Rada Krajowej Sekcji Bankowców
2014-2018

 • Bielawski Mieczysław
 • Borowska Lidia
 • Chmielewicz Marek
 • Grzegorczyk Maria
 • Głowacki Tomasz
 • Jednorowicz Marek
 • Krynicki Robert
 • Niderla Marek
 • Motyka Piotr
 • Oko Mieczysław
 • Sowa Adam
 • Stroński Marek
 • Szelest Małgorzata
 • Włodarzewska-Gisz Joanna
 • Zielińska Elżbieta
 • Zielińska-Tabor Marzena
 • Zając Marian