2015 Wrzesień

Archiwum: Wrzesień 2015

Browar Żywiec: trwają rozmowy nt. pracowników TTŻW żywieckim browarze wciąż trwa akcja protestacyjna, ogłoszona przez działające w tej spółce związki zawodowe. Równocześnie trwają rozmowy na temat przyszłych losów ponad 70 pracowników likwidowanej spółki transportowej browaru, Trans Trade Żywiec.
– Najważniejsza wiadomość jest taka, że Rada Nadzorca i Zarząd Grupy Żywiec zaczęły z nami rozmawiać, bo wcześniej zaskakiwano nas informacjami o decyzjach, podejmowanych bez żadnych konsultacji – mówi Andrzej Biegun, szef “Solidarności” w Grupie Żywiec. Związkowcy rozmawiali już zarówno z prezesem Zarządu Grupy Żywiec jak i z przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. – Mam wrażenie, że po początkowych nieporozumieniach jest dobra wola pracodawcy, by dojść do kompromisu i znaleźć rozwiązania, które będą w możliwie największym stopniu satysfakcjonowały pracowników likwidowanej spółki Trans Trade Żywiec. Chodzi przede wszystkim o gwarancje zatrudnienia, dobre płace i solidne umowy o pracę z nowym pracodawcą – tłumaczy Andrzej Biegun.
Rozmowy w żywieckim browarze mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Póki co zakład nadal jest oflagowany…

Akcja protestacyjna w żywieckim Browarze

Związki zawodowe, działające w żywieckim Browarze, rozpoczęły akcję protestacyjną w związku z zapowiedzią Zarządu Grupy Żywiec zamknięcia spółki Trans Trade Żywiec. Obecnie pracuje w niej ponad 70 osób.
To ma być zmuszenie ludzi do tak zwanego samozatrudnienia. Zarząd chce doprowadzić do tego, by obecni pracownicy założyli firmy i świadczyli tę samą pracę jako firny zewnętrzne. Nie ma na to naszej zgody. Nie do przyjęcia jest zwiększanie zysków kosztem pracowników i ich rodzin – mówi Andrzej Biegun, przewodniczący MKZ NSZZ “Solidarność” Grupy Żywiec. Podkreśla, że zarówno pracownicy jak i związki zawodowe zostali zaskoczeni tą zapowiedzią. Wcześniej nie było żadnych rozmów w tej sprawie. “Informujemy, że Związki Zawodowe działające w ramach Grupy Żywiec podejmą wszelkie działania zmierzające do obrony miejsc pracy. Wzywamy Zarząd Grupy Żywiec do podjęcia rozmów, które dadzą pracownikom poczucie, że się ich poważnie traktuje” – czytamy we wspólnym stanowisku związków zawodowych żywieckiego Browaru z 14 września.
Jeszcze tego samego dnia odbyła się pikieta protestacyjna przed bramami Browaru, a następnego dnia na terenie zakładu wywieszone zostały flagi i transparenty związkowe. “W przypadku niesatysfakcjonującego rozwoju zdarzeń rozszerzymy nasz protest i podejmiemy bardziej stanowcze i zdecydowane działania w całej Grupie Żywiec” – zapowiadają związkowcy.

Więcej o akcji protestacyjne w żywieckim Browarze czytaj tutaj »

 

Babia Góra

Rajd „Solidarności” na 102!


Byliśmy na Babiej Górze

W sobotę, 5 września br. odbył się Ogólnopolski Rajd Górski NSZZ “Solidarność” na Babią Górę, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podbeskidzie wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. W wędrówce po beskidzkich szlakach uczestniczyło 102 rajdowców.

Najliczniejszą ekipą okazała się reprezentacja „Solidarności” bielskiej spółki Proseat (32 osoby z przewodniczącym Rafałem Tyrałą na czele), która otrzymała Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Warto wymienić też inne liczne reprezentacje – wystawione przez „Solidarność” Nadleśnictwa Sucha Beskidzka oraz bielską spółkę GE Power Controls – Apena.
Drugi puchar, ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie, przypadł związkowcom z Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi jako wyraz uznania dla ich zaangażowania w przygotowaniach kolejnych edycji naszego rajdu.
Z kolei laureaci konkursu wiedzy o Babiogórskim Parku Narodowym otrzymali nagrody, ufundowane przez podbeskidzką „Solidarność”, a wszyscy uczestnicy Rajdu gorącą strawę i okolicznościowe znaczki rajdowe, a także materiały edukacjne BPN.
Konkursy i podsumowanie rajdu poprzedzone zostały Mszą Świętą w intencji Solidarności i uczestników rajdu, odprawioną przez ks. dr. Mieczysława Bieńkowskiego w przepięknym plenerze koło schroniska na Markowych Szczawinach.

Kolejny raz okazało się, że górskie wędrówki hartują, ucząc pokonywania nie tylko trudnych szlaków, lecz również codziennych trudności, a przy tym wzmacniają nas na drodze związkowej.
Sponsorem tegorocznego rajdu była spółka PG Silesia z Czechowic-Dziedzic.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i… do zobaczenia za rok.

Przewodniczący NSZZ „S”
Oddział Sucha Beskidzka
Krzysztof Chudzik

Senat odrzucił wniosek referendalny

W piątek, 4 września, Senat rozpatrywał wniosek Prezydenta RP o przeprowadzenie dodatkowego referendum. “Solidarność” od rana pikietowała przed parlamentem, domagając się od senatorów pozytywnej decyzji w sprawie wniosku prezydenta Dudy. Wśród kilku tysięcy demonstrantów była 60-osobowa grupa związkowców, reprezentujących podbeskidzką „Solidarność”.

Prezydent skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października br. – w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia”.

– Atakuje się prezydenta za to, czego nie zrobiła koalicja rządowa PO i PSL – mówił podczas pikiety przewodniczący KK Piotr Duda – To jest referendum obywatelskie w bardzo ważnych sprawach dla społeczeństwa. Mam nadzieję, że senat uszanuje to, co pan prezydent chce zrobić, czyli dać się wypowiedzieć społeczeństwu.

Stało się jednak inaczej: Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzeniu dodatkowego referendum w październiku. Za przyjęciem wniosku było 35 senatorów, przeciw 53, a 2 wstrzymało się od głosu.

Związkowcy pikietujący przed parlamentem przyjęli ten wynik z oburzeniem. – To skandal! Pokazali, że mają nas w nosie – stwierdził po ogłoszeniu wyniku głosowania Piotr Duda. – Ekipa rządząca, a w szczególności Platforma Obywatelska traktuje państwo jak własny folwark. Pokazuje, jak dba o obywateli, jak dba o te 6 milionów Polaków, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskami o referenda. Tak nie może być! Mam nadzieję, że szybko zmienimy tę władzę i przyjdzie kolejna, która będzie służyć społeczeństwu. Wiemy, co zrobimy 25 października – zapowiada lider „Solidarności”. (sis)

Link do filmu »

Oświęcimskie święto Solidarności

Także w Oświęcimiu uroczyście świętowano XXXV rocznicę powstania “Solidarności”. Głównym organizatorem tych jubileuszowych obchodów był komitet organizacyjny NSZZ “Solidarność”.

Oświęcimskie obchody rozpoczęto w sobotę, 22 sierpnia uroczystą Mszą święta w kościele pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Następnie przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz zaproszeni goście złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową, którą na ścianie kościoła św Maksymiliana ufundowała oświęcimska “Solidarność”. Ostatnim punktem sobotnich obchodów było spotkanie patriotyczne członków i założycieli “Solidarności”.
Uwieńczeniem uroczystości był niedzielny Festyn Rodzinny organizowany przez “Solidarność” regionów Podbeskidzie i Małopolska, który odbył się na parkingu przy Bulwarach w Oświęcimiu. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Były konkursy, rozgrywki, pokazy, koncerty i przede wszystkim świetna zabawa dla wszystkich…
W festynie wzięli udział szef podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz, jego zastępcy Andrzej Madyda i Stanisław Sołtysik oraz wiceprzewodniczący małopolskiej “Solidarności” Jerzy Smoła.
Trzeba dodać, że do 6 września w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana jest niezwykle ciekawa wystawa historyczna pt. “35 lat NSZZ Solidarność”.

Ustawa o działaczach opozycji


Spóźniona, niedoskonała, ale jest… Z dniem 31 sierpnia br. (to nieprzypadkowa data) weszła w życie uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ma ona na celu przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. oraz zagwarantowanie pomocy finansowej tej części środowiska, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Propozycja uchwalenia ustawy o pomocy społecznej dla byłych działaczy opozycji demokratycznej i niepodległościowej została zainicjowana przez środowisko dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej. Przyjęta ustawa określa:

– zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;

– zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;

– zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych;

– zadania, organizację i zasady działania wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będzie potwierdzał, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uczestniczył będzie Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz wojewódzka rada konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Pomoc finansowa ma dwojaką formę: świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej. Świadczenia te przyznawał będzie, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej. Przesłanką przyznania pomocy będzie poza uzyskaniem statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej jest także spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie, przyznawane będzie jeżeli dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 procent najniższej emerytury, wynoszącej obecnie 880,45 zł, albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100 procent najniższej emerytury.

Świadczenie pieniężne z zasady przyznaje się na okres dwunastu miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.

Pomoc pieniężna, przyznawana w formie jednorazowego wsparcia, może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 procent najniższej emerytury albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 procent najniższej emerytury. Pomoc pieniężna może być przyznana także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury.

Ustawa określa także dodatkowe uprawnienia takie jak: prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej oraz opcjonalnie – w zależności od decyzji konkretnego samorządu terytorialnego – pomoc w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna zwolnione są z podatku dochodowego. Oraz nie są wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby realizacji świadczeń z pomocy społecznej.

Dokładne procedury przyznawania statusu oraz zasad pomocy można znaleźć na stronach internetowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej (http://ipn.gov.pl/opozycja). Bliższych informacji udziela też bielskie biuro IPN (tel. 33 813 63 59).