2015 Wrzesień

Archiwum: Wrzesień 2015

Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” z 28 września 2015 roku w sprawie poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP

Nasz kolega Stanisław Szwed ubiega się o mandat posła w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” w pełni popiera tę kandydaturę i apeluje do wszystkich wyborców o oddanie głosów na kandydata podbeskidzkiej “Solidarności” Stanisława Szweda.

czytaj więcej »

Informacja

W dniu 1 października 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie NSZZ “Solidarność” Oddział Skoczów, ul. Bielska 18, odbędzie się spotkanie z udziałem Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marka Bogusza, który omówi działania Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu.

Gościem spotkania będzie Poseł Stanisław Szwed. Tematem wystąpienia będzie aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju oraz zmiany w Kodeksie Pracy.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Obecność Przewodniczących Komisji Zakładowych obowiązkowa.

Przewodniczący
NSZZ “Solidarność” O/Skoczów
Czesław Chrapek

Szkolenie SIP

Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” organizuje w dniach 26.10.2015 do 30.10.2015 roku szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy więcej >>>

Będzie protest służby zdrowia

W poniedziałek 28 września w Warszawie będzie demonstrować służba zdrowia. “Solidarność” ochrony zdrowia zachęca do udziału w akcji.

Protest rozpocznie się o godz. 9.30 pod siedzibą Ministra Zdrowia. O godz. 10.00 zostaną odczytane postulaty, które zostaną wręczone ministrowi zdrowia. Następnie demonstranci przejdą przed Pałac Prezydencki i następnie przed Kancelarię Premiera Rady Ministrów. Postulaty zostaną przekazane prezydentowi Dudzie i następnie premier Kopacz. Manifestacja zakończy się pod KPRM.

– Obecny protest pielęgniarek i położnych jest niezwykły, ponieważ minister zdrowia przedstawił propozycję podwyżek tylko dla jednej grupy zawodowej, jakby zapomniał, że służba zdrowia to nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale to ponad sto tysięcy innych pracowników – mówi Mariola Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”. – Poza tym propozycja złożona pielęgniarkom i położnym dla tego środowiska jest niesatysfakcjonująca. A więc kolejne rozwiązanie przygotowane przez pana ministra Zembalę tak naprawdę jeszcze bardziej konfliktuje środowisko pielęgniarskie i nikogo nie satysfakcjonuje. Przedstawione rozwiązanie narusza prawo. Stąd też oburzenie nie tylko wśród pielęgniarek i położnych. Są one nieusatysfakcjonowane nie tylko taką propozycją ale także brakiem długofalowej polityki. Przecież to są zawody, które niedługo w Polsce będą deficytowe – wyjaśnia Ochman.

Szefowa “Solidarności” ochrony zdrowia podkreśla, że podwyżki muszą być uczciwe i zgodne z prawem, co nie jest proste w sytuacji scentralizowanego systemu opieki zdrowotnej. Potrzebny jest minister, który będzie potrafił pozyskać zaufanie środowiska i w “skonfliktowanym środowisku w taki sposób poukładać warunki pracy i wynagradzania”.

We wtorek 22 września “Solidarność” złożyła do prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra zdrowia Mariana Zembalę. Zarzuca mu podpisanie rozporządzenia, które jest wynikiem porozumienia zawartego tylko z jednym związkiem zawodowym, co łamie ustawę o związkach zawodowych i jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. (sis)

Spotkanie Klubu SIP

W dniu 22 września 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie Klubu Społecznych Inspektorów Pracy, w którym uczestniczyło 15 Społecznych Inspektorów Pracy z GE Power Controls, Bulten Polska, Adler, PG Silesia, Celma Cieszyn, Delphi Jeleśnia, Coopers Standard, MZK Bielsko-Biała.
Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Klubu SIP Piotr Górny przedstawił program zebrania, a następnie V-ce Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Andrzej Madyda podziękował za wszechstronną pomoc, zarówno merytoryczną jak i organizacyjną, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, jaką służy Klub SIP organizacjom związkowym z podbeskidzkiej Solidarności.

Głównym punktem programu był wykład nadinspektora PIP mgr. inż. Andrzeja Prusa zatytułowany “Postępowanie powypadkowe – zasady prowadzenia postępowania i analizy przyczyn wypadków”, w którym omówił najważniejsze zasady prowadzenia postępowania powypadkowego, wskazując te sytuacje, które sprawiają zespołom powypadkowym najwięcej problemów.

W trakcie spotkania omówiono również przygotowania do corocznego seminarium, które zaplanowano w dniach 26 – 30 października 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym “Zagroń” w Szczyrku .

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
Piotr Górny

Spotkanie Klubu SIP

W dniu 22 września 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie Klubu Społecznych Inspektorów Pracy, w którym uczestniczyło 15 Społecznych Inspektorów Pracy z GE Power Controls, Bulten Polska, Adler, PG Silesia, Celma Cieszyn, Delphi Jeleśnia, Coopers Standard, MZK Bielsko-Biała.
Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Klubu SIP Piotr Górny przedstawił program zebrania, a następnie V-ce Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Andrzej Madyda podziękował za wszechstronną pomoc, zarówno merytoryczną jak i organizacyjną, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, jaką służy Klub SIP organizacjom związkowym z podbeskidzkiej Solidarności.

Głównym punktem programu był wykład nadinspektora PIP mgr. inż. Andrzeja Prusa zatytułowany “Postępowanie powypadkowe – zasady prowadzenia postępowania i analizy przyczyn wypadków”, w którym omówił najważniejsze zasady prowadzenia postępowania powypadkowego, wskazując te sytuacje, które sprawiają zespołom powypadkowym najwięcej problemów.

W trakcie spotkania omówiono również przygotowania do corocznego seminarium, które zaplanowano w dniach 26 – 30 października 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym “Zagroń” w Szczyrku .

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
Piotr Górny

Miasteczko strażackie przed Sejmem

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie powstaje miasteczko protestacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zorganizowane 21 września spotkanie ostatniej szansy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie przyniosło porozumienia.

Strażacy domagają się rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008-2014 o co najmniej 17 % – tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji, z czego 10 % jeszcze w tym roku, kolejne 7 % w roku 2017 lub w programie modernizacyjnym oraz pokrycia w całości z budżetu państwa kosztów związanych z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 % do 100 % za godzinę pracy.
Mimo obietnic składanych przez minister MSW Teresę Piotrowską rozmowy nie przyniosły przełomu. Spotkanie ostatniej szansy, które odbyło się w poniedziałek, 21 września, również zakończyło się niepowodzeniem.
– Krajowa Sekcja Pożarnictwa złożyła rządowi postulaty rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń i podniesienia stawek za nadgodziny w 2013r. Z minister MSW Teresą Piotrowską prowadziliśmy rozmowy od października 2014 r. Na spotkaniu 2 grudnia 2014 r. uzupełniliśmy nasze postulaty o zabezpieczenie środków na wypłatę wysługi lat. W kwietniu tego roku przekazaliśmy ponownie nasze wszystkie postulaty. W celu usystematyzowanego i cyklicznego prowadzenia dyskusji w gronie przedstawicieli MSW, szefów służb oraz związków zawodowych zostało opracowane nawet Zarządzenie MSW o Forum Dialogu Społecznego. Niestety, mimo zapewnień Pani Minister, że jest zwolennikiem dialogu społecznego i dyskusji na argumenty, rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu wyjaśnia Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”.
Strażacy z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” planują złożyć na ręce premier Kopacz petycję z postulatami.
W proteście przed KPRM wezmą udział strażacy ze wszystkich województw. Akcja będzie miała charakter rotacyjny. Strażacy dwóch różnych województw będą wymieniać się co 24 godziny. Zamierzają protestować w swoim czasie wolnym od służby.
Miasteczko Protestacyjne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest kolejnym etapem akcji protestacyjnej, która rozpoczęła się 24 sierpnia br. bojkotem kontroli inspekcji gotowości operacyjnej. W ślad za nim, od 1 września strażacy bojkotują nieodpłatne prace gospodarcze: remontowe, budowlane, naprawcze w jednostkach Straży Pożarnej. 7 września rozpoczął się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Solidarność na Jasnej Górze

W niedzielę, 20 września, pod hasłem: “Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” odbyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 15 tys. pielgrzymów, w tym około dwustu związkowców z Podbeskidzia, m.in. zorganizowane grupy ze sztandarami “Solidarności” z Fiata, Bultenu, PSS Społem, skoczowskiego Teksidu i Zarządu Regionu.

Doroczne spotkanie na Jasnej Górze gromadzi przede wszystkim ludzi związanych z NSZZ “Solidarność”. Na placu jasnogórskim widać było setki związkowych sztandarów i transparentów z logo “Solidarności”. Pielgrzymka ta tradycyjnie jest modlitwą związkowców za Ojczyznę, świat pracy i “Solidarność” za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W trakcie uroczystości na jasnogórskim ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

– Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy testament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przyjeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za wszystkich ludzi pracy, za zdrowie i prosimy o wstawiennictwo na cały następny rok powiedział przed rozpoczęciem uroczystości Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Przed Mszą św. odczytany został list Prezydenta Andrzeja Dudy: “Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak. W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W państwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materializm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swoją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między politykami i organizacjami pozarządowymi, między pracującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagandę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postulatami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego zwyciężyli”.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncelebrował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Obecni byli m.in. członkowie najbliższej rodziny bł. ks. Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego – Marianny Popiełuszko.

“Niedawno minęła 35-rocznia powstania ‘Solidarności’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce i w Europie nowy rozdział historii przypomniał w homilii abp Stanisław Budzik – Do tej historii weszło podpisanie Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się początkiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to nowe obszary Polski. Ruch Solidarności miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apostoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdańskiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludowi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. “Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawodowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście głosem narodu, głosem Kościoła” mówił duszpasterz.

Oprac. za serwisem Biura Prasowego Jasnej Góry.
czytaj więcej »