W dniu 21.06.2010 roku w Zakopanem odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” na kadencje 2010-2014 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który był jedynym kandydatem.

W skład Rady Krajowego Sekretariatu na kadencje 2010-2014r. zostali wybrani:

 • Adamczak Piotr
 • Bielawski Mieczysław
 • Brożek Ewa
 • Krynicki Robert
 • Oko Mieczysław
 • Okrasa Janusz
 • Winiarska Justyna
 • Wyczyńska Grażyna

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Forysiak Alicja
 • Gawryjołek Andrzej
 • Rudawska Urszula
 • Stefaniec Barbara
 • Zielińska Elżbieta