2015

Archiwum: 2015

Podbeskidzie przy grobie Księdza Jerzego

– Podbeskidzka “Solidarność” aktywnie włącza się w pełnienie straży przy grobie naszego patrona, błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale także zaszczyt. Wierzę, że nie zabraknie związkowców chętnych do włączenia się w to dzieło – mówi przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności”, Marek Bogusz. Ideę tę jednogłośnie zaakceptował Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Znane są już terminy najbliższych “podbeskidzkich” dyżurów przy grobie Księdza Jerzego: 12-13 maja, 24-25 czerwca i 24-25 września…

Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwa od ponad trzydziestu lat. Członkami tej honorowej straży coraz częściej są członkowie “Solidarności” z różnych zakątków Polski – nic dziwnego: Ksiądz Jerzy, za zgodą Watykanu, jest oficjalnym patronem NSZZ “Solidarność”.

Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za życia ks. Popiełuszki. Jej założenie to był po prostu wymóg czasu – trzeba było chronić ks. Jerzego oraz ludzi, którzy przybywając do kościoła na Żoliborzu chcieli się wyciszyć i nabrać sił do walki o wolność. Służba wytrwale pełniła swoje dyżury – zarówno w mieszkaniu ks. Jerzego jak i podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę.

grob PopieluszkiPo męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego służba porządkowa zmieniła strukturę organizacyjną. Teraz dba o porządek i zabezpiecza takie uroczystości jak np. rocznica śmierci Kapłana. Pilnuje także grobu. Niegdyś esbecy pragnęli zniszczyć to miejsce, zrównać z ziemią albo przynajmniej odebrać mu jego powagę i znaczenie. Grób kapelana Solidarności był dla nich przysłowiową “solą w oku”, gdyż ks. Jerzy powiedział swoją śmiercią więcej niż wszystkimi homiliami za życia.

Aktualnie czuwanie ma znaczenie symboliczne. Jest dowodem trwania przy wartościach, za które ks. Jerzy nie wahał się oddać swego młodego życia. Na dyżury do służby porządkowej przyjeżdżają ludzie z wielu stron Polski. Stoją tu w dzień i w nocy, w niedzielę i w święta – 24 godziny na dobę. Obecnie Kościelna Służba Porządkowa przy grobie Księdza Jerzego jest wspomagana przez członków NSZZ Solidarność, ponieważ dotychczasowi porządkowi przez ponad 30 lat osiągnęli w większości wiek dość zaawansowany i potrzebują pomocy.

– Chcemy na każdy dyżur wystawić 8-osobowe grupy związkowców, najlepiej z jednej lub dwóch komisji. Będą oni pełnić wartę na zmianę przez cała dobę, od godziny 13.00 jednego dnia do 13.00 dnia następnego – mówi Marek Bogusz. Osoby, które chcą uczestniczyć w honorowej straży przy grobie Księdza Jerzego, proszone są o zgłoszenia u wiceprzewodniczącego ZR, Andrzeja Madydy (tel. ZR: 33 812 67 90).

Więcej o idei straży przy grobie Kapelana “Solidarności”:

Strażnicy w furażerkach

Od 26 lat przy grobie księdza Jerzego – z warty nie odchodzą

 

W V rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

W piątek, 10 kwietnia, mija pięć lat od tragicznego dla nas wszystkich wydarzenia – lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką oraz towarzyszące im 94 osoby, stanowiące elitę życia społecznego, religijnego i politycznego Rzeczypospolitej.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” organizuje dla członków naszego Związku wyjazd do Warszawy na rocznicowe uroczystości. Zapisy osób chętnych do udziału w tym wyjeździe przyjmowane są w siedzibie ZR tylko do wtorku, 7 kwietnia.

x-default

RKO w drugi poniedziałek!

W związku z przypadającym 6 kwietnia Poniedziałkiem Wielkanocnym tradycyjne, comiesięczne spotkanie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych NSZZ “Solidarność” (tak zwane RKO) odbędzie się wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 13 kwietnia o godz. 11.00. Miejsce spotkania pozostaje bez zmian – siedziba Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” przy ul. Adama Asnyka 11 w Bielsku-Białej.

Wielkanoc

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

(Jan Paweł II)

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych
w oparciu o głębię treści, jakie niosą krzyż Chrystusa i Jego pusty grób
wszystkim Członkom NSZZ „Solidarność”,
sympatykom oraz współpracownikom
w imieniu własnym
oraz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
życzy

Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz

Bielsko-Biała, Wielkanoc 2015 roku

sww

Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

w ostatnich dniach spływają do poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku informacje GUS o objęciu obowiązkiem sprawozdawczym: Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych.
Ponieważ sprawa, a w szczególności rzeczywisty obowiązek udziału w badaniu są w tej chwili badane przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej, bardzo proszę na razie nie udzielać jakichkolwiek odpowiedzi na pismo z GUS.
Wkrótce zostanie przesłana do regionów instrukcja odnośnie postępowania w sprawie tego sprawozdania.

Ewa Zydorek
Sekretarz KK

Zawieszony strajk w Magneti Marelli

– Zawieszamy rozpoczęcie strajku w bielskiej spółce Magneti Marelli. Chcemy w ten sposób wykazać naszą dobrą wolę przed rozpoczynającymi się w piątek, 13 marca, rozmowami – poinformowała Wanda Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Fiata Auto Poland.

„Solidarność” postanowiła zawiesić planowany strajk w bielskim Magneti Marelli uznając za priorytet rozwiązanie trwających płacowych sporów zbiorowych w drodze porozumienia regulującego kwestie podwyżki wynagrodzeń. Bezpośrednim powodem tej decyzji było ustalenie przez dyrekcję tej spółki terminu rozpoczęcia negocjacji płacowych na piątek 13 marca 2015 o godz. 11.
– Celem naszych działań jest zapewnienie pracownikom należnej im podwyżki płac – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej „Solidarności” FAP. – Jednocześnie niezmiennie podkreślamy znaczenie dialogu społecznego, pozwalającego na polubowne rozwiązanie wszelkich problemów i sporów. Dlatego też wykazując maksymalnie dobrą wolę „Solidarność” postanowiła wstrzymać do 8 kwietnia 2015 działania prowadzące do akcji strajkowej.
W bielskim Magneti Marelli od dwóch lat nie było podwyżek płac, choć jednocześnie stale rośnie obciążenie pracowników zadaniami. Jako, że zgodnie z prawem za pracę należy się godne wynagrodzenie międzyzakładowa Solidarność FAP domagała się podwyżki stawek zasadniczych wszystkich pracowników o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie za kodeksowy czas pracy od poniedziałku do piątku. W czerwcu 2014 żądanie podwyżki w tej wysokości złożono w trybie sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zobowiązuje w takim przypadku pracodawcę do niezwłocznego podjęcia rokowań. Te jednak w bielskiej spółce miesiącami się nie rozpoczynały. W efekcie – działając w oparciu o ustawowe przepisy – międzyzakładowa Solidarność zorganizowała głosowanie wśród pracowników w którym wzięło udział blisko dwie trzecie załogi Magneti Marelli, a 93,1 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej jeśli zarząd spółki nie spełni żądań płacowych zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego. Na tej podstawie przygotowany został harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej przewidujący czynny strajk, gdyby dyrekcja cały czas unikała podjęcia rozmów płacowych. Wyznaczenie ich terminu doprowadziło do zawieszenia – na razie czasowego, do 8 kwietnia 2015 – akcji strajkowej. Cały czas trwać będą jednak w bielskim Magneti Marelli protesty: wstążeczkowy i włoski, rozpoczęte w ubiegłym tygodniu.

/www.solidarnoscfiat.pl/

Wspólny apel w sprawie sytuacji w FAP

Przewodniczący Regionów Podbeskidzie oraz Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zaapelowali do zarządu Fiat Auto Poland o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek płac. W przeciwnym razie zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjno-strajkowych w zakładach FAP i spółkach kooperujących.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wspólny apel Marka Bogusza i Dominika Kolorza (jego pełna treść tutaj ) został przesłany również do europejskich władz koncernu. Przewodniczący wskazują, że unikanie dialogu społecznego przez kierownictwo tyskiej fabryki może doprowadzić do protestów podobnych do tych, z jakimi do niedawno mieliśmy do czynienia w górnictwie. – Lekceważenie dialogu społecznego zawsze i nieuchronnie prowadzi do wybuchu wielkich konfliktów społecznych. Uporczywe łamanie elementarnych zasad dialogu społecznego w spółkach górniczych doprowadziło w ostatnim czasie do wybuchu wielodniowych akcji protestacyjnych i strajków w kopalniach. Do podobnych protestów i strajków może dojść wkrótce w zakładach Fiat Auto Poland i w firmach kooperujących z FAP. Z tej samej przyczyny – z powodu lekceważenia przez pracodawców reprezentantów strony społecznej, z powodu łamania praw pracowniczych i związkowych – napisali we wspólnym wystąpieniu liderzy związkowi. Przewodniczący zarzucają zarządowi FAP blokowanie procedur wynikających z ustawy o sporach zbiorowych, która daje związkom zawodowym prawo do rokowań płacowych z pracodawcą. – Wspierając organizacje związkowe NSZZ Solidarność w polskich zakładach Fiata i spółkach zależnych, podejmiemy wszelkie możliwe działania z solidarnościowymi akcjami protestacyjnymi włącznie, aby skłonić kierownictwo spółki do przestrzegania obowiązujących w Polsce praw i norm dialogu społecznego. Nie chcielibyśmy, aby wizerunek koncernu Fiata, który jest znaczącym pracodawcą na terenie naszych regionów, ucierpiał z powodu błędów zarządzających FAP – czytamy w treści apelu.

9 marca przed tyską fabryką Fiata Solidarność przeprowadziła kolejną pikietę. Od 5 marca w zakładzie prowadzony jest protest włoski polegający na skrupulatnym przestrzeganiu wszelkich procedur oraz norm podczas pracy. Na znak poparcia dla postulatów zgłoszonych przez Solidarność pracownicy przypięli do ubrań roboczych czerwone wstążeczki. Związkowcy zapowiadają rozpoczęcie akcji strajkowej, jeżeli zarząd nie przystąpi do rozmów na temat podwyżek płac. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 13 marca strajk miałby się rozpocząć w spółce Magneti Marelli a 19 marca w Fiat Auto Poland i Sistema Poland. Solidarność w FAP domaga się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników od 1 stycznia 2015 roku. Kolejny postulat dotyczy dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji. Na przełomie stycznia i lutego w tyskiej fabryce Fiata oraz w spółkach kooperujących Solidarność zorganizowała referendum, w którym pracownicy zdecydowali o rozpoczęciu akcji strajkowej. W FAP 95 proc. głosujących opowiedziało się za tą forma protestu.

/ www.solidarnosckatowice.pl /

Związkowcy w biurach parlamentarnych

W poniedziałek, 9 marca, przedstawiciele podbeskidzkiej “Solidarności” – w ramach ogólnopolskiej akcji naszego związku – odwiedzili biura parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszego regionu. W zdecydowanej większości przypadków związkowcy nie zastali parlamentarzystów, a przygotowane dla nich petycje odebrali pracownicy biur.

– Nasza akcja ma na celu zainteresowanie koalicyjnych parlamentarzystów z naszego regionu problemami, z którymi borykają się zwykli ludzie. Czasem mamy bowiem wrażenie, że “nasi wybrańcy” żyją jakby na innej planecie. Przygotowaliśmy dla nich nie tylko listę naszych postulatów, ale też apel, by rządząca koalicja przystąpiła do dialogu ze społeczeństwem – mówi marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności”, który z grupą związkowców odwiedził bielskie biura poselskie Sławomira Kowalskiego i Mirosławy Nykiel i senatora Rafała Muchackiego (wszyscy PO) oraz posła Artura Górczyńskiego (PSL, wcześniej Ruch Palikota). Żaden z tych parlamentarzystów nie był obecny w biurze, a petycję od związkowców odebrali ich asystenci.
Więcej szczęścia mieli związkowcy w Żywcu, którzy odwiedzili biuro posłanki PO Małgorzaty Pępek. – Pani poseł przyjęła nas, choć od razu mówiła, że ma bardzo mało czasu. Przedstawiliśmy jej nasze postulaty, ale nie doszło do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Pani poseł wolała mówić na przykład o zarobkach związkowych liderów, nie mogąc zrozumieć, że oni – w przeciwieństwie do parlamentarzystów – utrzymywani są wyłącznie ze składek związkowych, a nie budżetu państwa – relacjonuje wiceprzewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” Andrzej Madyda, który stał na czele związkowej delegacji w Żywcu. Podkreśla on, że wizyta u posłanki Małgorzaty Pępek nie pozostawia złudzeń co do postawy i intencji reprezentantów koalicji rządzącej. – To nie był żaden dialog. Pani poseł wykazała się niekompetencją i nieznajomością podstawowych faktów, a przynajmniej taką postawę prezentowała, być może tylko na pozór – dodaje Andrzej Madyda.
Cieszyńskie biura parlamentarne odwiedzili Czesław Chrapek ze Skoczowa i Michał Marek z Cieszyna. Udało im się zastać jedynie senatora PO Tadeusza Kopcia. Przekazali mu listę postulatów przedstawiając równocześnie stanowisko “Solidarności” wobec obecnej sytuacji w Polsce. – Senator Kopeć nie tylko wysłuchał nas, ale też był wyraźnie zainteresowany działaniami naszego związku. Przyznał też, że w części podziela nasze stanowisko, na przykład w kwestii umów śmieciowych i wszechobecnych agencji pracy tymczasowej – mówi Michał Marek. Dodaje, że nie udało się im zastać w swoim biurze posłanki PO Aleksandry Trybuś-Cieślar – petycję zostawili u jej asystentki. Z kolei biuro posła PO Czesława Gluzy było zamknięte na głucho, choć według informacji, zamieszczonej zarówno w internecie jak i na drzwiach wejściowych, powinno być ono czynne…

Związkowcy składali w biurach parlamentarnych petycje, do której dołączona była lista 12 postulatów skierowanych przez trzy ogólnopolskie centrale związkowe NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ do premier Ewy Kopacz. W petycji związkowcy napisali m.in. : “Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność apeluje do Pani /Pana jako reprezentanta podbeskidzkich wyborców i równocześnie członka rządzącej koalicji PO-PSL, do zaangażowania się w rozwiązanie obecnych niepokojów poprzez nakłonienie Rządu RP do podjęcia dialogu społecznego, będącego jednym z filarów demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa. Przestrzegamy, że brak działań ze strony koalicji rządzącej doprowadzi do radykalizacji działań kolejnych grup społecznych i eskalacji napięcia w Polsce”.