Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ „Solidarność”
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel. 667 948 546
faks: 32 253 83 62
e-mail: mieczyslaw.bielawski@ingbank.pl
www.solidarnosc.org.pl/banki