2015 Październik

Archiwum: Październik 2015

Odeszli na drugą stronę…

 

Nadchodzi listopad – czas, gdy w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli już do wieczności naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. My, członkowie podbeskidzkiej “Solidarności”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten czas o tych, którzy współtworzyli nasz związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, czas, zdrowie, często także swą wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma już wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem rozwoju “Solidarności”. Niektórzy z nich nie byli nawet członkami “Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej między innymi: Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski, Andrzej Baścik, Antoni Bobowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał Caputa, Andrzej Chlewicki, Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Maciej Faflak, Włodzimierz Foryś, Jan Frączek, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Wanda Gwizdała, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Józef Kowalski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Tadeusz Makulski, Danuta Marzec-Styczeń, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch, Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Ignacy Sanak, Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz, Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Stanisław Tekieli, Paweł Tomasik, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch, Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber… Tylko w ostatnim roku do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Zbigniewa Kołodyńskiego, Jana Gajewskiego i Józefa Tyca oraz zmarłych na emigracji Bronisława Borodeńkę i Kazimierza Jabłońskiego.

Do tej niepełnej listy trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, którzy wspomagali podbeskidzką “Solidarność” w czasie pamiętnego strajku, a później wspierali ją w okresie stanu wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Franciszek Noga i niezapomniany kapelan podbeskidzkiej “Solidarności” Józef Sanak.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka “Solidarność” winna jest wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Dziękuję za poparcie !

Wczoraj po oficjalnym podaniu wyników przez PKW dziękowałem Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. Dziś chciałbym się zwrócić do wszystkich ludzi pracy, przedstawicieli lokalnych zakładów oraz mojej “Solidarności”. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” popierając mnie od samego początku jest współautorem tego sukcesu. DZIĘKUJĘ!!!

Stanisław Szwed

Apel Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”
w sprawie wyborów parlamentarnych 2015 roku

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” uważa udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych za akt najwyższej odpowiedzialności obywatelskiej. Każdy z nas stanie przed koniecznością dokonania wyboru, którego skutki będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju, dla jego rozwoju, wpływając tym samym na poziom życia Polaków oraz na pozycję naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej.

Nasz wybór nie może być przypadkowy, podyktowany emocjami. Wybierając nowy Parlament RP weźmy pod uwagę przede wszystkim efekty dotychczasowej działalności kandydatów na parlamentarzystów. Nie dajmy się zwieść ich gładkim i pustym obietnicom.

Żaden Związkowiec nie powinien głosować na tych, którzy w mijającej kadencji, zasiadając w ławach poselskich czy senatorskich, podejmowali decyzje szkodliwe dla obywateli, stojące w sprzeczności z powszechnym odczuciem dobra wspólnego!

Nie głosujmy na tych, którzy:

– ograniczyli prawo do dni wolnych od pracy w związku ze Świętem Trzech Króli,

– wydłużyli czas pracy osób niepełnosprawnych,

– wydłużyli wiek emerytalny,

– ograniczyli prawa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach,

– wprowadzili antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych, liberalizując prawo o czasie pracy,

– decydowali o likwidacji kopalń.

Nie głosujmy na tych, którzy przedkładając interes partyjny nad konstytucyjne prawa obywateli uniemożliwili przeprowadzenie referendum w sprawach wydłużeniu wieku emerytalnego i obowiązku szkolnego 6-latków. Nie głosujmy na tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich sześcioletnich dzieci.

Nie głosujmy w końcu na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych. Skonfrontujmy to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje.

Weźmy udział w wyborach, głosujmy z rozwagą na ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną,Polskę równych szans dla wszystkich obywateli.

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”
Płock, 22 października 2015 r.

Krystyna Pysz

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI KRYSI PYSZ

W niedzielę, 25 października, minie rok od śmierci naszej koleżanki, Krystyny Pysz, wiceprzewodniczącej i sekretarz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.Wciąż trudno jest nam pogodzić się z tą bolesną stratą …

W tę smutną rocznicę będziemy się modlić za śp. Krysię Pysz w trakcie Mszy świętej, odprawionej w niedzielę, 25 października o godz. 10.30 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Rozporządzenie Zembali do Trybunału Konstytucyjnego

Obradująca w Płocku Komisja Krajowa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, konwencjami MOP oraz ustawą o związkach zawodowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednym z pierwszych punktów obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w dniu 23 października 2015 roku było przyjęcie wniosku o złożenie skargi do TK o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencją MOP nr 87 oraz ustawą o związkach zawodowych w zakresie, w jakim przyznają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Członkowie KK przyjęli również stanowisko, w którym potępiają ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wywołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. “Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia. (sis)

 

Bez_tytułu_1

Nowy numer “Solidarności Podbeskidzia”

AKTUALNOŚCI

Już w czwartek, 22 października, w tygodniku “Kronika Beskidzka” znajdzie się najnowszy numer “Solidarności Podbeskidzia”, a w nim teksty m. in. o zbliżających się wyborach i naszym poparciu dla Stanisława Szweda, o rajdzie na Babią Górę, o proteście pracowników oświaty oraz załodze podbeskidzkich elektrowni wodnych, o związkowych szkoleniach i wielu, wielu innych sprawach.

Zapraszamy do lektury!

Strona 1 >>>
Strona 2 >>>

Choć kandydatów jest wielu…
WYBIERZMY STANISŁAWA SZWEDA

Zbliżają się wybory parlamentarne. Nie możemy udawać, że to głosowanie nas nie interesuje: jest rzeczą oczywistą, że od tego, kogo wybierzemy, zależeć będzie przyszłość Polski, przyszłość każdego z nas. Dlatego ważne jest, byśmy wzięli udział w tych wyborach i wybrali najlepszych, sprawdzonych już ludzi. Podbeskidzka “Solidarność” jest przekonana, że głosy oddane na Stanisława Szweda nie będą głosami zmarnowanymi…

Nie możemy narzekać na brak kandydatów. Wszyscy składają mnóstwo obietnic. Każdy deklaruje, że będzie walczył o powszechną szczęśliwość i obfitość. Dlatego tak ważne jest, aby patrzeć nie tylko na obiecanki, ale też doświadczenie, dotychczasową postawę i dorobek. Stanisław Szwed jest kandydatem wyjątkowym. Nigdy nie zaprzestał członkostwa w NSZZ “Solidarność”, nigdy nie zawiódł związkowców. Na forum Sejmu RP zawsze reprezentował interesy ludzi pracy. Jest na co dzień dostępny dla związkowców, zawsze gotowy służyć członkom “Solidarności” swą radą i pomocą. Od ponad dziesięciu lat pełni funkcję przewodniczącego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów naszego związku. Nieprzypadkowo “Tygodnik Solidarność” przyznał mu zaszczytny tytuł Związkowca Roku.

Kandydatów jest wielu, ale my, związkowcy, jesteśmy przekonani, że dla “Solidarności” najbardziej cennym i sprawdzonym kandydatem jest Stanisław Szwed. Warto, byśmy nadal mieli go jako naszego reprezentanta w Sejmie RP!

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ “Solidarność”
MAREK BOGUSZ

szwed

Widziane od środka
CZAS NA PODSUMOWANIE

Zakończyła się VII kadencja Sejmu RP, w której miałem zaszczyt reprezentować w polskim parlamencie mieszkańców Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Żywieckiej. Przez ten czas skupiałem się przede wszystkich na kwestiach pracowniczych, emerytalnych, rentowych oraz społecznych, nie zapominając o związkowcach i mojej “Solidarności” Podbeskidzia.

Blisko trzysta wystąpień na posiedzeniach Sejmu, 252 interpelacje, 235 zapytań poselskich oraz 157 podpisów pod poselskimi projektami ustaw to tylko część mojej pracy w minionych czterech latach w Sejmie. To była trudna kadencja, w której rządząca koalicja traktowała zarówno projekty opozycji jak i te obywatelskie jako zło konieczne. Większość moich projektów lądowała w tak zwanej “zamrażarce marszałka” i do dzisiaj czeka na realizację. Mimo takiej obstrukcji rządzących, niektóre sprawy udało się pozytywnie zrealizować. Mam tu na myśli między innymi wydłużenie urlopów macierzyńskich do jednego roku czy pomoc dla osób represjonowanych, w tym także tych z Regionu Podbeskidzia.
Sukcesem zakończyła się też walka o przywrócenie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, których broniłem przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mimo dużego wysiłku ta sprawa wymaga jeszcze dalszych rozwiązań, szczególnie w kontekście opiekunów osób dorosłych, których nie brakuje również i w naszym regionie.
Już w VII kadencji uczestniczyłem w pracach zespołu ekspertów, który pod kierownictwem Beaty Szydło przygotował pakiet konkretnych rozwiązań. Jestem współautorem Narodowego Programu Zatrudnienia, ustawy obniżającej wiek emerytalny 60/65 czy ustawy Rodzina 500+ gwarantującej dodatek w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze z uwzględnieniem kryterium dochodowego.
Mogę o sobie powiedzieć, że byłem i pozostałem politykiem związkowym. Zawsze głośno wstępowałem przeciwko wprowadzaniu anty pracowniczych zmian w Kodeksie Pracy. Szczególnie dużo czasu poświęcałem walce z umowami śmieciowymi choć przy obecnej władzy było o to niezwykle trudno. Trzymam rękę na pulsie i wierzę, że to co udało się wypracować w VII kadencji zostanie w końcu zrealizowane.
Nie ukrywam, że największą satysfakcję przynosiły mi indywidualne interwencje, czy to w sprawach emerytalno-rentowych, pracowniczych, czy lokalnych, które udało się załatwić. W ten sposób pomagałem mieszkańcom Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego czy żywieckiego, którzy przychodzili do mojego biura poselskiego z prośbą o wsparcie.
W regionie podejmowałem wiele interwencji w sprawach infrastruktury komunikacyjnej. Walczyłem o realizację kluczowych inwestycji: drogi S1 Bielsko-Mysłowice, brakującego odcinka S69, omijającego Węgierską Górkę, czy o poprawę infrastruktury kolejowej na terenie Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Niestety, moje kolejne pisma i apele były z reguły odrzucane przez układ rządzący. Dziś, kiedy słyszymy o programie “Śląsk 2.0″, wypada zadać sobie pytanie, skąd wzięła się tak nagła aktywność polityków rządzącej koalicji, skoro przez ostatnie lata każda interwencja w sprawie poprawy infrastruktury w naszym regionie była konsekwentnie odrzucana.
Patrząc na ostatnie lata muszę bez cienia wątpliwości stwierdzić, że dla wszystkich ludzi pracy był to okres zmarnowanych szans i antyobywatelskich ustaw. Nie zrobiono nic, żeby zatrzymać masową emigrację młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnej płacy, odrzucano obywatelskie projekty ustaw czy wnioski o referenda, pod którymi zebrano ponad 6 milionów podpisów. Wreszcie był to czas atakowania związków zawodowych i ograniczania praw pracowniczych… Warto o tym wszystkim pamiętać, gdy będziecie Państwo podejmować decyzję, na kogo 25 października oddać swój głos.

STANISŁAW SZWED

W hołdzie Patronowi “Solidarności”

W poniedziałek, 19 października, w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 31. rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ “Solidarność”. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów były słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki “Bądźmy silni miłością, męstwem oraz nadzieją”. 

Głównym punktem rocznicowych obchodów była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Michała Janochy. Co byś nam powiedział księże Jerzy? pytał w homilii bp Janocha. Walczyłeś o wolność dziś Polska cieszy się upragnioną wolnością, ale czy nauczyliśmy się wrażliwości na wolność wewnętrzną, do której wyzwala nas Chrystus? Czy dziś w wolnej Polsce mieszkają ludzie wolni od nienawiści, od trucizny alkoholu, narkotyków, pornografii? Czy my sami jesteśmy wewnętrznie wolni? pytał biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Na zakończenie kazania przeczytał fragment ostatniej homilii bł. ks. Jerzego, z 19 października 1984 roku, było to ok. godz. 18.30, w Bydgoszczy: “Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj”. Dziś jest 19 października 2015 roku, ok. godz. 18.30. Twoje słowa są nadal aktualne. Mamy trudne zadanie Panie Prezydencie. To trudne zadanie dla nowego rządu, dla biskupów, dla katolików i wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi dobrej woli: “Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj” zakończył.
W trakcie Eucharystii dziękowaliśmy za zakończenie diecezjalnego etapu procesu kanonizacyjnego i modliliśmy się o rychłe ogłoszenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki świętym Kościoła powszechnego. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, a także delegacje NSZZ “Solidarność” z całego kraju z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło blisko 50-osobowej reprezentacji podbeskidzkiej “Solidarności” z przewodniczącym ZR Markiem Boguszem i sztandarami z Fiata Auto Poland, Bultenu, Społem, bielskiego MZK, PKP Cargo, Grupy Żywiec i Zarządu Regionu. Po zakończeniu Eucharystii reprezentacja Podbeskidzia złożyła na grobie Patrona “Solidarności” wieniec i znicze.

Sprawdzam polityka

KAMPANIA
“SPRAWDZAM POLITYKA”

Podbeskidzka “Solidarność” włączyła się do ogólnopolskiej akcji naszego związku pt. “Sprawdzam polityka”. Na ulicach miast kolportujemy ulotki promujące tę akcję, a na bielskim placu Chrobrego ustawiliśmy namiot, w którym – poprzez Internet można sprawdzić polityków. Namiot ten będzie stał we wszystkie dni robocze do czwartku, 22 października, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na ulotkach i na internetowej stronie www.sprawdzampolityka.pl można znaleźć informacje, jak poszczególni parlamentarzyści starający się teraz o reelekcję (tylko w okręgu bielskim jest ich aż jedenastu!) głosowali w tak ważnych sprawach jak czas pracy osób niepełnosprawnych, wiek emerytalny, kodeks pracy, obowiązek szkolny sześciolatków, obniżanie podatków dla najuboższych. Przy każdym polityku w sposób zrozumiały i czytelny zarejestrowane są konkretne głosowania. Mamy swoich faworytów, ale w tej akcji nie agitujemy za żadną partią czy konkretnym kandydatem. Przede wszystkim zachęcamy, by ludzie wzięli udział w wyborach i głosowali świadomie, z odpowiednią wiedzą – tłumaczy szef podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz.

Wykaz głosowań parlamentarzystów
Okręg Bielsko-Biała >>>
Powiaty: suski i oświęcimski >>>

Stanowisko Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2015 w sprawie poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP >>>

  • 1
  • 2