2015 Grudzień

Archiwum: Grudzień 2015

Życzenia na Nowy Rok 2016

Koleżanki i koledzy – członkowie „S”
Dla Was i Waszych najbliższych życzę w Nowym 2016 Roku wszelkiej pomyślności, a szczególnie zdrowia oraz sukcesów zarówno w życiu prywatnym, zawodowym i związkowym.

Nowy obraz (1)                                                                                                                                       Do Siego Roku!
Krzysztof Chudzik

Świąteczne spotkanie

W dniu 17.12.2015 r. w siedzibie NSZZ ,,Solidarność”  O/Cieszyn odbyło się świąteczne  spotkanie opłatkowe z udziałem przewodniczących, reprezentujących zakłady pracy z terenu objętego działaniem oddziału.  Zebranie  podsumowujące  mijający  rok  było  okazją do refleksji dotyczącej najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2015 roku oraz do mówienia planów na nadchodzący okres.  Gośćmi  spotkania,  oprócz Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marka Bogusza,  byli również włodarze  reprezentujący   Powiat Cieszyński – Starosta Janusz Król  oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura . Nie zabrakło również Radnego Powiatu Cieszyńskiego Krzysztofa Neściora.

swieta_cieszyn

Dziękując za pomoc w przygotowaniu  spotkania, składam wszystkim członkom związku,  ich rodzinom  oraz  sympatykom – życzenia błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji  planów osobistych i zawodowych  w 2016 roku.

                           Koordynator O/ Cieszyn  NSZZ ,,Solidarność”
ooooooooooooooooooooooMichał Marek                                                                                                                                                                                                                                                              

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W oparciu o nową Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która obowiązuje od września br. została utworzona w Małopolsce Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Do Rady został powołany Przewodniczący Oddziału Suskiego „Solidarności” – Krzysztof Chudzik.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 grudnia br. Przewodniczącym Rady został wybrany szef Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła regulamin oraz plan pracy na rok 2016. Ważnymi tematami w pracach rady będzie m.in. sytuacja w służbie zdrowia, sytuacja pracowników oświaty, a także kwestia przyszłości szkolnictwa zawodowego w Małopolsce.
334669_ar20151216.b.7.640
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to ciało w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Do kompetencji organu należy:
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach o zasięgu wojewódzkim przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego.
– Opiniowanie przedstawionych przez Marszałka województwa stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.
– WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
Najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  zaplanowane jest na 26 stycznia 2016 roku.
Proszę organizacje zakładowe „S” z terenu powiatu oświęcimskiego i oczywiście suskiego o stały kontakt.

Krzysztof Chudzik

„Solidarność” broni szkoły

Podbeskidzka „Solidarność” sprzeciwia się planom przeniesienia siedziby Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i solidaryzuje się w tej kwestii z opinią społeczności tej placówki.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z dużym niepokojem obserwuje działania Starostwa bielskiego dążącego do przekazania budynku Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, domu kultury, poczty oraz apteki na rzecz innych podmiotów.
Solidaryzując się z rodzicami i uczniami, którzy podjęli protest wobec planowanym zamierzeniom w pełni rozumiejąc ich determinację popieramy ich protest.

Zwracamy się do Pana Starosty aby szanując wolę lokalnego społeczeństwa w duchu prawdziwego dialogu podjął decyzję nie tylko opartą o racje ekonomiczne ale miał na względzie szeroko rozumiany interes społeczny.

Brak zrozumienia woli społecznej strony może zaowocować eskalacją konfliktu i zapewne uderzy w wizerunek samorządu powiatowego.

/Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach/

Źródło zdjęcia »

70-procentowy podatek nie dotknie zwykłych pracowników

 

Tuż przed świętami Sejm RP błyskawicznie przyjął poprawkę do uchwalonych w listopadzie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – To efekt sprzeciwu między innymi podbeskidzkiej „Solidarności” co do przyjętych rozwiązań. Uderzały one w zwykłych pracowników, korzystających z tak zwanych programów dobrowolnych odejść – mówi przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz.

Przypomnijmy: 25 listopada Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na wprowadzeniu 70-procentowego podatku od odpraw i odszkodowań, wypłacanych osobom odchodzącym ze spółek, w których większość ma Skarb Państwa. Podatek ten ma być obliczany od kwoty, która przekracza trzykrotność ich dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia. Posłowie chcieli w ten sposób choć w części ograniczyć gigantyczne kwoty, wypłacane na mocy lukratywnych kontraktów zwalnianym prezesom i członkom zarządów spółek. Często są to milionowe odprawy lub odszkodowania. Przepisy te mają wejść w życie od nowego roku.

Związkowcy z Podbeskidzia niemal natychmiast zaprotestowali. Alarmowali, że zmiany zostały tak zapisane, że uderzyłyby nie tylko w kadrę zarządzającą, ale w każdego pracownika spółki, w której większość ma Skarb Państwa, który chciałby skorzystać z odpraw w ramach tak zwanych programów dobrowolnych odejść. – Jeśli mieli wynegocjowane sześciomiesięczne odprawy, to od połowy należnej im kwoty płaciliby 70-procentowy podatek. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy – tłumaczy Marek Bogusz. O tej sytuacji natychmiast powiadomiony został Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Obiecał interwencję i słowa dotrzymał…

22 grudnia Sejm RP przyjął poprawkę, która jednoznacznie zawęża krąg osób, które mają być objęte 70-procentowym podatkiem, wyłącznie do kadry zarządzającej.

Życzenia błogosławieństwa Bożego

„W noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie życie.
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to,
czym dzieli się z innymi”.

św. Jan Paweł II

Niech Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa
upłyną w pokoju, radości i miłości,
a ich przesłanie rozciągnie się na wszystkie dni 2016 roku.

 Życzenia błogosławieństwa Bożego
i wszelkiej pomyślności
w imieniu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

składa

 

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz

 

Bielsko-Biała, grudzień 2015 roku

Życzenia do druku »

Biskup Roman Pindel do związkowców:
– Wydobywajcie z siebie to, co najlepsze!

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 21 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, ordynariusz bielsko-żywiecki  biskup Roman Pindel życzył związkowcom wytrwałości, a nawet heroizmu w działaniu i zaangażowaniu.

– To nasze doroczne spotkanie opłatkowe jest tym razem niezwykłe, bo pierwszy raz gościmy w naszym gronie nowego ordynariusza, biskupa Romana Pindla. Mieliśmy okazję kilka razy się spotykać, ale były to rozmowy bieżące, robocze, a dziś jest wreszcie okazja do odświętnego spotkania – podkreślił Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, witając ordynariusza diecezji, a także innych gości: duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Zbigniewa Powadę, biskupiego sekretarza ks. Piotra Górę, senatora Andrzeja Kamińskiego i byłego przewodniczącego Zarządu Regionu Henryka Keniga.

Biskup Roman Pindel nawiązał w swych życzeniach do analizy greckiego pojęcia „kairos” odwołującego się do przeżywania momentów w dziejach jako przełomowych i ważnych, wypełnionych niezwykłym znaczeniem i sensem. Zwrócił uwagę, że w  tych ważnych momentach życiowych następuje duża polaryzacja postaw. – Z jednej strony ludzie decydują się na heroiczne gesty i potrafią się zorganizować wokół dobra, z drugiej strony umacniają się siły przeciwne – dodał.

– Życzę, byście ciągle przeżywali taki czas ‘kairos’- czas niezwykły, w którym trzeba coś zrobić, czegoś dokonać i wydobyć z siebie to, co najlepsze, a nawet sięgnąć po heroiczność w swoim życiu, postawach i zaangażowaniu – zaznaczył biskup podkreślając jednocześnie potrzebę powrotu do początków ruchu solidarnościowego, by przypomnieć sobie o jego najbardziej wzniosłych założeniach.

Podczas spotkania opłatkowego swą refleksją podzielił się wieloletni kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałat Zbigniew Powada. Duchowny zachęcił, by ludzie „Solidarności” stale weryfikowali siebie i odnajdywali siły do wypełnienia zadań wynikających z perspektywy związku i całego ruchu. – Życzę wam, abyście się nigdy nie zrażali, abyście się nie załamali, nawet kiedy będzie trzeba doświadczyć ucieczek, tego lęku, który może wynikać ze strachu przed groźbami Heroda – powiedział zasłużony kapelan ruchu. (ak/kai)

 

34. rocznica krwawej pacyfikacji strajku na kopalni „Wujek”

16 grudnia 2015 r. w Katowicach miały miejsce uroczystości zorganizowane w 34. rocznicę krwawej pacyfikacji strajku na kopalni „Wujek”.
M. Bogusz i A. Madyda złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych górników.

 

  • 1
  • 2