2015 Maj

Archiwum: Maj 2015

Zaproszenie

W dniu 20.06.2015 r. w godz. 9.00-13.00 na łowisku wędkarskim w Bąkowie NSZZ “Solidarność” Region Podbeskidzie organizuje zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego. Zawody odbędą się w kategoriach spławikowej i gruntowej dla dorosłych oraz ogólnej dla dzieci.

siupiaczek_na_rybach

Odpłatność zawodnika wynosi 20 zł i zawiera:

– dostęp do łowiska -1 wędka,
– posiłek (kiełbasa, pieczywo),
– napoje.

Zapisy u przewodniczących (wraz z podaniem kategorii) do dnia 12.06.2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Czesław Chrapek

Plakat

Debata o węglu

Z inicjatywy „Solidarności” z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach 19 kwietnia w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli tego związku zawodowego z kopalń i spółek węglowych. Jego bezpośrednią przyczyną była polityka władz Kompanii Węglowej, które – za przyzwoleniem właściciela czyli rządu – ratując swą sytuację doprowadziły do destabilizacji rynku zbytu węgla, co uderza w wszystkie inne spółki, zarówno te kontrolowane przez Skarb Państwa jak i prywatne. Konsekwencje mogą być katastrofalne …

W czterogodzinnej debacie na temat sytuacji w polskim górnictwie uczestniczyli też szefowie „Solidarności” z regionów Małopolska (Wojciech Grzeszek), Środkowo-Wschodniego (Marian Król), Śląsko-Dąbrowskiego (Dominik Kolorz) i Podbeskidzia (Marek Bogusz), a także szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek.

– Była to trudna, ale merytoryczna dyskusja o przyszłości polskiego węgla, o kierunkach programów naprawczych, o współpracy górnictwa z energetyką. Wciąż mamy do czynienia z fatalną polityką państwa w tej kwestii – polityką zaniechań i błędnych decyzji. Nie mamy do czynienia z sensownymi, długofalowymi programami naprawczymi, ale polityką kupowania spokoju w kopalniach do najbliższych wyborów, a potem niech się wszystko wali. To grozi kompletnym rozregulowaniem polskiego wydobycia i zbytu węgla – mówi Dariusz Dudek, przewodniczący „Solidarności” w PG Silesia.

Efektem debaty było wspólne wystąpienie szefów czterech regionów, na terenie których działają kopalnie, do pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (czytaj tutaj). „Rząd RP jako właściciel spółek węglowych ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za polskie górnictwo oraz perspektywy jego dalszego funkcjonowania. Od decyzji lub zaniechań strony rządowej w ogromnej mierze zależy sytuacja na krajowym rynku energetycznym oraz reguły współistnienia na tym rynku zarówno podmiotów z udziałem Skarbu Państwa jak i przedsiębiorstw prywatnych” – czytamy w tym wspólnym wystąpieniu.

– Będę zabiegał, by sprawą polskiego górnictwa zajęła się też Komisja Krajowa, bo już wkrótce możemy mieć bardzo nieciekawą sytuację w kopalniach, łącznie z masowa likwidacją miejsc pracy – podkreśla przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Bielskie spotkanie przedstawicieli górniczej „Solidarności” zostało zorganizowane przy wsparciu spółki PG Silesia.

Społeczna Inspekcja Pracy – konferencja

Region Podbeskidzie we współpracy z Regionem Częstochowa oraz Regionem Śląsko – Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają na konferencję Społeczna Inspekcja Pracy w procesie poprawy warunków pracy na Śląsku 12 czerwca 2015 (piątek) Katowice, ul. Floriana 7 – siedziba Regionu Śląsko – Dąbrowskiego

Gość Honorowy: Beata Marynowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Związkowcy proponują wzrost wynagrodzeń

NSZZ “Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we wspólnym komunikacie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej przedstawiły swoje propozycje dotyczące przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Pismo przygotowano w odpowiedzi na “na przedstawione przez rząd, prognozowane wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania budżetu państwa na 2016 rok”.
Według propozycji, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,9 procent, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,5 procent, a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7,4 procent.
“Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 roku zwiększony o 50 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015″ – czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że „strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok”.

/www.solidarnosc.org.pl/

ANDRZEJ DUDA PREZYDENTEM RP!

– Wystawiliśmy Bronisławowi Komorowskiemu rachunek za to, że nie chciał współpracować ze społeczeństwem – mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda – Za kilka miesięcy przyjdzie czas na wystawienie rachunku PO i PSL.

Nowy prezydent RP po ogłoszeniu wyników podkreślał, że chce „służyć narodowi, słuchać i być otwartym”. – Ci, którzy zagłosowali na mnie, opowiedzieli się za zmianą i bardzo za to dziękuję. Wiem, bo widzę po wynikach, że opowiedzieli się za mną także ci, którzy wcześniej byli zwolennikami innych kandydatów – powiedział. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę. Jestem przeświadczony, że możemy być razem i naprawiać nasz kraj – mówił.

– Mam nadzieję, że będę mógł się do tego przyczynić. Mam nadzieję, że po tych pięciu latach jak najwięcej moich rodaków będzie mogło mówić: Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Że jest dla nich otwarty, że nikogo nie wyklucza, że robi wszystko, aby podziałów nie było – zapewniał nowy prezydent.

W trakcie kampanii wyborczej Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do wprowadzenia ustaw korzystnych dla pracowników. Przede wszystkim do obniżenia wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej od podatku, podwyższenia płacy minimalnej, wprowadzenia ustawy o referendach.

– Liczę na to, że prezydent jak deklarował w czasie kampanii będzie patronem dialogu z partnerami społecznymi dotyczącego spraw pracowniczych i spraw gospodarczych. Oczekuję, że będzie on człowiekiem wrażliwym na problemy społeczne. Dla głowy państwa powinno być jasne i oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą bronić praw pracowniczych – tłumaczy przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Oczekujemy, że wywiąże się z podpisanej z “Solidarnością” umowy programowej, czego będziemy pilnować. Chcę też, by prezydent godnie reprezentował nasz kraj nie tylko na arenie wewnętrznej, ale również międzynarodowej – dodaje.

Marek Bogusz: Jest szansa na zmianę

Krajowe władze „Solidarności” wsparły kandydaturę Andrzeja Dudy na urząd prezydenta RP. Już dwa miesiące wcześniej to samo uczyniła podbeskidzka „Solidarność”. Wiem, że w naszym Związku są ludzie o różnych poglądach, ale jednak to poparcie konkretnego kandydata (a zwłaszcza jego programu) wydaje mi się czymś oczywistym.
„Solidarność” od lat walczy o realizację swych postulatów. Wciąż rozbijamy się o obojętność czy wręcz niechęć obecnej koalicji rządzącej. Dotyczy to niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie pracy, wszechobecnych umów śmieciowych czy – przede wszystkim – zmian wieku emerytalnego. W tej ostatniej sprawie zebraliśmy podpisy dwóch milionów Polaków domagających się referendum w tej niezwykle ważnej dla każdego z nas sprawie. Bez skutku! Rządząca koalicja zignorowała tę inicjatywę i podniosła wiek emerytalny. Prezydent Komorowski także zlekceważył głos dwóch milionów obywateli i podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny. Podobnie było w innych ważkich sprawach – prezydent mógł blokować niekorzystne dla ludzi pracy zmiany korzystając z konstytucyjnego prawa weta, ale tego nie robił. Nie uczynił także nic, by współtworzyć społeczeństwo obywatelskie, by przywrócić w Polsce dialog między partnerami społecznymi.
Teraz sytuacja się zmieniła. Andrzej Duda od dawna deklarował poparcie dla wielu naszych żądań. Na słowach się jednak nie skończyło – teraz podpisał oficjalną umowę programową, dokument, w którym zobowiązał się do realizacji wielu naszych postulatów. Byłem obecny przy podpisywaniu tej historycznej umowy. To już nie są przedwyborcze obiecanki, ale sformułowane na piśmie bardzo konkretne deklaracje i zobowiązania, zbieżne z naszymi żądaniami i z programem „Solidarności”. To zupełnie nowa jakość: w przypadku wygranej Andrzeja Dudy będziemy żądać od nowego prezydenta realizacji tego programu i rozliczać go z podjętych zobowiązań. Wierzę, że wspólnie uda się nam zbudować solidarną Polskę, przyjazną dla wszystkich jej obywateli.

Przewodniczący ZR
MAREK BOGUSZ

Nowy numer “Solidarności Podbeskidzia”

Już w czwartek, 21 maja, w tygodniku “Kronika Beskidzka” znajdzie się najnowszy numer “Solidarności Podbeskidzia”, a w nim teksty m. in. o poparciu “Solidarności” dla Andrzeja Dudy, o tym, jak “Solidarność” walczy o podwyżki płac, o akcji protestacyjnej oświatowej “Solidarności” i związkowców z Poczty Polskiej, o związkowych szkoleniach i wielu, wielu innych sprawach. Zapraszamy do lektury!

solidarnosc pierwsza strona

 

 

Przeciwko likwidacji straży

Podbeskidzka “Solidarność” negatywnie zaopiniowała pomysł władz samorządowych Brzeszcz, dotyczący likwidacji Straży Miejskiej w tym mieście, wsparła też akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o lokalne referendum w tej sprawie.

W swej opinii Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” podkreślił, że strażnicy dobrze służą miejscowej społeczności między innymi dbając o porządek i bezpieczeństwo na terenie Brzeszcz. Związkowcy przytoczyli konkretne liczby i wyliczenia, które uzasadniają taką ocenę pracy Straży Miejskiej w Brzeszczach.
“Solidarność” zaangażowała się także w akcję zbierania podpisów w obronie Straży Miejskiej, która odbyła się w sobotę, 16 maja. Tego dnia inicjatorzy referendum gminnego w sprawie dalszych losów Straży Miejskiej w Brzeszczach zbierali na Placu Targowym w Brzeszczach podpisy pod wnioskiem o jego przeprowadzenie. W ciągu kilku godzin zebrano ponad 600 (!) podpisów, które po dołączeniu do zebranych już wcześniej podpisów znacząco przekroczyły wymaganą przepisami prawa liczbę, niezbędną do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum.
Aby referendum doszło do skutku, po złożeniu podpisów Rada Miejska w Brzeszczach musi poddać je weryfikacji. Jeśli okaże się, że po odrzuceniu wadliwych kart pozostanie wymagana ilość podpisów, radni w głosowaniu ostatecznie zdecydują, czy poddać temat likwidacji Straży Miejskiej opinii Mieszkańców. Jeśli zagłosują przeciw – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ma prawo uchylić uchwałę i nakazać Radzie Miejskiej zarządzenie terminu referendum.

Poseł Stanisław Szwed zaprasza na spotkanie

W najbliższą sobotę (tj. 16 maja br.) wraz z kilkunastoma parlamentarzystami PiS spotkamy się z mieszkańcami Bielska-Białej.
Rozpoczniemy o godzinie 15.30 spacerem po Placu Chrobrego
i centrum naszego miasta. Następnie wszystkich serdecznie zapraszam na godzinę 18.00 do siedziby ZR NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie (Bielsko-Biała, ul. Asnyka 19).
Naszym gościem będzie Przewodniczący KP PiS Poseł Mariusz Błaszczak. Tematem spotkania będzie finał kampanii prezydenckiej
i zbliżająca się druga tura wyborów. Głęboko wierzymy, że to się uda.

Pozdrawiam
Poseł Stanisław Szwed

sw

Podbeskidzie przy grobie Księdza Jerzego

Podbeskidzka “Solidarność” aktywnie włącza się w pełnienie straży przy grobie patrona naszego Związku, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – taką decyzję podjął jednogłośnie Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Pierwszy “podbeskidzki” dyżur przy grobie Księdza Jerzego odbył się 12 i 13 maja. Uczestniczyli w nim członkowie ZR z przewodniczącym regionu Markiem Boguszem i jego zastępcą Andrzejem Madydą.

Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwa od ponad trzydziestu lat. Członkami tej honorowej straży coraz częściej są członkowie “Solidarności” z różnych zakątków Polski. Nie powinno to nikogo dziwić: od blisko roku Ksiądz Jerzy, za zgodą Watykanu, jest oficjalnym patronem NSZZ “Solidarność”. Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za życia ks. Popiełuszki. Jej założenie to był po prostu wymóg czasu – trzeba było chronić ks. Jerzego oraz ludzi, którzy przybywając do kościoła na Żoliborzu chcieli się wyciszyć i nabrać sił do walki o wolność. Służba wytrwale pełniła swoje dyżury – zarówno w mieszkaniu ks. Jerzego jak i podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę.

Aktualnie czuwanie ma znaczenie symboliczne. Jest dowodem trwania przy wartościach, za które ks. Jerzy nie wahał się oddać swego młodego życia. Na dyżury do służby porządkowej przyjeżdżają ludzie z wielu stron Polski. Stoją tu w dzień i w nocy, w niedzielę i w święta – 24 godziny na dobę. Obecnie Kościelna Służba Porządkowa przy grobie Księdza Jerzego jest wspomagana przez członków NSZZ Solidarność, ponieważ dotychczasowi porządkowi sprzed ponad trzydziestu lat osiągnęli w większości wiek dość zaawansowany i potrzebują pomocy. – Na każdy nasz dyżur chcemy wystawić ośmioosobowe grupy związkowców, najlepiej z jednej lub dwóch komisji. Będą oni pełnić wartę na zmianę przez cała dobę, od godziny trzynastej jednego dnia do trzynastej dnia następnego – mówi Marek Bogusz. Już wiadomo, że w najbliższym czasie dyżury przy grobie Księdza Jerzego pełnić będą związkowcy z komisji „Solidarności” żywieckiego Hutchinsona, Fiata Auto Poland i Browaru Żywiec.

  • 1
  • 2