2016 Styczeń

Archiwum: Styczeń 2016

Po posiedzeniu ZR

Spotkanie z parlamentarzystami, omówienie stanowiska Związku wobec rządowych planów zmian w ustawach, prezentacja harmonogramu działań prorozwojowych, dyskusja na temat sytuacji w zakładach pracy Podbeskidzia – to główne punkty pierwszego w 2016 roku posiedzenia Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Dobrą tradycją stały się już cykliczne spotkania podbeskidzkich parlamentarzystów z członkami Zarządu regionu. W poprzednich kadencjach uczestniczył w nich regularnie poseł Stanisław Szwed, w tej dołączył do niego senator Andrzej Kamiński. Obaj parlamentarzyści uczestniczyli w początkowej części ostatniego zebrania ZR. Omówili prace sejmu i senatu, a Stanisław Szwed – jako wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – także ostatnie działania i zamierzenia swego resortu. Z kolei związkowcy mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach i obawach. Te ostatnie zostały sformułowane w ostatnich dokumentach Prezydium Komisji Krajowej (patrz – informacje tutaj »).

W części roboczej obrad członkowie ZR wstępnie omówili wykonanie budżetu za 2015 rok – ten temat, a także przyjęcie budżetu na rok bieżący będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu ZR.

Przyjęty został harmonogram tegorocznych imprez sportowo-rekreacyjnych, które będą organizowane na Podbeskidziu w bieżącym roku (patrz – informacja tutaj »), a także innych prorozwojowych działań Związku. Przedstawiona też została kwestia kontynuacji udziału Podbeskidzia w straży honorowej u grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu (osoby chętne do uczestnictwa w tej inicjatywie mogą się zgłaszać do wiceprzewodniczącego ZR Andrzeja Madydy).

 

Strajkowe wspomnienia

W poniedziałek, 25 stycznia 2016, w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie, poświęcone 35. rocznicy strajku generalnego podbeskidzkiej „Solidarności”. Po krótkim wykładzie Artura Kasprzykowskiego, który przypomniał chronologię wydarzeń z przełomu 1980 i 1981 roku, swoimi wspomnieniami podzielili się z zebranymi uczestnicy tamtego protestu – między innymi Alicja Pawlusiak, Roman Pisulak, Henryk Kenig, Edward Kubas, Henryk Urban i Henryk Juszczyk.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy Książnicy Beskidzkiej i katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”.

Zdjęcia: Artur Kasprzykowski + www.super-nowa.pl

Imprezy sportowo-rekreacyjne – 2016 r.

 

   Termin          2016            Nazwa imprezy Ilość
uczestników
    Miejsce
1. Luty Turniej tenisa stołowego
Regulamin »
40 osób Ligota
2. Marzec Turniej badminton
Regulamin »
40 osób Bielsko-Biała
3. Kwiecień Zawody strzeleckie 40 osób Bielsko-Biała
4. MajPaździernik Turniej piłki nożnej+ turniej halowy 12 drużyn Cieszyn
5. Maj Turniej Piłki Siatkowej im. St. Zubera 10 drużyn Bielsko-Biała
6. Maj Festyn Cieszyn
7. Czerwiec Turniej tenisa ziemnego
Regulamin »
Bielsko-Biała
8. Czerwiec Zawody wędkarskie Skoczów
9. Sierpień Zawody lekkoatletyczne dla dzieci Bielsko-Biała
10. Wrzesień Rajd Górski Sucha Beskidzka

 


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Dział Rozwoju Związku

Imprezy sportowo-rekreacyjne – 2016 r. /pdf/

 

XXXV rocznica podbeskidzkiego strajku generalnego

ZIMOWE ZWYCIĘSTWO

Dokładnie 35 lat temu, rankiem 27 stycznia 1981 roku, rozpoczął się strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarności”. Bardzo szybko protest ten objął swym zasięgiem niemal całe województwo bielskie. Trwał długie dziesięć dni. Szacuje się, że strajkowało ponad 400 zakładów pracy i instytucji – łącznie blisko 200 tysięcy ludzi!

Strajk generalny, który ogarnął całe województwo bielskie w styczniu 1981 roku, był przełomowym wydarzeniem w historii podbeskidzkiej „Solidarności”, niezwykle ważnym dla konsolidacji struktur związkowych na Podbeskidziu. Trudno przecenić jego znaczenie dla scalenia komisji „Solidarności” w bielskim Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim. Wcześniej poszczególne zakłady rejestrowały się w Małopolsce, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. W kilku miejscach były nawet pomysły na stworzenie własnych mikroregionów. Wspólne żądania i wspólna akcja strajkowa sprawiły, że ostatecznie niemal wszystkie komórki „Solidarności” z całego województwa bielskiego przystąpiły do Podbeskidzia, a region ten stał się jednym z najbardziej aktywnych w kraju.

Podbeskidzki strajk był też pierwszą w skali całego kraju akcją o charakterze czysto politycznym, gdyż skierowaną przeciwko przejawom nadużyć i pospolitych przestępstw kryminalnych ludzi z ówczesnego aparatu władzy, funkcjonariuszom komitetów miejskiego i wojewódzkiego PZPR. „Wszyscy wiedzieli, że władza oszukuje i kradnie. Każdy o tym mówił, ale sztuką było to udowodnić. Nam się to udało” – wspominał po latach tamten czas Patrycjusz Kosmowski, ówczesny przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy pokrótce chronologię tamtych zdarzeń. 24 listopada 1980 roku, w trakcie posiedzenia nadzwyczajnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej powołana została komisja, której zadaniem było zbadanie zarzutów zgłoszonych przez MKZ NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzia przedstawicielom władzy. Chodziło m.in. o czerpanie korzyści materialnych z racji zajmowanych stanowisk, oszustw podatkowych oraz nieprawidłowości w rozdziale talonów samochodowych i parceli budowlanych.

Wkrótce po tym w świetlicy Zakładów Przemysłu Wełnianego “Bewelana” zebrały się delegacje z większych zakładów pracy regionu, aby podjąć decyzje o dalszym przebiegu akcji. Tam odbyły się także rozmowy MKZ z rządową komisją, kierowaną przez ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Józefa Kępę. Ustalono, że obie strony zgadzają się, aby powołana na sesji WRN komisja wraz z przedstawicielami “Solidarności” zbadała wszystkie postawione zarzuty. Rychło jednak się okazało, że przedstawiciel związku nie byli dopuszczani do prac komisji. Po kolejnych interwencjach komisja rozpoczęła prace, zakończone przyjęciem raportu dopiero 23 stycznia 1981 roku. Ten 150-stronicowy dokument zawierał dokładny opis przestępstw, popełnianych przez czołowe postacie z nomenklatury partyjnej. Największe nieprawidłowości dotyczyły podziału i sprzedaży budynków przez miasto Bielsko-Biała osobom fizycznym. Z zasobów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych bezprawnie otrzymali budynki m.in.: komendant wojewódzki MO Ryszard Witek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Zygmunt Wnuk, , zastępca komendanta WUSW ds. SB Adam Feliks, I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Bielsku-Białej Elżbieta Mroczek czy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Antoni Kubica. Zarzuty dotyczyły także innych przedstawicieli nomenklatury partyjnej w mieście i województwie.

Wojewoda bielski Józef Łabudek nie zaakceptował tych ustaleń. Pomimo tego komisja wnioskowała, aby WRN wystąpiła do ministra Kępy o podciągnięcie do odpowiedzialności służbowej osób, “które działając w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego i podstawowego dopuściły się rażących niedociągnięć wykazanych w sprawozdaniu”.

W sytuacji, gdy było wiadomo, że WRN nie jest władna dokonać zmian kadrowych w aparacie administracyjnym, 18 stycznia 1981 roku MKZ w imieniu 350 zakładów pracy województwa bielskiego zażądał przyjazdu kompetentnej rządowej komisji, która rozpatrzyłaby zarzuty, postawione przedstawicielom partyjnych władz miasta i regionu.  W odpowiedzi władze zasugerowały, aby zaczekać do kolejnej sesji WRN. Wnioski z sesji miały ewentualnie skłonić rząd do podjęcia decyzji. Kierownictwo podbeskidzkiej “Solidarności” odczytało tę odpowiedź jako grę na zwłokę. Tym bardziej, że wiele stawianych od dwóch miesięcy zarzutów zostało potwierdzonych we wspólnym raporcie komisji WRN. 22 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji związkowych ze 116 największych zakładów pracy Podbeskidzia. Wyznaczono kolejny termin rozmów delegacji rządowej oraz zapowiedziano ogłoszenie  pogotowia strajkowego. Było to ultimatum, które w przypadku nie spełnienia żądań MKZ musiało doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu. Nie zapobiegły jej rozmowy MKZ z szefem wojewódzkiej organizacji partyjnej Józefem Buzińskim oraz  przedstawicielami sekretariatu KW PZPR w Bielsku-Białej. Również oni proponowali, aby “Solidarność” wstrzymała się z ostateczną decyzją do następnej sesji WRN.

26 stycznia MKZ przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W jego skład weszło 107 osób reprezentujących załogi 54 wytypowanych zakładów pracy z Bielska-Białej, Żywca, Skoczowa i Oświęcimia. Tego samego dnia odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Nazajutrz, we wtorek, 27 stycznia, o 6.00 rozpoczął się strajk generalny w całym województwie bielskim. Nie strajkowała tylko służba zdrowia, telekomunikacja, służby zaopatrzeniowe oraz obsługa linii technologicznych o ruchu ciągłym i kolejarze.

30 stycznia doszło do długo oczekiwanej sesji WRN, której przewodniczył Jan Grzbiela. Uczestniczył w niej także minister Kępa. Spośród 123 radnych, 61 głosowało za udzieleniem wotum zaufania dla wojewody Józefa Łabudka, przeciw  było 57,  natomiast 5 wstrzymało się od głosowania. Tymczasem strajk się rozszerzał i zyskiwał wsparcie ze strony wielu regionów Polski. Dla społeczeństwa był to czytelny sygnał, że czas bezkarności dla „towarzyszy” rzeczywiście się zakończył. Do komitetu strajkowego w „Bewelanie” zgłaszało się wiele osób oferując swą pomoc oraz przynosząc kolejne informacje o nadużyciach, a czasem zwykłym złodziejstwie ludzi z kręgu partyjnej nomenklatury. Władze administracyjne i wojewódzkie były zupełnie bezradne. Komitet Strajkowy stał się faktycznym ośrodkiem władzy w regionie, którego autorytet był uznawany przez większość obywateli.

Centralne władze partyjne długo nie chciały doprowadzić do rozwiązania konfliktu, obawiając się, że spełnienie żądań strajkujących, a więc odsunięcie od władzy skompromitowany układ z komitetów, będzie precedensem do podobnych działań w innych regionach kraju. Lech Wałęsa, który początkowo przeciwny był strajkowi, w końcu przyjechał do Bielska-Białej. Widząc determinację całego regionu poparł postulaty i wraz ze strajkującymi w „Bewelanie” czekał na wynik negocjacji prowadzonych przez Komisję Rządową oraz MKS. Rozmowy raz po raz były zrywane. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Rosło napięcie, związkowcy zaczęli obawiać się rozwiązania siłowego. Zapalną sytuację rozwiązała misja mediacyjna, której na prośbę Lecha Wałęsy podjął się sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski. W nocy z 5 na 6 lutego przyjechał do Bielska-Białej z propozycją rozwiązania, które oznaczając pełne zwycięstwo „Solidarności” pozwalało także władzy wyjść z twarzą z tego konfliktu. Pomysł był prosty: dzięki poręce Kościoła związkowcy kończą protest, a dopiero wówczas premier „dobrowolnie” odwołuje skompromitowanych urzędników.

Ostatnie rozmowy zakończyły się nad ranem 6 lutego 1981 roku. Tekst porozumienia podpisali ze strony Komisji Rządowej – minister Józef Kępa i zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prof. Jan Szczepański, wiceminister Czesław Kotela, prof. Kazimierz Siarkiewicz, Józef Skweres, Stanisław Kozakiewicz, a ze strony “Solidarności” Lech Wałęsa oraz w imieniu MKS – Patrycjusz Kosmowski, Wacław Szlegr, Antoni Włoch, Jarosław Kolmer, Tomasz Łagowski, Marek Misiorowski, Kazimierz Szmigiel, Andrzej Wieczorek, Marek Wojtas, Wiesław Wróbel i Andrzej Zając.

Tego samego dnia na nadzwyczajnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej minister Józef Kępa oświadczył, że zgodnie z porozumieniem prezes Rady Ministrów przyjął rezygnację wojewody bielskiego Józefa Łabudka oraz wicewojewodów Antoniego Kobieli i Antoniego Urbańca. Wkrótce stracił także stanowisko prezydent Bielska-Białej, Marian Kałoń oraz wielu urzędników w administracji wojewódzkiej oraz miejskiej. Dyrektorem naczelnym FSM przestał być Ryszard Dziopak. Odwołano także naczelników gmin: Istebna, Jeleśnia, Przeciszów, Rajcza, Ujsoły. Zmiana nastąpiła także w wojewódzkiej i miejskiej organizacji PZPR. Nowym szefem KW PZPR w Bielsku-Białej został Andrzej Gdula. Do odpowiedzialności karnej został także później pociągnięty były komendant wojewódzki MO płk Ryszard Witek.

Strajk na Podbeskidziu był pierwszym od Sierpnia 80 r. tak masowym protestem, mającym na celu osiągnięcie wyłącznie celów politycznych. Pokazał siłę związku oraz determinację  społeczeństwa z uporem domagającego się respektowania prawa także od przedstawicieli władzy, a zwłaszcza nomenklatury partyjnej. Nie bez powodu jednym z najbardziej popularnych haseł tamtego strajku była parafraza strof Juliana Tuwima: „Niech prawo zawsze prawo znaczy – dla wszystkich!”.

Na koniec przytoczmy słowa nieżyjącego już  ks. profesora Józefa Tischnera. Mówiąc o swej niezwykle ważnej książce „Etyka Solidarności” stwierdził kiedyś: – Pamiętam, jak powstał rozdział pod tytułem „Strajk”. Było to podczas strajku w Bielsku-Białej. Strajk był szczególnie trudny, ponieważ dotyczył nie tylko ekonomii, ale i polityki: chodziło o zmianę skompromitowanych dygnitarzy partyjnych. Prasa obrzucała strajkujących kalumniami, pisała o ogromnych stratach w produkcji. Wtedy właśnie w obronie tych i wszystkich innych strajkujących pisałem: „Gdy praca staje się pracą bez sensu, jedynym sensownym zachowaniem jest strajk”.

Zdjęcia: Archiwum ZR – więcej fotografii strajkowych znajdziesz TUTAJ

Posiedzenie Zarządu Regionu

O godz. 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.

 

STRAJKOWE WSPOMNIENIA

 strajk na Podbeskidziu

W związku ze zbliżającą się 35. rocznicą strajku generalnego podbeskidzkiej „Solidarności” w najbliższy poniedziałek,
25 stycznia, o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego 17 a) odbędzie się spotkanie poświęcone tamtemu wydarzeniu – jednemu z najważniejszych w historii naszego regionu. Zostało ono zorganizowane w ramach comiesięcznego cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą” – wspólnego przedsięwzięcia Książnicy i Instytutu Pamięci Narodowej.

Serdecznie zapraszamy!
Plakat »

 

 

 

Konsultacje programu RODZINA 500 PLUS

Konsultacje programu (6)W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyły się konsultacje społeczne programu „Rodzina 500 plus”. O świadczeniu wychowawczym dyskutowali przedstawiciele gmin, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, organizacji pozarządowych, a także członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W tym spotkaniu podbeskidzką „Solidarność” reprezentował przewodniczący Regionu Marek Bogusz.

– Z wielką nadzieją patrzymy na ten program. To bardzo konkretna pomoc dla polskich rodzin, a o taką „Solidarność” upominała się od dawna. Jest to przede wszystkim szansa na zapobieżenie katastrofie demograficznej, która powoli staje się coraz bardziej realnym i najbardziej dramatycznym zagrożeniem dla Polski. Dofinansowanie rodzin to także – pośrednio – szansa na rozruszanie naszej gospodarki, bo te pieniądze zostaną przecież wydane na rynku wewnętrznym, a to musi skutkować zwiększeniem produkcji. Przy okazji zwiększą się też przychody z podatku VAT. Są też, oczywiście, pewne zagrożenia, ale plusy zdecydowanie dominują – mówi Marek Bogusz.

W podobnym tonie wypowiadał się podczas katowickich konsultacji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed: – To pierwszy tak szeroki i systemowy program wsparcia polskich rodzin. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju – podkreślał.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Obecnie projekt ustawy jest konsultowany społecznie. Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w II kwartale 2016 r.  W tym roku z budżetu państwa na ten cel zostanie wydatkowanych 17 mld złotych (w tym 1,6 mld zł w województwie śląskim), w przyszłym roku – ponad 22 mld złotych. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł  na 3,8 mln dzieci. Szczegóły programu, opracowane w MRPiPS, można znaleźć TUTAJ, a jego graficzną prezentację TUTAJ.

Zdjęcia: Anna Hanusiak (ŚlUW)

ZAWODY W „TRÓJBOJU RAKIETKOWYM”

Plakat na turniej tenisa stołowego 2016NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Podbeskidzie

zaprasza do udziału
członków związku wraz z rodzinami

do zawodów w „TRÓJBOJU RAKIETKOWYM”
o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU

 

Relulamin »
Plakat »

 

 


I. ORGANIZATOR

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Region Podbeskidzie
43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 19
www.solidarnosc.org.pl/bbial/, e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl

II. CEL

›   upowszechnianie gry w tenisa stołowego, badmintona i tenisa ziemnego

›   realizacja kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Region
Podbeskidzie
›   integracja środowiska członków związku i ich rodzin

›   stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego

›   propagowanie idei fair play


III. TERMIN i MIEJSCE

I EDYCJA       13.02.2016r. (sobota)   tenis stołowy / Ligota k. Bielska-Białej /

II EDYCJA      kwiecień  2016 r.          badminton    / Luce Arena B-B /

III EDYCJA     czerwiec  2016 r.          tenis ziemny  / pływalnia „Start” B-B /

 

 I EDYCJA   PROGRAM ZAWODÓW  TENISA STOŁOWEGO 13.02.2016
                                   Zespół Szkół w Ligocie, ul. Bielska 17

 

›  Zapisy do turnieju do dnia  05.02.2016 / potwierdzenie w dniu zawodów /

›  Rozgrzewka 9:00- do 10:00 / w trakcie rozgrzewki – losowanie meczów /

›  Rozpoczęcie turnieju: 10:00

 

EDYCJA  I  PROGRAM ZAWODÓW  we  wszystkich dyscyplinach


IV. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą wziąć udział członkowie związku i ich rodziny, którzy:

›  zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać,

›  posiadają własny sprzęt do gry, zmienne obuwie, strój sportowy;

›  opłacą wpisowe: 25,00 zł – dorośli, 5 zł – dzieci;

›  dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów u organizatora najpóźniej 7 dni przed  datą rozpoczęciem turnieju / zgłoszenia są dokonywane za pośrednictwem macierzystej organizacji związkowej /,

›  przedstawią dokument tożsamości lub  legitymację szkolną,

›  podpiszą w dniu zawodów stosowne oświadczenie o stanie zdrowia / w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub inna osoba prawna /,
›  spełniają następujące wymagania: są zawodnikami amatorami, zawodnikami, którzy grają najwyżej w klasie okręgowej  lub niżej, lub byli zawodnicy mający co najmniej 3 lata przerwy w rozgrywkach polskich związków sportowych.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE

GRUPA NAZWA GRUPY ROCZNIKI
Grupa I młodzik     7 -13 lat 2003– 2009
Grupa II młodzież  14-19 lat 2002 – 1997
Grupa III kobiety open
Grupa IV senior      20 – 49 lat 1996 – 1967
Grupa V weteran  50 lat  i  > 1966i starsi

 

VI. PUNKTACJA

1m. 25pkt.
2m. 23pkt.
3m. 22pkt.
4m. 21pkt.
5m. 20pkt.
6m. 19pkt.
7m. 18pkt.
8m. 17pkt.
9-12m.   15pkt.
13-16m. 12pkt.
17-24m.  9pkt.
25-32m.  6pkt.
33-48m.  3pkt.
49-64m.  1pkt.

 

VII.  REGULAMIN
System rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych / system do 2 porażek lub grupowy /. Kategoria wiekowa, będzie rozgrywana pod warunkiem zgłoszenia do kat. minimum 6 osób. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych osób, kategoria będzie łączona z inną kategorią.
W/w zawodach będą obowiązywać przepisy Polskich Związków Sportowych, wszelkie spory będzie rozpatrywał sędzia główny wraz z organizatorem zawodów.

oooo

VIII.  NAGRODY
W poszczególnych turniejach tenis / tenis stołowy / badminton, zawodnicy, którzy zajmą w poszczególnych kategoriach wiekowych miejsca 2,3, otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale. Zwycięzcy kategorii otrzymają puchary i dyplomy.

W „Klasyfikacji Generalnej” / suma zdobytych punktów we wszystkich dyscyplinach „Trójboju Rakietkowego”/ zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1,2,3, otrzymają puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona zarówno „Indywidualnie” jak i „Rodzinnie”.
Do kat. „Rodzinnej” zaliczać się będzie suma punktów 2 osób biorących, we wszystkich turniejach „Trójboju Rakietowego”. Kategoria „Rodzinna” to konfiguracja np. rodzic-dziecko, dziadek-wnuk, małżeństwo.

Opłatek Sekcji Emerytów

W czwartek, 14 stycznia, w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie opłatkowe członków regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S”. Honory gospodarza uroczystości pełnił przewodniczący sekcji Jan Wilczak, a wśród gości byli szef regionu Marek Bogusz oraz Leokadia Chrapek z biura poselskiego Stanisława Szweda.

Spotkanie przewodniczących organizacji zakładowych

Rysunek1

Plakat do pobrania »

15 stycznia 2016 r. w siedzibie MOZ Browar w Żywcu odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie przewodniczących organizacji zakładowych, skupionych w Oddziale żywieckim.

Miało ono również charakter świąteczny i stanowiło okazję do złożenia wzajemnych życzeń noworocznych.
W spotkaniu wziął udział przewodniczący ZR Marek Bogusz, który zrelacjonował wydarzenia oraz działania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kontekście politycznych i społecznych decyzji rządu oraz parlamentu RP.
W spotkaniu wziął udział kol. Emil Pawlik, członek MOZ Browar w Żywcu, który zaprosił wszystkich członków związku do udziału w seansie filmowym pt. „Zapomniane męczeństwo”, dotyczącym życia i posługi kapłańskiej św. biskupa Baraniaka.
Seans filmowy odbędzie się 14.02.2016 r. o godz. 13.00 w żywieckim kinie „Janosik”. Zapraszamy! Bilety w cenie 5 zł do nabycia u wiceprzewodniczącego ZR Andrzeja Madydy.

Ponadto uzgodniono kalendarz zebrań przewodniczących Oddziału, które będą realizowane w każdy pierwszy wtorek (po ostatnim poniedziałku miesiąca) o godz. 15.30.
Pierwsze spotkanie w tym cyklu odbędzie się 27 stycznia 2016 r.

  • 1
  • 2