Przewodniczący największych komisji zakładowych

  • Narodowy Bank Polski – Przewodnicząca Joanna Włodarzewska-Gisz
  • PKO Bank Polski SA – Przewodniczący Mirosław Olejniczak
  • PeKaO SA – Przewodnicząca Urszula Gruszecka-Jędraszek
  • Citi-Handlowy – Przewodnicząca Małgorzata Szelest
  • Bank Gospodarki Żywnościowej SA – Przewodnicząca Maria Ewa Grzegorczyk
  • Bank Zachodni WBK SA – Przewodnicząca Lidia Borowska
  • Santander Consumer Bank SA – Przewodniczący Marek Jednorowicz
  • ING Bank Śląski SA – Przewodniczący Mieczysław Bielawski