W załączeniu zamieszczam pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz wystosowanego do Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. Poniższe pismo jest potwierdzeniem naszych obserwacji które wskazują na to, że pracownicy banków poprzez zapisy w regulaminach wynagradzania/premiowania zobligowani są do pewnych postaw wobec klientów które w konsekwencji odbierane są przez nich jako nieetyczne.

Pismo

Z poważaniem

Mieczysław Bielawski

Koleżanki, Koledzy

Powtarzam apel, o zaangażowanie się w organizację wrześniowych dni protestu. Przypominam, że 11.09.2013r.to dzień branżowy. Nasz Sekretariat będzie pikietował wspólnie z Rolnikami, oraz Sekretariatem Spożywców.  Jak zostało przekazane przez Sztab Protestacyjny wyjazdy będą organizowane przez Zarządy Regionów. A więc proszę o zgłaszanie uczestników w Regionach. W przypadku zapełnienia autokaru istnieje możliwość jego zamówienia.

W złączeniu komunikat o „Dniach protestu”

Pozdrawiam

 Alfred Bujara

Od początku roku grupowe zwolnienia zapowiedziało już kilka dużych banków. Szacuje się, że do końca roku pracę może stracić nawet 2 tys. pracowników. Banki zwalniają, mimo że notują rekordowe zyski. W zeszłym roku zarobiły na czysto prawie 16 mld zł.

Do listopada 2012 roku bank BPH zamierza zwolnić ok. 600 pracowników. Podobną decyzję podjęło kierownictwo Citi Handlowego. W marcu zarząd banku poinformował o zamiarze likwidacji 60 placówek oraz wypowiedzeniu umów o pracę 590 osobom. Taką samą liczbę oddziałów ma zamiar zamknąć Nordea. Tam redukcja zatrudnienia ma objąć ok. 400 osób. Od czerwca trwają zwolnienia w BNP Paribas. Do połowy przyszłego roku ma tam pracować już o 410 pracowników mniej. Pod koniec września zwalniać zacznie DnB Nord. Bank jeszcze nie poinformował, ile osób straci pracę.

Czy fala zwolnień świadczy o gwałtownym pogorszeniu sytuacji fi nansowej polskiego sektora bankowego? Nic z tych rzeczy. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego działające w Polsce banki wypracowały w zeszłym roku 15,7 mld zł zysku netto. W porównaniu z rokiem poprzednim zysk banków wzrósł o 37,5 proc., co w kryzysowych czasach stanowi ewenement na skale europejską. Continue reading

Niżej podpisane organizacje związkowe – sygnatariusze ZUZP Banku Pekao SA, informują, że w dniu 17 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych central związkowych w Polsce.

Na spotkaniu OPZZ reprezentowali: Przewodniczący – Jan Guz, Wiceprzewodniczący – Andrzej Radzikowski. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Z-ca Przewodniczącego – Jerzy Wielgus i Przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń – Alfred Bujara.

Tematem spotkania był brak dialogu społecznego w Banku Pekao SA oraz coraz liczniejsze przypadki łamania uprawnień pracowniczych i związkowych. Continue reading

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego miało miejsce szkolenie z zakresu „świadomego kształtowania wizerunku działacza związkowego”. Szkoleniu poddani byli wybrani członkowie Sekcji Handlu, Banków i Ubezpieczeń, a prowadziła go pani Agnieszka Kuraś-Steczyńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Gdańsk. Handel był najliczniej reprezentowany, bo aż przez 11 związkowców z 6 firm działających w handlu.

W pierwszym dniu uczestnicy mogli dowiedzieć się, co to jest komunikacja, dlaczego proces komunikacji jest tak ważny, jakie cechy posiada dobre komunikowanie się, a także zostaliśmy poddani badaniu, w którym mogliśmy się dowiedzieć jaki styl komunikacji jest u nas wiodący. W drugim dniu poznaliśmy podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zostaliśmy poddani badaniu na temat „czy potrafisz słuchać”, a także dowiedzieliśmy się jak aktywnie słuchać. W tym dniu dwukrotnie występowaliśmy przed kamerą, za każdym razem dostając wskazówki, co zrobić by kolejne wystąpienie było jeszcze lepsze. W ostatnim dniu szkolenia definiowaliśmy pojęcia tremy i stresu, a także obejrzeliśmy film poświęcony tej tematyce.

Całe szkolenie przeprowadzone było w bardzo miłej atmosferze. Szkolenie to było pierwszą z trzech części poświęconych tematowi „świadomego kształtowania wizerunku działacza związkowego”.

Zanim dokładnie powiemy, ile dni i godzin w danym miesiącu będziemy pracować, musimy sobie wytłumaczyć, w jaki sposób oblicza się czas pracy. Na dany okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy oblicza się mnożąc 40 godzin (przeciętną dopuszczalną liczbę godzin pracy w tygodniu) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje się do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku (tzw. Dni wystających poza pełne tygodnie).

Od 1 stycznia 2011 roku wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, o ile nie jest to dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że na skutek zmiany art. 130 K.p. może być różny wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet dla grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Ze względu na swobodę w wyznaczaniu terminów dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy. Wskazane dni wolne mogą przypadać od poniedziałku do soboty. Terminy ich wyznaczenia będą zależne od wymiaru czasu pacy konkretnego pracownika, W przypadku, gdy one przypadną w dni świąteczne to wymiar ten będzie wyższy, co oznacza, że pracownik będzie odpracowywał święto. Ponadto wskazano na realne niebezpieczeństwo uznania nowych zasad obliczenia wymiaru czasu pracy za nierówne traktowanie pracowników, zwłaszcza w zakresie liczby dni wolnych od pracy oraz wysokości wynagrodzenia za pracę.

W praktyce wygląda to tak, że pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeśli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w święta, A z kolei pracownicy, którzy zgodnie z nowymi zasadami obliczenia wymiaru czasu, będą odpracowywać święta i z tego tytułu pracować dłużej. Nie otrzymają wyższego wynagrodzenia, jeżeli są opłacani stawką miesięczną o stałej wysokości.

Wyliczenie czasu pracy
 

Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
I (40godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień)-(8godz.x1dzień) 160 20
II (40godz.x4 tyg.) 160 20
III (40godz.x4tyg.)+(8godz.x3dni) 184 23
IV (40godz.x4 tyg.)+(8godz.x1dzień)-(8godz.x1dzień) 160 22
V (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
VI (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
VII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień) 168 21
VIII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x3dni)-(8godz.x1dzień) 176 22
IX (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni) 176 22
X (40 godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień) 168 21
XI (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x2dni) 160 20
XII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
RAZEM 2 016 252

 

W całej Europie, 29 września odbyły się manifestacje organizacji związkowych przeciwko obciążaniem za kryzys finansowy zwykłych ludzi a nie obciążaniem instytucji, które go spowodowały.

Instytucje finansowe dostały dotacje rządowe, które umożliwiły im przetrwanie ale pomimo tego zlikwidowano wiele miejsc pracy. W związku z kryzysem finansowym przeprowadzane oszczędności państw w sferze budżetowej zostały wykorzystane przez firmy prywatne do tak zwanego cięcia kosztów, czyli do zwalniania pracowników. Związki zawodowe z całej Europy nie zgadzają się na przerzucanie kosztów kryzysu na zwykłych pracowników. Pracownicy nie mogą ponosić kosztów za decyzje podejmowane przez instytucje finansowe.

Główna manifestacja odbywała się w Brukseli. Członkowie NSZZ „Solidarność” również uczestniczyli w tej manifestacji. Było nas tam około 100 osób. Przed przemarszem ustawiliśmy się na miejscu zbiórki w okolicach dworca kolejowego Midi. Czuliśmy się bezpiecznie gdyż byli z nami przedstawiciele Związku Zawodowego Policjantów. Z upływem czasu przybywało coraz więcej grup. Podczas oczekiwania na przemarsz związkowcy z Francji urządzili sobie piknik. Po przemówieniach liderów związkowych manifestacja ruszyła. W kolumnie jechała platforma organizacji „UNI Europa”, do której należą związki zawodowe zrzeszające między innymi pracowników banków. NSZZ „Solidarność” jest w UNI afiliowan. Po wyruszeniu na trasę przemarszu od czoła kolumny oddzieliła nas grupa osób wykluczonych i anarchistów. Po przejściu kilkuset metrów razem z manifestantami zostali oni wyprowadzeni przez policję. W innych miejscach przemarszu, grupy osób wykluczonych społecznie i anarchistów wszczynały awantury z policją. Podczas rozmów z koleżankami i kolegami z innych krajów utwierdziliśmy się w tym, że nasz przyjazd do Brukseli był potrzebny. Wyrównywanie poziomu życia a co za tym idzie poziomu wynagrodzeń nie powinien odbywać się w dół jak to się odbywa obecnie ale w górę.

Uczestnik manifestacji
Mieczysław Bielawski

W poniedziałek 23 sierpnia o godzinie 10-tej w holu głównym budynku Centrali NBP miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, przygotowanej przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w NBP, upamiętniającej XXX rocznicę powstania Związku. Na 11 tablicach przypomniano kolejnych 11 numerów gazetki związkowej o nazwie „ŚCIANA”, która była wydawana przez członków nowopowstałej Solidarności w Narodowym Banku Polskim. Ostatni 11 numer został zdjęty z tablic informacyjnych bez udziału jej autorów – 14 grudnia 1981 roku. Nie powiodła się jednak próba unicestwienia Związku i jego „NBP-owskiej” gazetki. Materiały zostały „uratowane” przez Pana Jarosława Tymowskiego, jednego z redaktorów pisma…

„Jesteśmy” nr 92

W dniu 21.06.2010 roku w Zakopanem odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” na kadencje 2010-2014 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który był jedynym kandydatem.

W skład Rady Krajowego Sekretariatu na kadencje 2010-2014r. zostali wybrani:

 • Adamczak Piotr
 • Bielawski Mieczysław
 • Brożek Ewa
 • Krynicki Robert
 • Oko Mieczysław
 • Okrasa Janusz
 • Winiarska Justyna
 • Wyczyńska Grażyna

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Forysiak Alicja
 • Gawryjołek Andrzej
 • Rudawska Urszula
 • Stefaniec Barbara
 • Zielińska Elżbieta

W dniach od 14 do 15 czerwca 2010 roku z inicjatywy Uni Global w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca powołania Światowego Przymierza Związkowego Uni METRO.

W spotkaniu uczestniczyli związkowcy z Belgi, Francji, Rumuni, Czech, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Rosji, Ukrainy, Turcji, Szwecji, Indii, Wietnamu, Niemiec oraz Polski. Organizowanie pracowników Metro Group na całym świecie to wspólne wyzwanie, któremu powinni podołać związkowcy pracujący w spółkach należących do Metro Group działając pod sztandarami UNI Europa.Rozwój korporacyjny Metro Group poniekąd zmusza członków afiliowanych w UNI Europa do wspólnego działania na rzecz reprezentowania interesów pracowników i związkowców w rozmowach z Management Bard Metro AG.W trakcje spotkania każdy z reprezentowanych krajów przedstawiał raport o sytuacji prawnej,ekonomicznej oraz warunkach pracy w przedsiębiorstwach krajowych wchodzących w skład grupy.

Po wysłuchaniu raportów z poszczególnych krajów łatwo można było dojść do wniosku, że sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo zbliżona do siebie. Nie trudno było przekonywać uczestników spotkania, że wspólne działania stają się koniecznością a Światowe Przymierze Związkowe UNI METRO to korporacyjny kierunek związków zawodowych działających w Metro Group. W trakcje posiedzenia uczestnicy spotkania dyskutowali również o celach i zadaniach Przymierza oraz konieczności poniesienia wkładu poszczególnych członków w ich realizacje. Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzania sklepu Metro Cash & Carry w Berlinie. Bardzo dobrze zorganizowana wycieczka pozwoliła zapoznać wszystkich uczestników z nowymi trendami wyposażenia sklepów oraz nowej organizacji pracy. W drugim dniu konferencji związkowcy mieli okazje przekazać swoje uwag oraz postulaty Pani Betainie Scharff która podczas spotkania reprezentowała Zarząd Grupy Metro AG. W końcowej fazie spotkania wywołana została dyskusja na temat dalszego rozwoju narodowego i światowego dialogu między Grupą Metro a członkami afiliowanymi w UNI Europa oraz wprowadzaniu w życie zasad Grupy Metro w sprawie partnerstwa społecznego. Na koniec spotkania publicznie ogłoszono początek powstania Światowego Przymierza Związkowego UNI METRO.

Jan Dopierała
Sekretarz Krajowej Sekcji Pracowników Handlu