W dniu 30.05.2014 roku w Szczyrku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców  NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Bankowców na kadencję 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Mieczysław Bielawski, który był jedynym kandydatem uzyskując 100% poparcie zebranych delegatów.

W skład Rady Sekcji na kadencje 2014-2018 zostali wybrani:

 • Borowska Lidia
 • Chmielewicz Marek
 • Grzegorczyk Maria
 • Głowacki Tomasz
 • Jednorowicz Marek
 • Krynicki Robert
 • Motyka Piotr
 • Niderla Marek
 • Oko Mieczysław
 • Sowa Adam
 • Stroński Marian
 • Szelest Małgorzata
 • Włodarzewska-Gisz Joanna
 • Zając Marian
 • Zielińska Elżbieta
 • Zielińska-Tabor Marzena

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Błońska Danuta
 • Marczyński Bartłomiej
 • Mużelak Wanda
 • Patla Marian
 • Ungert Danuta

Wszystkim wybranym członkom Rady Sekcji gratulujemy wyboru i życzymy kreatywności, wytrwałości, zaangażowania oraz dużo cierpliwości i odpowiedzialności w pracach rady sekcji w okresie trwania kadencji.