2015

Archiwum: 2015

Pikieta przed Fiatem Auto Poland

Niezwłocznego rozpoczęcia rzeczowych negocjacji płacowych domagali się uczestnicy pikiety protestacyjnej, zorganizowanej w piątek, 6 marca 2015, przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ “Solidarność” FAP w ramach trwającej akcji protestacyjno-strajkowej.
Uczestniczyło w niej ponad tysiąc pracowników, którzy kolejny raz upomnieli się o podwyżki płac. Byli też związkowcy z innych zakładów pracy, zarówno z regionu śląsko-dąbrowskiego jak i z terenu Podbeskidzia, a wśród nich przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marek Bogusz, oraz wiceprzewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” Piotr Nowak.

W Fiacie Auto Poland, jak i spółkach kooperujących podwyżek nie było od czterech lat, choć jednocześnie stale rosło obciążenie pracowników zadaniami. Jako, że zgodnie z prawem za pracę należy się godne – a nie głodne – wynagrodzenie międzyzakładowa “Solidarność” domaga się w FAP podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników, natomiast w pozostałych spółkach – jeszcze w czerwcu 2014 – złożono w trybie sporu zbiorowego żądanie podwyżki stawek zasadniczych o 2,50 zł brutto za godzinę, czyli 420 zł miesięcznie za kodeksowy czas pracy od poniedziałku do piątku.
– Zarząd nie podejmuje rzeczowych negocjacji, nie chce rozmawiać o podwyżkach. Jeżeli tych negocjacji nie będzie rozpoczniemy strajk. Nie mamy innego wyboru – mówiła Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności Fiat Auto Poland podczas pikiety przed tyską fabryką.
Podczas pikiety przypominano, że dzięki zwiększonemu wysiłkowi załogi zyski FAP od 2011 wzrosły kilkukrotnie. – Pracownicy maja pełne prawo do udziału w tych zyskach – podkreślała Wanda Stróżyk.
Brak ze strony dyrekcji FAP woli prowadzenia merytorycznych negocjacji mających na celu wdrożenie zbiorowej podwyżki płac oraz zasłanianie się brakiem pełnomocnictw do przyznania podwyżek sprawił, że NSZZ “Solidarność” zwróciła się do turyńskich władz FCA Italy, jak obecnie nazywa się dawna Grupa Fiat. – Dzisiaj wysłaliśmy pismo do zarządu w Turynie z zaproszeniem dla jego przedstawicieli mających pełnomocnictwa do podpisywania porozumień płacowych. Czekamy do przyszłego tygodnia – informowała Wanda Stróżyk. Jeżeli nie dojdzie do rozmów płacowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem akcji protestacyjno-strajkowej zapowiadana jest zaostrzenie protestów aż do strajku włącznie. Podczas głosowania przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2015 w Fiat Auto Poland, Sistema oraz bielskim Magneti Marelli są ponad 90 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej w razie nie spełnienia przez pracodawców żądań płacowych zgłoszonych przez międzyzakładową “Solidarność”.
Podczas pikiety podkreślano jednak, że strajk to ostateczność, a najlepszym sposobem na zakończenie sporów zbiorowych jest wypracowanie pozo umienia przy negocjacyjnym stole. Jednocześnie związkowcy apelowali do pracowników o jedność i wspólne działanie. Pikieta protestacyjna przed bramą główną Zakładu Karoserii FAP w Tychach została powtórzona w poniedziałek 9 lutego 2015 roku. Tym samym każdy pracownik miał możliwość poparcia żądań płacowych zgłaszanych przez NSZZ “Solidarność” i opowiedzieć się za solidarną walką o godne wynagrodzenia.

Szkolenia związkowe

Poszerzanie znajomości przepisów związkowych i podnoszenie kwalifikacji to jedno z podstawowych zadań dla działaczy związkowych wszystkich szczebli, począwszy od organizacji zakładowych. Dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami działacze związkowi mogą w pełni wykonywać swe statutowe obowiązki odpowiednio kierując pracami związku, a przy tym będąc partnerem dla pracodawców.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dział Szkoleń ZR przeprowadził w ostatnich tygodniach kilka szkoleń związkowych.

1) 9 lutego w siedzibie Zarządu Regionu w Bielsku-Białej odbyło się stacjonarne szkolenie dla członków zakładowych komisji rewizyjnych i skarbników dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej KZ (temat: “Sporządzanie CIT-8, PIT-8C i PIT-11″).

2) Temu samemu tematowi poświęcone zostało szkolenie, zorganizowane 17 lutego w siedzibie “Solidarności” Browaru Żywiec dla organizacji związkowych z ternu Oddziału Żywiec.

3) Z kolei w dniach 18-20 lutego w Szczyrku zorganizowane zostało przez firmę S-partner szkolenie dla członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu oraz zakładowych komisji rewizyjnych na temat “Umiejętność czytania i interpretowania sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej”.

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia zostały przeprowadzone przy finansowym wsparciu Przedsiębiorstwa Górniczego “Silesia” z Czechowic-Dziedzic.

Więcej informacji na temat szkoleń, organizowanych przez podbeskidzką “Solidarność”, znaleźć można na internetowej stronie Zarządu Regionu (zakładka “Dział Szkoleń”). – Znajdziemy tam harmonogram planowanych szkoleń, ale pragnę przypomnieć, że przyjmujemy też informacje o zainteresowaniu związkowców innymi tematami zajęć. Będziemy je organizować w miarę potrzeb i naszych możliwości, także w podregionach – mówi wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Sołtysik, odpowiedzialny za związkowe szkolenia.

* * *

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, wykonanych podczas szkoleń w Żywcu i Szczyrku.

Kulig rodzinny

W dniu 28.02 br. odbył się kulig rodzinny zorganizowany przez KZ NSZZ “Solidarność” działającą przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W doskonałej zabawie przy udziale Kapeli Góralskiej wzięło udział 50 osób. Trasa przejazdu zlokalizowana została w Jaworzynce.

Koordynator o/ Cieszyn
Michał Marek

Zaproszenie na akcję protestacyjną

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Fiat Auto Poland zaprasza w dniach 6 marca 2015 oraz 9 marca 2015 na akcje protestacyjne przeciwko zmowie pracodawców w negowaniu wszczętych przez MOZ NSZZ “Solidarność” FAP sporów zbiorowych i nie prowadzeniu rokowań.

Szczegóły akcji dostępne są tutaj

Marsz Pamięci

W niedzielne popołudnie 1 marca ulicami Bielska-Białej przeszedł tłum uczestników Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skandujących hasła “Cześć i chwała bohaterom!” oraz “Żołnierze wyklęci – cześć waszej pamięci!”. Wśród uczestników nie zabrakło związkowców z podbeskidzkiej “Solidarności” z pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu oraz komisji zakładowych bielskiego MZK i kolejarzy.

W niedzielę, 1 marca, po raz piąty obchodzony był w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – jak powszechnie nazywa się partyzantów z organizacji niepodległościowych, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej z bronią w ręku walczyli z sowiecką okupacją. Bielski Marsz Pamięci, w którym uczestniczyli m.in. kombatanci, harcerze, członkowie grup rekonstrukcyjnych, parlamentarzyści, miał upamiętnić tych żołnierzy, więzionych i skazywanych na śmierć oraz zapomnienie w latach komunizmu.
Trasa marszu prowadziła od bialskiego kościoła pw. Opatrzności Bożej w Białej do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy bielskim dworcu autobusowym. Po drodze złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze przed budynkami, w których po wojnie mieściły się katownie Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie więziono, torturowano i mordowano żołnierzy walczących o wolną Polskę. Na zakończenie marszu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny oraz poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy wyklętych.

Nowy numer “Solidarności Podbeskidzia”

Już od czwartku, 26 lutego, w tygodniku “Kronika Beskidzka” znajdziemy najnowszy numer “Solidarności Podbeskidzia”, a w nim teksty m. in. o akcji protestacyjnej “Solidarności”, o pogotowiu strajkowym w spółkach Fiata, o związkowcach z żywieckiej spółki Hutchinson 2, o osobach uhonorowanych tytułami “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”. Jest też całostronicowy plakat z naszymi postulatami – doskonały do wywieszenia na związkowej tablicy. Zapraszamy do lektury!

Zrzut ekranu 2015-09-20 o 15.36.03

 

INFORMACJA

Zapraszam członków Komisji Zakładowych zrzeszonych w O/Skoczów na zebranie, które odbędzie się w dniu 26. 02 .2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału w Skoczowie przy ul. Bielskiej 18.

PROGRAM
1. Sprawozdanie z prac parlamentu – Poseł Stanisław Szwed
2. Informacje z prac Zarządu Regionu
3. Sytuacja w zakładach pracy
4. Żołnierze Wyklęci – obchody w Skoczowie
5. Sprawy różne

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący O/Skoczów
Czesław Chrapek