2015 Październik

Archiwum: Październik 2015

Protest w elektrowniach wodnych

Na bramach i budynkach elektrowni wodnych w Porąbce, Tresnej i na Żarze zawisły transparenty i flagi “Solidarności”. To znak, że związkowcy rozpoczęli akcję protestacyjną, będącą efektem fiaska trwających od blisko dziesięciu miesięcy negocjacji. 

Organizacje związkowe, działające w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim (to oddział spółki PGE Energia Odnawialna), od 23 grudnia 2014 roku prowadziły spór zbiorowy w obronie miejsc pracy i warunków zatrudnienia pracowników oraz wstrzymania działań restrukturyzacyjnych, polegających głównie na zmniejszeniu liczby etatów. Związkowcy podkreślają, że w latach 2011-2015 w Oddziale ZEW Porąbka-Żar nastąpiło ograniczenie zatrudnienia aż o 31 procent, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresów prac do wykonania przez pozostałych pracowników. Związki zawodowe wielokrotnie wyrażały wolę zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia, także w zakresie pozostałych żądań, wykazując gotowość do daleko idących ustępstw, m. in. poprzez wycofanie żądania wzrostu wynagrodzeń. Wszystko na nic z powodu ewidentnego braku woli zakończenia sporu zbiorowego na etapie rokowań ze strony pracodawcy i gwaranta, w tym głównie władz spółki PGE Energia Odnawialna. W tej sytuacji osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – podkreśla Jacek Droździk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Oddziale ZEW Porąbka-Żar.
We wtorek, 13 października 2015 roku, podpisano protokół rozbieżności, a na znak protestu związkowcy podjęli decyzję o oflagowaniu bram wjazdowych na teren Oddziału. Związkowe flagi i transparenty zawisły na obiektach Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Elektrowni Wodnych Tresna i Porąbka. W tym samym dniu przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Energetyki powołali Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia 28 października 2015 roku referendum strajkowego wśród załogi.

Jubileusz “Solidarności”
w Oświęcimiu

Obchody w Oświęcimiu

Niezwykle uroczysty przebieg miał finał oświęcimskich obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność”, który odbył się 8 października w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Uroczystość w OCK, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, była zwieńczeniem całego bloku spotkań i imprez, które w ostatnim czasie zostały zorganizowane w Oświęcimiu z okazji XXXV-lecia “Solidarności”. Wcześniej były m.in. jubileuszowa Msza święta, festyn rodzinny, okolicznościowa wystawa oraz blok konkursów, zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. Patronat nad tymi konkursami, perfekcyjnie zorganizowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, objął Instytut Pamięci Narodowej, a nagrody ufundowały między innymi Zarządy Regionów NSZZ “Solidarność” Małopolski i Podbeskidzia. Wyniki konkursów znaleźć można TUTAJ.

W auli Oświęcimskiego Centrum Kultury zebrali się zarówno uczestnicy konkursów i ich nauczyciele, jak też samorządowy, parlamentarzyści oraz dawni i obecni działacze “Solidarności”, w tym szefowie regionów Małopolska i Podbeskidzie, Wojciech Grzeszek i Marek Bogusz oraz mieszkający w Oświęcimiu wiceprzewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Bronisław Skoczek.

– Dziękuję wam, że pamiętaliście o tej rocznicy i chcecie poszerzać swą wiedzę o “Solidarności”, o jej burzliwej historii i współczesności. Chcemy wam w tym pomagać poprzez nasze publikacje, naszą stronę internetową i wsparcie wszelkiego tego typu inicjatyw – mówił do uczestników konkursu Marek Bogusz.

Po wręczeniu nagród i okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć spektakl “Drogi do Solidarności”, przygotowany przez młodych aktorów Teatru “Na Stronie” z LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i Grupy Teatralnej “Minus Jeden”. Przedstawienie, które zasłużenie zostało bardzo gorąco przyjęte przez widownię, zostało przygotowane przez nauczycieli Janusza Toczka oraz Donatę Wójcik-Bąbską i Izabelę Paszko.

 

sowa

Szkolenie – “Negocjator doskonały”

W dniach 6 -7 października 2015 r. odbyła się w Szczyrku druga część szkolenia pt. “Negocjator doskonały”, które poprowadził Arkadiusz Kawecki.

W zajęciach uczestniczyli członkowie z następujących zakładów:
1) Lotos Terminale
2) PG Silesia
3) Hutchinson Poland Żywiec 1
4) Delphi Jeleśnia
5) Żywiec Zdrój
6) Tauron Wytwarzanie Serwis
7) MK NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Bielsku-Białej
8) ZR Podbeskidzie NSZZ “S”

Sponsorem szkolenia było Przedsiębiorstwo
Górnicze “SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Będzie pikieta służby zdrowia

W poniedziałek, 12 października, przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie odbędzie się ogólnopolska pikieta protestacyjna “Solidarności” Ochrony Zdrowia.
Trwają zapisy związkowców chętnych do udziału w tym proteście.

W trakcie pikiety będziemy domagać się:

– Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych,

– Zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia,

– Systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych,

– Zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat wyjazdu udziela przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” Piotr Gołąb (tel. 530 760 060). On również prowadzi zapisy osób chętnych do udziału w pikiecie.

Strażacy zawieszają protest

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r. w Warszawie, postanowiła zawiesić z dniem 6 października 2015 r. wszystkie formy protestu.

Analizując sytuację w Polsce przypomina, że rozpoczęcie Akcji Protestacyjnej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” było spowodowane powolnymi i niezadawalającymi postępami w realizowaniu następujących żądań:

1. Wzrost funduszy wynagrodzeń o co najmniej 17% tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji w latach 2009 2014 (a teraz 2015);

2. Pokrycia w całości z budżetu MSW lub budżetu państwa kosztów wzrostu kosztów wysługi lat w wysokości 8.250.000,- zł;

3. Doprowadzenia do podniesienia rekompensaty za służbę w nadgodzinach w kwocie co najmniej równej stawce godzinowej strażaka nie zaś dalszego opłacania nadgodzin strażaka, stawką niższą o 40% niż rzeczywista stawka wynagrodzenia;

4. Zwiększenia środków finansowanie komend powiatowych/miejskich w kwocie nie mniejszej niż 35 40 milionów złotych.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” po fiasku rozmów z kolejnymi ministrami spraw wewnętrznych przeprowadziła w dniu 18 grudnia 2014r. pikietę ostrzegawczą a zgodnie uchwałą nr 3/2015 z dniem 30 marca 2015r wprowadziła postępującą Akcję Protestacyjną. W związku z niezadawalającymi efektami rozmów w kwietniu i czerwcu br. oraz informacją z dnia 4 sierpnia br. w sprawie wysokości podwyżek na rok 2016, uchwałą nr 9/2015, sukcesywnie zaostrzano formy protestu. W dniach 22 25 września br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” przeprowadziła protest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie w postaci Miasteczka Namiotowego.

W dniu 25 września br. złożona została Petycja z powyższymi żądaniami do pani Ewy Kopacz Premier Rządu RP.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” wzięła pod uwagę, że:
– Od 30 września br. Rząd RP nie będzie podejmował żadnych wiążących decyzji finansowych na rok 2016 i kolejne;
– Od 8 października br. przestanie działać Parlament RP, co oznacza, że do czasu zakończenia wyborów parlamentarnych oraz zaprzysiężenia nowego Parlamentu RP a następnie Rządu RP, nie będzie organu decyzyjnego mogącego zrealizować pozostałe żądania.

Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” postanowiła zawiesić Akcję Protestacyjną do czasu powołania nowego Rządu RP i pierwszych rozmów z nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ “Solidarność”
Robert Osmycki

Kampania - Sprawdzam polityka

Kampania “Sprawdzam polityka”. Sprawdź, zanim podejmiesz decyzję (Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “S”)

– W nadchodzących wyborach o mandat parlamentarzysty ubiega się aż 450 dotychczasowych posłów i senatorów. Dzięki naszej kampanii można sprawdzić, jakie podejmowali decyzje w czasie swojej aktywności w parlamencie – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK.

Zarząd Regionu Podbeskidzie planuje akcję w centrum Bielska-Białej.
Nasi wolontariusze będą roznosić ulotki informacyjne.

Więcej informacji na stronie KK >>>

 

Nauczyciele: zamiast świętować będą protestować

Oświatowa “Solidarność” z Regionu Podbeskidzie organizuje wyjazd na ogólnopolską manifestację oświaty, która odbędzie się w Warszawie 14 października, w nauczycielskie święto Dzień Edukacji Narodowej.

W Dniu Edukacji Narodowej 14 października o godz.13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja oświaty. Rada Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ “Solidarność”, która jest wspólnie z ZNP -organizatorem protestu, apeluje do członków Związku i wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych o liczny udział. Wierzę, że w tej manifestacji weźmie udział spora grupa przedstawicieli oświaty z Podbeskidzia. Wciąż trwają zapisy chętnych do wyjazdu mówi Jadwiga Utecjt-Nolbrzak, przewodnicząca Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Zapisy przyjmowane są do czwartku, 8 października w biurach Międzyzakładowych Komisji NSZZ “S” OiW oraz w siedzibie regionalnej sekcji oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Asnyka 19 (więcej informacji pod tel. 33 812 67 70).

Przypomnijmy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” od marca br. prowadzi akcję protestacyjną. Przyłączają się do niej inne centrale związkowe zrzeszające pracowników oświaty. “Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na edukację, 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

– Rząd nie chce rozmawiać na temat naszych postulatów, a w rządowych planach budżetowych na 2016 r. nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli – mówi Ryszard Proksa, szef oświatowej “Solidarności” – Dlatego apeluję o dyrektorów szkół i placówek oświatowych o taką organizację pracy w Dniu Edukacji Narodowej, aby nauczyciele i pracownicy oświaty mogli tego dnia wziąć powszechny udział w spotkaniu z panią premier w Warszawie.

oswiata1

Zaproszenie

Zarząd Regionu Podbeskidzie pragnie serdecznie zaprosić na uroczystości związane z 31 rocznicą Męczeńskiej Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które odbędą się 19 października 2015 r. w kościele p. w. św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu.
W szczególny sposób zapraszamy poczty sztandarowe.

Przejazd autokarem bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Zarządu Regionu przez wiceprzewodniczącego ZR Andrzeja Madydę.


 

3

  • 1
  • 2