źródło:

Działania ograniczające stres w pracy w Polsce są iluzoryczne i pozorne – zgodnie twierdzą przedstawiciele związków zawodowych. Tymczasem jak wynika z badań wykonanych w ramach projektu unijnego NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy – ponad 65% respondentów jest narażonych w swojej pracy na ryzyko utraty zdrowia, zagrożenie zwolnieniami i zbyt dużą biurokrację. Ponad 90% z nich odczuwa stres z tych powodów. Jedną z najbardziej narażonych branż na stres w pracy jest własnie branża bankowa. Zachęcam do zapoznania się ze wstępnym raportem tych badań.

Raport wstępnych badań

Z poważaniem

Mieczysław Bielawski