2015 Czerwiec

Archiwum: Czerwiec 2015

Mniej umów śmieciowych – Sejm znowelizował Kodeks pracy

Sejm ograniczył możliwość przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące oraz zmienił długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony. To efekt wielomiesięcznej kampanii, prowadzonej przez „Solidarność” przeciwko wszechobecnym umowom śmieciowym.

Według nowych przepisów – które muszą być jeszcze przyjęte przez Senat, a następnie podpisane przez Prezydenta RP – łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Czwarta umowa z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesiące. Kodeks pracy daje też prawo pracodawcy przedłużyć umowę “gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie”. O takich dłuższych umowach będzie trzeba jednak informować Państwową Inspekcję Pracy. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół roku do trzech lat – miesiąc, a powyżej trzech lat – trzy miesiące.

– Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycje osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych nie jest przejawem dobrej woli rządu. Te rozwiązania są reakcją na skargę NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej na sposób implementacji dyrektywy Rady 99/70/WE dotyczącej zatrudnienia terminowego – uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA Uczelni Łazarskiego. W 2013 roku “Solidarność” złożyła Komisji Europejskiej ostry sprzeciw wobec nadużywaniu przez polskie firmy terminowych umów o pracę. Związkowcy oskarżyli rząd, że w sposób niewystarczający dba o równowagę sił na rynku pracy i niewłaściwie wdrożył dyrektywę mającą zapobiegać nadużyciom zatrudnienia terminowego. W reakcji na skargę, KE zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski. Rekomendacje końcowe, wydane przez KE wyraźnie wskazały, że w Polsce powinno nastąpić zbliżenie warunków świadczenia pracy na podstawie umów na czas nieokreślony i terminowych.

Eksperci uważają, że wprowadzenie proponowanych zmian znormalizuje relacje na rynku pracy. – Taka zmiana przepisów przywróci normalność i ten rodzaj kontraktów będzie wykorzystywany zgodnie z jego społecznym i gospodarczym przeznaczeniem – mówi prof. Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego KK NSZZ “Solidarność”. /kk/

Gratulacje “Solidarności” dla prezydenta elekta

“Z wielką radością przyjęliśmy decyzję Polaków o wyborze Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.” – napisał Piotr Duda do Andrzeja Dudy. W środę, 24 czerwca, szef Związku spotkał się z prezydentem elektem, wręczył mu list gratulacyjny oraz statuetkę “Robotnika zwycięzcy” i zadeklarował wsparcie w realizacji programu wyborczego oraz podpisanej z Komisja Krajową NSZZ “Solidarność” umowy.

W liście lider “Solidarności” przypomina, że osiem lat rządów PO-PSL to najgorsze lata dla polskich pracowników, które doprowadziły do ogromnej skali ubóstwa. Wydłużenie wieku emerytalnego, antypracownicza nowelizacja kodeksu pracy, znaczne ograniczenie praw obywateli do protestów, to tylko niektóre z decyzji, które uderzają w polskich obywateli. Nowy Prezydent RP daje “Solidarności” nadzieję na odwrócenie tych złych decyzji. Wymaga to czasu i ciężkiej pracy, ale w tej misji Andrzej Duda może liczyć na wsparcie Związku, podkreśla przewodniczący KK. Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania trudnych problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny, zwraca uwagę Piotr Duda i wyraża nadzieję, że nowy prezydent będzie w trakcie sprawowania swojego urzędu patronem nowej instytucji dialogu trójstronnego, Rady Dialogu Społecznego. Prezent dla prezydenta elekta jest wzorowany na statuetce robotnika, która towarzyszyła Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu przy podpisywaniu Porozumień Sierpniowych w 1980 roku. “Robotnik zwycięzca” jest symbolem odwagi i determinacji, której w budowaniu przyjaznego dla polskich pracowników i obywateli państwa życzą Andrzejowi Dudzie związkowcy.

– Pan prezydent potwierdził, że tak jak się wcześniej umawialiśmy, najważniejsze sprawy którymi się zajmie, to kwestia zmiany wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej od podatku – powiedział Piotr Duda po spotkaniu – Czekamy na prezydencki projekt w sprawie wieku emerytalnego i nasi eksperci będą wspólnie nad nim pracować. /kk/

gratulacje duda

Zdjęcia nadesłane przez Biuro Posła RP Stanisława Szweda
(www.stanislawszwed.pl)

Zawody wędkarskie

W dniu 20.06.2015 r. na łowisku w Bąkowie odbyły się zawody wędkarskie w kategorii gruntowej i spławikowej dla dorosłych oraz dowolnej dla dzieci. Łącznie udział wzięło 57 zawodników.

W kategorii gruntowej zwyciężyli:
1 miejsce – Łątka Piotr (Aluprof)
2 miejsce -Zaręba Józef (Aluprof)
3 miejsce – Borowiec Marcin (Paged)

W kategorii spławikowej zwyciężyli:
1 miejsce -Karwaszewski Maciej ( Trelleborg)
2 miejsce -Zwardoń Krystian (Aluprof)
3 miejsce – Sudoł Mirosław (Silesia)

Wśród dzieci najlepszymi okazali się – Hubert Pustówka, Dominik Chmielewski, Oliwia i Dominik Gaweł, Dawid Pasterny oraz rodzeństwo Michałek.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim zawodnikom.
Dziękujemy również głównemu sponsorowi zawodów – Przedsiębiorstwu Górniczemu SILESIA, a także Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Teksid Iron Poland Sp. z o.o. oraz Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ “Solidarność” Skotan – Kuźnia Polska.

Czesław Chrapek

Pogotowie protestacyjne zawieszone

Wybór nowego prezydenta oraz postęp prac legislacyjnych powołujących Radę Dialogu Społecznego pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności w relacjach z władzą, dlatego Komisja Krajowa zawiesiła trwające od początku roku pogotowie protestacyjne. To jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas obrad Komisji Krajowej, które odbyły się w Toruniu w dniach 16-17 czerwca.

– Zawieszenie pogotowia strajkowego to gest dobrej woli Związku. Po jesiennych wyborach parlamentarnych u władzy powinni znaleźć się ludzie, którzy nie dbają o zasobność własnych portfeli i drogie zegarki, ale którym zależy na kondycji państwa – komentują związkowcy. W trakcie obrad przewodniczący “S” Piotr Duda odczytał list od prezydenta-elekta Andrzeja Dudy, w którym nowo wybrany prezydent dziękując za wsparcie przypomniał swoją deklarację realizacji porozumienia zawartego z “S”. – To cel w procesie rozwoju naszego państwa, cel do którego będę dążył, który pragnę realizować – napisał Andrzej Duda.

Komisja Krajowa zajęła się też sytuacją w poszczególnych branżach i regionach oraz planowaniem działań związku w najbliższych miesiącach. Jednym z tematów “Krajówki” była sytuacja w przemyśle lotniczym po tym, jak warte 13 mld zł zamówienie MON na śmigłowce trafi do Airbus Helicopters, producenta zewnętrznego.

Związkowcy na początku obrad minutą ciszy uczcili tragicznie zmarłych dwóch górników w katastrofie w KWK “Wujek”. Ich ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej.

Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego ZR

W dniu 20.06.2015 r. na łowisku w Bąkowie odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w kategoriach: gruntowej i spławikowej oraz ogólnej dla dzieci. Zbiórka zgłoszonych zawodników o godz. 8.15.

Każdy zawodnik, po stawieniu się w miejscu zawodów, zgłasza się do organizatora w celu określenia kategorii, uiszczenia opłaty, pobrania bloczków i karty zawodów.
Zawody odbędą się w godz. od 9.00 do 13.00.
Prosimy o punktualne przybycie.

Serdecznie zapraszam
Czesław Chrapek

Pikieta przed bramami Fiata

We wtorek, 9 czerwca, przed bramami zakładu Fiat Chrysler Automobiles Poland w Tychach odbyła się pikieta protestacyjna “Solidarności” z udziałem załogi oraz związkowców z innych zakładów, w tym także z Podbeskidzia.

Podczas pikiety Wanda Stróżyk, przewodnicząca związku w FCA, przypomniała, że w fabryce Fiata i innych spółkach fiatowskich trwają spory zbiorowe na tle płacowym, ale pracodawcy od ponad roku negują prawo do rokowań zbiorowych w trybie ustawy o związkach zawodowych. – Kiedy pracodawca jest uczciwy, kiedy szanuje pracowników, kiedy jest dialog, to podejmuje negocjacje. Takie negocjacje kończą się w ciągu trzech, czterech tygodni podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. A tu przez kilkanaście miesięcy nie można skończyć rozmów – podkreśliła Stróżyk.

Przewodnicząca przypomniała, że “Solidarność” domaga się 500 zł podwyżki brutto dla wszystkich pracowników fabryki, w której od kilku lat nie było zbiorowych podwyżek wynagrodzeń. Ocenia, że mimo iż w ciągu ostatnich czterech lat zakład wypracował zyski sięgające 700 mln zł rocznie, realna wartość wynagrodzeń pracowników spadła o ok. 9 proc.

W odpowiedzi na postulat Solidarności zarząd spółki proponuje 100 zł brutto podwyżki lub dwa razy więcej, ale pod warunkiem, że związki zawodowe zgodzą się na wprowadzenie w zakładzie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy. W ocenie związkowców wydłużenie okresów rozliczeniowych pozbawiłoby pracowników dodatkowych pieniędzy za pracę w godzinach nadliczbowych. W poniedziałek, 8 czerwca odbyła się kolejne spotkanie zarządu FCA z działającymi w firmie związkami zawodowymi. W tych rozmowach uczestniczył szef podbeskidzkiej “Solidarności”, Marek Bogusz. – Nie jest dla nas obojętne, jakie są zarobki w tyskim Fiacie. Po pierwsze dojeżdża tam do pracy mnóstwo ludzi z Podbeskidzia, a po drugie wysokość wynagrodzeń w Tychach niemal automatycznie wpływa na poziom zarobków w innych fiatowskich spółkach, także w Bielsku-Białej. Podczas rozmów widziałem jednak nie tylko bezsensowny upór pracodawcy w odrzucaniu wszystkich naszych postulatów i argumentów, ale też kompletne nieprzygotowanie do rozmów: żadnych szczegółów, same ogólniki – mówi Marek Bogusz.

Razem z szefem podbeskidzkiej “Solidarności” w pikiecie pod bramami Fiata uczestniczył też Dominik Kolorz, przewodniczący “Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – To, co dzieje się w waszym zakładzie, jest przerażające. Pracujecie we włoskiej fabryce samochodowej, ale nie wiem, czy nie jest to włoski obóz pracy – mówił Kolorz do pracowników FCA Poland.

Wtorkowa pikieta była kolejnym etapem walki związkowców o godziwe płace – wszystko wskazuje na to, że nie ostatnim…

Gorąco we Fiacie

Jeśli nic się nie zmieni, to we wtorek, 9 czerwca w spółce Fiat Chrysler Automobiles Poland rozpocznie się strajk – początkowo włoski, później czynny. Tego samego dnia o godz. 13.30 przed bramami Fiata odbędzie się pikieta z udziałem związkowców z regionów Śląsko-Dąbrowskiego i Podbeskidzia.

– Wykazaliśmy maksimum dobrej woli. Już raz zawiesiliśmy decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej mając nadzieję, że rozpoczną się autentyczne rozmowy. Zarząd nie podejmuje jednak rzeczowych negocjacji, nie chce rozmawiać o podwyżkach, gra na zwłokę. Nie mamy więc wyboru – sięgamy po nasz ostateczny oręż, a całkowitą winę za tę sytuację ponosi zarząd spółki – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca „Solidarności” Fiat Chrysler Automobiles Poland. Wsparciem dla protestującej załogi Fiata będzie pikieta, która rozpocznie się przed bramami spółki we wtorek, 9 czerwca o godz. 13.30. Harmonogram akcji zamieszczamy tutajOLYMPUS DIGITAL CAMERA.

„Solidarność” w FCA domaga się 500 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników. W odpowiedzi zarząd tyskiego Fiata proponuje 100 zł brutto podwyżki lub dwa razy więcej, ale pod warunkiem, że związki zawodowe zgodzą się na wprowadzenie w zakładzie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy. W ocenie „Solidarności” wydłużenie okresów rozliczeniowych pozbawiłoby pracowników dodatkowych pieniędzy za pracę w godzinach nadliczbowych.

Związkowcy argumentują, że w tyskiej fabryce Fiata od wielu lat nie było zbiorowych podwyżek wynagrodzeń, choć zakład co roku wypracowuje zyski na poziomie kilkuset milionów złotych. Wskazują, że w 2014 roku płace stanowiły niespełna 2 procent wszystkich kosztów firmy. Z kolei, gdyby pracodawca zaakceptował postulaty płacowe „Solidarności”, pieniądze, które musiałby przeznaczyć na ich realizacje, stanowiłyby zaledwie około 9 procent ubiegłorocznego zysku zakładu.

Regionalny Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego ZR

W dniu 30.05 br. w Cieszynie na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod Wałką odbył się Regionalny Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.
W rozgrywkach wzięło udział 17 zespołów reprezentujących organizacje związkowe z Podbeskidzia. Zwycięzcą została drużyna reprezentująca Hutchinson zakład nr 1 z Żywca, drugie miejsce zajęła drużyna z Aluprof Bielsko – Biała, a 3 miejsce Nemak Bielsko– Biała. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali: Marcin Biegun (Hutchison zakład nr 1), Ireneusz Fabia (Aluprof). Obydwaj strzelili dla swoich drużyn po 8 goli. Najlepszym bramkarzem został Sławomir Kołek z Nemak Bielsko – Biała. Najwyższe – 4 miejsce w klasyfikacji drużyn reprezentujących organizacje związkowe z Cieszyna zajął PPG Polfiarb. Zabrakło szczęścia drużynie Straży Miejskiej z Cieszyna, która pomimo dwóch zwycięstw, nie dała rady wyjść z grupy ze względu na ilość strzelonych bramek.
Turniej objęty został patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury oraz Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla. Puchary najlepszym drużynom wręczył Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marek Bogusz. Po turnieju, na terenie Campingu Olza, odbył się Festyn rodzinny z udziałem głównych Patronów imprezy.

W imieniu Oddziału Cieszyn NSZZ “Solidarność” serdecznie dziękujemy głównemu sponsorowi – Browarowi Zamkowemu w Cieszynie, pracownikom i Dyrektorowi MOSiR Cieszyn Zbigniewowi Niżnikiewicz, Przedsiębiorstwu Górniczemu Silesia, Przewodniczącym KZ NSZZ “Solidarność” oraz wszystkim pozostałym za okazaną pomoc oraz wsparcie w organizacji w/w przedsięwzięć .
Mimo zmiennej pogody, najwytrwalsi bawili się do późnych godzin nocnych.

Poniżej wykaz wszystkich drużyn, biorących udział w turnieju.
1. Aluprof Bielsko-Biała
2. Hutchison zakład nr 1 Żywiec
3. Hutchinson zakład nr 2 Żywiec
4. Delphi Jeleśnia
5. Oświata Bielsko-Biała
6. Browar Cieszyn
7. PPG Polifarb
8. Straż Pożarna Bielsko-Biała
9. Celma-Indukta
10. Metalpol
11. PG Silesia
12. Zakład Gospodarki Komunalnej Cieszyn
13. Straż Miejska Cieszyn
14. Grammer Automotive Bielsko-Biała
15. Nemak Bielsko-Biała

 

TK: osoby na śmieciówkach mogą być w związkach zawodowych

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, 2 czerwca, że ograniczenie swobody zrzeszania się w związkach zawodowych jest niezgodne z konstytucją. Oznacza to, że współpracownicy i tzw. samozatrudnieni będą mogli przystępować do związków.

Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Trybunał Konstytucyjny ogłaszając swój werdykt postanowił jednak, że przepisy ustawy o związkach zawodowych nie zostają automatycznie uchylone, ale ustawodawca musi je uzupełnić tak, aby poszerzyć możliwości zrzeszania się w związkach. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Na razie więc w praktyce werdykt TK nic nie zmienia…

Dziennikarze Gazety Wyborczej dowiedzieli się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, że projektu nowelizacji ustawy szybko nie będzie. Resort zdecydował się bowiem poczekać najpierw na przegłosowanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, a dopiero później, już w ramach prac Rady, dyskutować o tym, kto może być członkiem związku.

Wyrok TK niezwłocznie skomentował Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”: – Trybunał potwierdził to, co już wcześniej „Solidarność” udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Już w 2012 roku po naszej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę prawa w tym zakresie, ale jak do tej pory nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wyroku TK polski rząd, który tak zarzeka się, że będzie ciężko pracował, przestanie ziewać, a nawet spać i do końca swojej kadencji niezwłocznie skieruje do Sejmu odpowiednią nowelizację.

“Solidarność” od lat domagała się, aby znowelizować ustawę o związkach zawodowych, by do związków mogli zapisywać się współpracownicy (np. na umowach cywilnoprawnych) i osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. W 2011 roku skarga w tej sprawie została złożona przez związkowców z „S” do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Już po kilku miesiącach MOP potwierdziła zarzuty związkowców – polskie prawo jest sprzeczne z międzynarodowymi standardami, głównie tzw. konwencją nr 87 dotyczącą wolności związkowych.

  • 1
  • 2