2015 Styczeń

Archiwum: Styczeń 2015

Informacja

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie Klubu Społecznych Inspektorów Pracy.
Rozpoczynając spotkanie przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz podkreślił ważność działania Klubu SIP dla podbeskidzkiej “Solidarności”, na forum którego liderzy związku na poziomie organizacji zakładowych mogą liczyć na wszechstronną pomoc, zarówno merytoryczna jak i organizacyjną w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Głównym punktem programu tego spotkania był wykład nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy mgr inż. Andrzeja Prusa, zatytułowany “Postępowanie powypadkowe – zasady prowadzenia postępowania i analizy przyczyn wypadków”. Prelegent w sposób szczególny omówił tematy, które sprawiają Zespołom Powypadkowym najwięcej problemów, wskazując jednocześnie kierunki prawidłowych ich rozwiązań.
W trakcie spotkania omówiono również przygotowania do seminarium w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, które zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie.
W ostatnim punkcie spotkania Przewodniczący Klubu SIP Piotr Górny przedstawił plan działania Klubu SIP przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” na 2015 rok, który to Członkowie Klubu SIP jednogłośnie zaakceptowali.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
Piotr Górny

Informacja

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie Klubu Społecznych Inspektorów Pracy.
Rozpoczynając spotkanie przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz podkreślił ważność działania Klubu SIP dla podbeskidzkiej “Solidarności”, na forum którego liderzy związku na poziomie organizacji zakładowych mogą liczyć na wszechstronną pomoc, zarówno merytoryczna jak i organizacyjną w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Głównym punktem programu tego spotkania był wykład nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy mgr inż. Andrzeja Prusa, zatytułowany “Postępowanie powypadkowe – zasady prowadzenia postępowania i analizy przyczyn wypadków”. Prelegent w sposób szczególny omówił tematy, które sprawiają Zespołom Powypadkowym najwięcej problemów, wskazując jednocześnie kierunki prawidłowych ich rozwiązań.
W trakcie spotkania omówiono również przygotowania do seminarium w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, które zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie.
W ostatnim punkcie spotkania Przewodniczący Klubu SIP Piotr Górny przedstawił plan działania Klubu SIP przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” na 2015 rok, który to Członkowie Klubu SIP jednogłośnie zaakceptowali.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
Piotr Górny

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniach 03 – 07 listopada 2014 roku w DW “Zagroń” w Szczyrku odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Organizatorem szkolenia był Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, a wykładowcami nadinspektorzy OPIP w Katowicach: mgr inż. Janusz Grygierczyk, mgr inż. Andrzej Prus, mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak oraz koordynator ds. BHP Zarządu Regionu “Podbeskidzie” NSZZ “Solidarność” mgr Piotr Górny, który prowadził zarówno zajęcia jak i treningi praktyczne.

TEMATYKA SEMINARIUM

1. mgr inż. Andrzej Prus
– Społeczna Inspekcja Pracy – prawa i obowiązki SIP, analiza środków prawnych dostępnych SIP i PIP. Podstawowe wymagania BHP wynikające z przepisów
– Czynniki szkodliwe – niebezpieczne / praca w grupach
– Ocena ryzyka zawodowego, ryzyko chemiczne + ryzyko wybuchem
– System nadzoru nad warunkami pracy w R.P. Współdziałanie PIP z SIP, regulacje prawne ochrony pracy. Wybrane zagadnienia z prawa pracy i sposób ich kontrolowania. Materialne środowisko pracy, profilaktyczna ochrona zdrowia

2. mgr inż. Janusz Grygierczyk
– Nowelizacja Kodeksu Pracy
– Elastyczny czas pracy po zmianach
– Systemy pracy, urlopy, inne formy zatrudniania, umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy cywilnoprawne

3. mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak
– Nadzór Państwowej Straż Pożarnej
– Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

4. mgr Piotr Górny
– Wypadek przy pracy, udział społecznych inspektorów pracy w dochodzeniach powypadkowych. Prewencja wypadkowa
– Psychospołeczne ryzyko, profilaktyczna ochrona zdrowia
– Udział SIP w pracach Komisji BHP, przedstawicielstwo pracownicze. Zadania Komisji BHP
– System zarządzania bezpieczeństwem pracy BS OH SAS 18001:2007
– Przeglądy stanowisk pracy
– Funkcja i zadania związków zawodowych w kształtowaniu warunków pracy
– Wybory SIP, tworzenie Regulaminów SIP

Uczestnicy tegorocznego seminarium mieli możliwość poznania nowych instalacji do produkcji biopaliw w Czechowickiej Rafinerii “Lotos”.
W seminarium uczestniczyła bardzo liczna grupa społecznych inspektorów pracy – m.in: GE Power Controls Bielsko-Biała, Shiloh Bielsko-Biała, Fenice Bielsko-Biała, Bulten Polska Bielsko-Biała, Enersys – Bielsko-Biała , TRW – Czechowice Dziedzice. Indukta Bielsko-Biała, Adler Polska Bielsko-Biała, Proseat Bielsko-Biała, Browar Żywiec, Hutchinson Poland Żywiec, Polifarb Cieszyn, PG “Silesia” Czechowice – Dziedzice, PGE EO S.A. Porąbka Żar, LOTOS Czechowice-Dziedzice, Coopers Standard – Bielsko-Biała, Żywiec Zdrój, LG Wrocław, ATH Bielsko-Biała, ZIAD- Bielsko-Biała MPWiK Żywiec, Mostostal Zabrze, Elektrociepłownia Bielsko-Biała.

Podbeskidzie solidarne z górnikami

NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie z wielkim niepokojem i dezaprobatą przyjął decyzję rządu RP o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, polegającej na likwidacji czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej SA oraz włączenia pozostałych do nowej spółki, powołanej przez Węglokoks. Takie działania spowodują likwidację około pięciu tysięcy miejsc pracy w górnictwie, a także dalszych kilkunastu tysięcy w podmiotach kooperujących z kopalniami. Taki sposób restrukturyzowania górnictwa w oczywisty sposób zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju.

Protestujemy przeciwko formie podjęcia tych decyzji oraz sposobie powiadomienia o nich opinii publicznej i partnerów społecznych, w tym związków zawodowych. Premier Ewa Kopacz 7 stycznia 2015 roku poprzez media poinformowała, że w trybie pilnym skieruje do Sejmu ustawę o restrukturyzacji górnictwa. Taka pospieszna forma stanowienia prawa, bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi, stanowi kolejny przykład pogwałcenia zasad dialogu społecznego i rażąco narusza podstawy funkcjonowania państwa obywatelskiego.

Podbeskidzka “Solidarność” udziela pełnego poparcia postulatom i decyzjom Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Związkowych. Żądamy wycofania się rządu z decyzji o likwidacji kopalń i podjęcia dialogu w celu znalezienia dróg rzeczywistej naprawy sytuacji w polskim górnictwie. W przeciwnym razie związki zawodowe wykorzystają wszelkie środki w celu obrony miejsc pracy i ratowania polskich kopalń.

Prezydium
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ “Solidarność”

/Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” z 9 stycznia 2015 roku w sprawie sytuacji w polskich kopalniach węgla kamiennego/

Więcej o sytuacji w polskim górnictwie czytaj tutaj

O stanowisku prezydium KK czytaj tutaj

Odszedł zasłużony Kapłan

ksiadz_kanonik_1Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w piątek, 9 stycznia 2015 roku zmarł ks. kanonik Franciszek Noga emerytowany proboszcz parafii Św. Andrzeja w Osieku, uhonorowany tytułem “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”. Pogrzeb śp. Ks. Franciszka odbędzie się w poniedziałek,
12 stycznia br. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Wieprzu koło Żywca.

Ks. Franciszek Noga urodził się 6 sierpnia 1930 roku w Wieprzu koło Żywca. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Bystrej i do gimnazjum w Cięcinie. Egzamin maturalny złożył w liceum w Zambrowie koło Warszawy i w 1949 roku do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1954 roku z rąk Księdza Biskupa Fraciszka Jopa w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Pracował w parafiach w Kalwarii Zebrzydowskiej, Trzemeśni, Borku Fałęckim i Woli Justowskiej. W latach 1969-2005 był proboszczem w Osieku koło Oświęcimia. Działania pasterskie z sukcesem godził z troską nie tylko o używany kościół, ale także o znajdującą się tuż obok, liczącą obecnie ponad 450 lat drewnianą świątynię. Pod jego kierunkiem jeszcze w latach 70. przeprowadzono kompleksowe prace renowacyjne i remontowe zabytkowego obiektu.
Pracę duszpasterską łączył z opieką duchową nad członkami związków zawodowych oraz organizacji samorządowych i patriotycznych. W latach 90. słynne były organizowane przez niego spotkania środowisk prawicowych z Podbeskidzia. Znany był ze swych patriotycznych kazań oraz działalności, wspierającej wszelkie niepodległościowe inicjatywy. Do końca swego życia był oddanym przyjacielem “Solidarności”. W 2010 roku został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”, nadanym przez delegatów na regionalny zjazd NSZZ “Solidarność”.

  • 1
  • 2