61 i 66 lat oraz stażu emerytalnego wynoszącego 35 i 40 lat. Czy Rząd jest wstępnie przychylny takiej modyfikacji prezydenckiego projektu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego?

M.Z.: Gospodarzem projektu obniżającego wiek emerytalny jest  oczywiście Prezydent. Ostateczna decyzja co do przyszłego kierunku rozwiązań w tym zakresie będzie natomiast należała do Parlamentu. Rząd pełni w tym wypadku jedynie rolę wspierającą.

Z naszych wstępnym wyliczeń wynika, że – zaproponowane  przez partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego – zatrzymanie obniżenia wieku emerytalnego poprzez określenie go na 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn, jest propozycją, która w pierwszym roku przyniesie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych oszczędności na poziomie ok. 1,7 mld zł. Z punktu widzenia kosztów, jest to więc propozycja atrakcyjna, zachowująca w kwestii wieku status quo dla osób odchodzących obecnie na emeryturę. Trzeba jednak pamiętać, że w kolejnych latach takich ulg dla FUS już nie będzie.

A.G.: Dla strony związkowej to zahamowanie obniżenia wieku emerytalnego jest jednak nieodłącznie związane z kryterium stażowym. Chodzi o to, by osoby, które przepracują 35 lub 40 lat mogły odejść na emeryturę wcześniej niż wieku 61 lub 66 lat.

M.Z.: Propozycja dotycząca możliwości przechodzenia na emeryturę po spełnieniu kryterium stażowego – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn – niezależnie od wieku – poważnie uszczupliłaby przychody FUS. Nie tylko bowiem przyśpieszałaby ona odchodzenie na emeryturę, a tym samym zwiększała wydatki FUS, ale także zmniejszałaby jego przychody ze składek, które dana osoba wcześniej przestawałaby przecież odprowadzać.

Oczywiście, gdyby w Radzie Dialogu Społecznego doszło do porozumienia zarówno co do wieku, jak i co do stażu, to Parlament nie mógłby przejść nad nim do porządku dziennego. Musiałoby to jednak być porozumienie trójstonne, a więc z udziałem strony rządowej. Na razie rekomendacja przedstawiona Prezydium Rady ma charakter autonomiczny: związków zawodowych i pracodawców.

Pełny tekst wywiadu znaleźć można TUTAJ »

Spotkanie WRDS ws. energetyki

Wczoraj w Katowicach odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ws. sytuacji w energetyce.
Obrady poprowadził przew. WRDS w Katowicach Dominik Kolorz.

Omawiane tematy:
–  Stanowisko WRDS odnośnie działań związanych z zapowiadanym wycofaniem się koncernu EDF z Polski,
–  Projekt stanowiska WRDS ws. problemów w funkcjonowaniu firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji tej grupy przedsiębiorców,
–  Kontrakt dla Śląska,
–  Spotkanie RDS w Warszawie,
–  Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej WRDS w Wieńcu Zdroju,
–  Problematyka rynku pracy w województwie śląskim w świetle polityki energetycznej.

W spotkaniu uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz.