Przemek

źródło:

Działania ograniczające stres w pracy w Polsce są iluzoryczne i pozorne – zgodnie twierdzą przedstawiciele związków zawodowych. Tymczasem jak wynika z badań wykonanych w ramach projektu unijnego NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy – ponad 65% respondentów jest narażonych w swojej pracy na ryzyko utraty zdrowia, zagrożenie zwolnieniami i zbyt dużą biurokrację. Ponad 90% z nich odczuwa stres z tych powodów. Jedną z najbardziej narażonych branż na stres w pracy jest własnie branża bankowa. Zachęcam do zapoznania się ze wstępnym raportem tych badań.

Raport wstępnych badań

Z poważaniem

Mieczysław Bielawski

 

 

 

 

 

W załączeniu zamieszczam pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz wystosowanego do Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. Poniższe pismo jest potwierdzeniem naszych obserwacji które wskazują na to, że pracownicy banków poprzez zapisy w regulaminach wynagradzania/premiowania zobligowani są do pewnych postaw wobec klientów które w konsekwencji odbierane są przez nich jako nieetyczne.

Pismo

Z poważaniem

Mieczysław Bielawski

Koleżanki, Koledzy

Powtarzam apel, o zaangażowanie się w organizację wrześniowych dni protestu. Przypominam, że 11.09.2013r.to dzień branżowy. Nasz Sekretariat będzie pikietował wspólnie z Rolnikami, oraz Sekretariatem Spożywców.  Jak zostało przekazane przez Sztab Protestacyjny wyjazdy będą organizowane przez Zarządy Regionów. A więc proszę o zgłaszanie uczestników w Regionach. W przypadku zapełnienia autokaru istnieje możliwość jego zamówienia.

W złączeniu komunikat o „Dniach protestu”

Pozdrawiam

 Alfred Bujara