NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj http://www.solidarnosc.org.pl Wed, 12 Dec 2018 18:13:25 +0100 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy - wśród wyróżnionych Wojciech Ilnicki http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18205-wreczono-nagrody-glownego-inspektora-pracy-wsrod-wyroznionych-wojciech-ilnicki http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18205-wreczono-nagrody-glownego-inspektora-pracy-wsrod-wyroznionych-wojciech-ilnicki Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy - wśród wyróżnionych Wojciech Ilnicki

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty piąty, nagrodzono laureatów konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W trakcie uroczystości wręczono również Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, jedną ze statuetek otrzymał Wojciech Ilnicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego i przewodniczący Komisji Zakładowej w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W uroczystości brał udział Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia. Pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach w zależności od liczby zatrudnionych pracowników – do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 osób.

Nazwa statuetki wręczanej laureatom nawiązuje do słów Owidiusza i wyraża przesłanie konkursu: Ze mną będziesz najbezpieczniejszy.

Tegorocznymi Laureatami Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” w 2018 r. zostali:

W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników: SCHRANER POLSKA SP. z O.O., GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA MAGDALENA TOMCZYK, AGROPLAST MARCIN ŁOPĄG

W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników: RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SP. z O.O., DYCKERHOFF  POLSKA SP. z O.O. CEMENTOWNIA NOWINY, SARPI DĄBROWA GÓRNICZA SP. z O.O.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników: SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. z O.O., MAN TRUCKS SP. z O.O., CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA SP. z O.O.

Jedną z nagród wręczał przewodniczący Piotr Duda. – Każda inicjatywa, która zwiększa świadomość pracownika i pracodawcy, w celu podniesienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy zasługuje na wielki szacunek. Taką inicjatywą jest konkurs  „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”. To prewencja i zapobieganie skutkom wypadków jest dla nas najważniejsze. Zaproszenie do kapituły tego konkursu jest dla nas wielkim wyróżnieniem – powiedział Piotr Duda, który podziękował Społecznym Inspektorom Pracy, którzy na co dzień wspomagają pracowników służb BHP. – Jeśli chodzi o życzenia, bo zbliżają się święta, chciałbym naszej „pracowniczej policji”, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy, życzyć podwyżek jakie dostała w tym roku państwowa policja, czyli przynajmniej 655 zł. Jaka strona społeczne będziemy o to dbali, bo na to przede wszystko zagłosujecie – zakończył przewodniczący Solidarność, zbierając brawa od licznie zgromadzonych pracowników PIP.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W tym roku wyróżnienie otrzymali Krzysztof Gadowski, Anita Gwarek, Wojciech Ilnicki, Wiesława Janczak, Maria Longina Kaczmarska, Adam Mirek, Jerzy Olszewski, Wojciech Szarama, Gertruda Uścińska, Jerzy Werle.

– Ta nagroda jest dla mnie wielki wyróżnieniem, ale to również wielkie wyróżnienie dla całej braci górniczej węgla brunatnego, dla związkowców i Społecznych Inspektorów Pracy, którzy dbają o bezpieczną pracę. Dzięki temu wypadkowość jest tak mała i oby tak  mała była. Najlepiej żeby była zerowa. To wyróżnienie dla wszystkich, którzy starają się o bezpieczną pracę – w rozmowie z Tysol.pl otrzymanie wyróżnienia skomentował Wojciech Ilnicki, który dołączył do grona osób wyróżnionych nagrodą im. Halny Krahelskiej.  Grono to dobitnie w rozmowie z Tysol.pl podsumował Piotr Duda. – To przede wszystkim pasjonaci, wolontariusze, ludzie, którzy mają w swoim sercu to by dbać o bezpieczeństwo pracownika w zakładzie pracy, o higienę pracy. To najważniejsze, to szczytny cel, który uświęca środki. Gdy zdarza się wypadek, zarówno lekki, ciężki, a nawet śmierć w zakładzie pracy to jest już za późno. Najważniejsze jest żeby prewencja i profilaktyka doprowadziła do tego, że żyjemy w bezpiecznym kraju, ale i bezpiecznych zakładach pracy. Takie inicjatywy jak dzisiejsza, jak nasza inicjatywa „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wzmacniają pracodawców. Nawet rozmawiając w kuluarach słyszę, że są tym pozytywnie nakręceni i sami zapewniają, że na przyszły rok będą dążyć do jeszcze lepszej poprawy warunków pracy. Dla mnie, jako związkowca jest też ważne, że pracodawcy podkreślają, że działają ze stroną społeczną, ze związkiem zawodowym. Serce się raduje jak coś takiego słyszę – zakończył Piotr Duda.

 

www.tysol.pl

 

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Wed, 28 Nov 2018 09:00:12 +0100
PPK nie pojawi się tam gdzie istnieją Pracownicze Programy Emerytalne spełniające odpowiednie kryteria http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18196-ppk-nie-pojawi-sie-tam-gdzie-istnieja-pracownicze-programy-emerytalne-spelniajace-odpowiednie-kryteria http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18196-ppk-nie-pojawi-sie-tam-gdzie-istnieja-pracownicze-programy-emerytalne-spelniajace-odpowiednie-kryteria PPK nie pojawi się tam gdzie istnieją Pracownicze Programy Emerytalne spełniające odpowiednie kryteria

Z powodu licznych pytań od struktur NSZZ Solidarność wyjaśniamy, że zgodnie z art. 133  ust. 1ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Termin o którym mowa powyżej uzależniony jest od wielkości podmiotu zatrudniającego i wynosi w:

- podmiotach, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. -  1 lipca 2019 r.;

- podmiotach, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. -  1 stycznia 2020 r.;

- podmiotach, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - 1 lipca 2020 r.;

- pozostałych podmiotach zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

– Mówiąc najprościej, jeżeli u dużych  pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników w dniu wejścia w życie ustawy (1 lipca 2019 r.) będzie działał PPE który spełnia wskazane cechy (obejmuje co najmniej 25% załogi oraz składka wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia) nie ma możliwości tworzenia pracowniczych planów kapitałowych – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

Należy jednak również pamiętać o treści art. 13 ust. 2  ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wskazuje on, że podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

– Oznacza to, że także po wejściu w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych można wynegocjować PPE i  fakt ten wpłynie na wysokość składki – podkreśla ekspertka.


bs

 

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100
Dialog przestaje być skuteczną metodą rozstrzygania spraw pracowniczych http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18194-dialog-przestaje-byc-skuteczna-metoda-rozstrzygania-spraw-pracowniczych http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18194-dialog-przestaje-byc-skuteczna-metoda-rozstrzygania-spraw-pracowniczych Dialog przestaje być skuteczną metodą rozstrzygania spraw pracowniczych

24 listopada senat przyjął bez poprawek projekt budżetu na rok 2019. Oznacza to, że kwota bazowa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostanie na poziomie roku 2013. Poniżej publikujemy oświadczenie przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.

Decyzja Senatu utrzymująca wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego jedynie na poziomie roku 2013, jest niedopuszczalna i zaprzecza deklarowanej przez rząd polityce zrównoważonego rozwoju. Pozbawia pracowników dodatkowych środków, z których finansowane są w zakładach pracy ważne cele socjalno-bytowe. Co ważne środków, które nie obciążają, ale wspierają budżet państwa.

W praktyce to kontynuacja prowadzonej przez PO-PSL polityki mrożenia wzrostu kluczowych z punktu widzenia pracowników, środków finansowych, którą to politykę tak zdecydowanie krytykowała Zjednoczona Prawica w kampanii wyborczej. Dzisiaj zaczyna postępować w ten sam sposób. Może to skutkować takim samym finałem.

Takie postępowanie to również sygnał, że dialog przestaje być skuteczną metodą rozstrzygania spraw pracowniczych i będzie skutkował w przyszłości radykalizacją naszych działań. Dość nierównego traktowania pracowników.

Piotr Duda

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Mon, 26 Nov 2018 09:35:12 +0100
Komisja Europejska: jakość procesu legislacyjnego w Polsce się pogarsza http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18191-komisja-europejska-jakosc-procesu-legislacyjnego-w-polsce-sie-pogarsza http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18191-komisja-europejska-jakosc-procesu-legislacyjnego-w-polsce-sie-pogarsza Komisja Europejska: jakość procesu legislacyjnego w Polsce się pogarsza

22 listopada  w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej z partnerami społecznymi. NSZZ Solidarność reprezentowała Barbara Surdykowska.

Motywem przewodnim spotkania była wydana 21 września przez Komisję  tzw. roczna analiza wzrostu (AGR), co stanowi pierwszy etap w ramach Semestru europejskiego 2019. Dombrovskis podkreślił, że wyjście UE z kryzysu gospodarczego  opierało  się na trzech filarach: dążeniu do zwiększenie poziomu inwestycji, reformach strukturalnych oraz odpowiedzialnej polityce budżetowej państw członkowskich.  Sytuacja w UE jest dobra,  szósty rok z rzędu  trwa wzrost gospodarczy; odnotowuje się najwyższy ,historycznie patrząc, poziom zatrudnienia, a system bankowy jest o wiele silniejszy i bezpieczniejszy w porównaniu z okresem przed 2008 r.

Dla Komisji istotnej jest obecnie zwiększenie wymiaru socjalnego integracji europejskiej i powiązanie Semestru Europejskiego z Europejskim filarem praw socjalnych.

Pytania uczestników dotyczyły dwóch kwestii międzynarodowych: konsekwencji Brexitu oraz napięcia związanego z projektem budżetu Włoch (Komisja Europejska oczekiwała ograniczenia deficytu w tym kraju o równowartość 0,6% PKB, natomiast rząd włoski planuje jego zwiększenie o 0,8% PKB).

Odnosząc się do sytuacji w Polsce przewodniczący wskazał, że Polska odnotowuje imponujący wzrost gospodarczy i charakteryzuje się bardzo niską stopa bezrobocia. Brakuje natomiast wystarczających działań mających na celu podniesienie poziomi kwalifikacji i kształcenia ustawicznego na rynku pracy w obliczu nadciągającej zmiany technologicznej. Także stopa aktywności zawodowej kobiet i osób starszych nadal odbiega na niekorzyść na tle wielu państw członkowskich. Niepokojący jest także niski poziom inwestycji sektora prywatnego w Polsce (poniżej średniej unijnej). Zdaniem Dombrovskisa wynika to między innymi z braku stabilności stanu prawnego.

Szczególny niepokój Komisji wzbudza zauważa pogarszająca się jakość procesu legislacyjnego w Polsce który staje się nadmiernie szybki, pozbawiony konsultacji i niezbędnych  ocen skutków ekonomicznych i społecznych przyjmowanych ustaw. Dodatkowo, rząd zbyt często opiera swoje działanie na szybkiej ścieżce legislacyjnej projektów poselskich, co ogranicza możliwość wpływu partnerów społecznych.

Strona związkowa podniosła kwestię konieczności wzrostu wynagrodzeń w Polsce, tak aby uniknąć pułapki rozwojowej państwa o średnim dochodzi.  Przewodniczący Dombrovskis całkowicie podzielał te obawy wskazując w szczególności na niepokojącą sytuację w korporacjach ponadnarodowych, gdzie często wydajność pracowników w Europie Centralnej osiąga już około 80% wydajności w państwach starej Unii a płace nie przekraczają 30% porównywalnych wynagrodzeń.

– Podkreśliłam znaczenie i wagę istnienia dobrej polityki migracyjnej gwarantującej aby obywatele państw trzecich pracujący w Polsce byli równo traktowani w obszarze wynagradzania  i nie stawali się źródłem dumpingu socjalnego. Niestety rząd nie podjął jak na razie konsultacji przygotowywanej od wielu miesięcy  Strategii Migracyjnej z partnerami społecznymi, a niektóre działania w tym obszarze – jak na przykład wprowadzenie do obrotu prawnego umowy o pomocy przy zbiorach- wzbudzają poważny protest NSZZ Solidarność. NSZZ Solidarność złożyła skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą naruszenia przez tą regulację prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i oczekujemy że Komisja ją sprawnie rozpatrzy – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK.

bs

 

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Fri, 23 Nov 2018 12:09:06 +0100
Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych! http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18176-pracownicze-plany-kapitalowe-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18176-pracownicze-plany-kapitalowe-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych!

Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. 

Do PPK będą więc włączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. Pracownik, który zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. złotych brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie jego przyszłą emeryturę o 1800 zł miesięcznie. Przez cały okres pracy co miesiąc będzie go to jednak kosztowało obniżenie pensji „na rękę” o 60 zł.

Celem PPK jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa rodzimego kapitału. Do gospodarki trafi rocznie około 4 mld zł. Od pracodawców trzeba wymagać dobrego wyboru funduszu inwestycyjnego, a od Państwa gwarancji i zabezpieczeń przed ewentualną nacjonalizacją zgromadzonych funduszy.

System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat, czyli 11 mln osób – 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Zapis będzie automatyczny (z możliwością rezygnacji z programu). By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Taką deklarację trzeba będzie składać co dwa lata.

Pracodawcy będą musieli zapewnić PPK i znaleźć firmę (fundusz), która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi. Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany procent. Ma to być 2 proc. z pensji brutto – pobierane od pensji netto.

Przykład – zarabiając minimalne 3000 zł brutto, na PPK przeznaczymy 60 zł miesięcznie. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca. On w podstawowej wersji dołoży od siebie minimum 1,5 proc. liczone również od pensji brutto (czyli 45 zł). Co roku do oszczędności dorzuci się państwo z podatków współobywateli w kwocie 240 zł (20 zł miesięcznie).


www.onet.pl
www.solidarnosc.gda.pl

 

 

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100
Solidarność skarży polski rząd przed Międzynarodową Organizacją Pracy http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18171-solidarnosc-skarzy-polski-rzad-przed-miedzynarodowa-organizacja-pracy http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18171-solidarnosc-skarzy-polski-rzad-przed-miedzynarodowa-organizacja-pracy Solidarność skarży polski rząd przed Międzynarodową Organizacją Pracy

Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rząd ustawowo wyłącza z konsultacji podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przedstawicieli innych związków zawodowych niż branżowy związek zawodowy pielęgniarek i położnych. Tym samym łamie Konwencję nr 98 i Zalecenie nr 113 MOP. Prezydium podjęło dzisiaj decyzję o skierowaniu skargi w tej sprawie do MOP.
 

- Naruszenie Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych odnotowujemy w związku z ustawowym uniemożliwieniem związkom zawodowym innym niż związek zawodowy pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, rokowań w celu zawarcia porozumienia zbiorowego określającego wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – czytamy w uzasadnieniu skargi.


Zdaniem Solidarności rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogranicza negocjacje płacowe jedynie do związku pielęgniarek i położnych, choć w inne reprezentatywne związki zawodowe również zrzeszają pielęgniarki i położne. To złamanie zasad zapisanych w art. 4 Konwencji nr 98, który Polska ratyfikowała.

= Powyższe oznacza, że wszystkie związki zawodowe działające w Polsce zostały pozbawione możliwości wpływu na określanie zasad podziału i wpływu na wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, nawet jeżeli zrzeszają w swoich związkach zawodowych pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawcy bezpośrednio zainteresowane przedmiotem konsultacji – czytamy w skardze do MOP.


W tej chwili skarga jest tłumaczona i w najbliższych dniach zostanie wysłana do Genewy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała w 1919 r. na paryskiej konferencji pokojowej, a po II wojnie światowej stała się agencją afiliowaną przy ONZ. Zajmuje się m.in. ochroną praw pracowniczych i opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy. MOP rozpatruje również skargi na państwa i podmioty, które naruszają międzynarodowe prawa pracownicze, jednak nie może nakładać sankcji. Do MOP należy 187 państw.

ml

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Thu, 15 Nov 2018 15:06:57 +0100
30-krotność: Trybunał Konstytucyjny podzielił argumenty Solidarności http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18159-30-krotnosc-trybunal-konstytucyjny-podzielil-argumenty-solidarnosci http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18159-30-krotnosc-trybunal-konstytucyjny-podzielil-argumenty-solidarnosci 30-krotność: Trybunał Konstytucyjny podzielił argumenty Solidarności

Nowelizacja przepisów dotyczących zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z ustawą zasadniczą – uznał dziś Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał zajmował się tą sprawą na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wątpliwości prezydenta wzbudziło głosowanie senatu nad ustawą – głosowało tylko 48 posłów oraz sposób procedowania nad ustawą. Zdaniem chociażby Solidarności ustawa nie była przedmiotem szczegółowych obrad Rady Dialogu Społecznego.  „Sposób i tempo procedowania projektu naruszają podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art 20 Konstytucji RP” – pisali pod koniec zeszłego roku we wspólnym oświadczeniu byli przewodniczący RDS Piotr Duda i Henryka Bochniarz.

Nie zgadzali się również na zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ich zdaniem jest to duże zagrożenie dla powszechnego systemu emerytalnego. Solidarność wnioskowała, aby prezydent nie podpisywał ustawy. Z zadowoleniem przyjęła też decyzję prezydenta o skierowaniu ustawy do TK. – Jestem zadowolony z tej decyzji. Nie wejdzie w życie ustawa, która zdewastowałaby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – mówił Piotr Duda na antenie TVP Info. Solidarność liczyła, że Trybunał Konstytucyjny uzna nowelizację ustawy za niezgodną z konstytucją. 

Dziś Trybunał stwierdził: 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017, zgodnie z wyrokiem Trybunału, jest zgodna z artykułem drugim Konstytucji, ale niezgodna z artykułem siódmym Konstytucji.


– Trybunał Konstytucyjny niestety nie podzielił argumentacji Prezydenta iż tak poważne naruszenie trybu opiniowania projektu ustawy narusza art. 2 i art. 59 Konstytucji RP – komentuje Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie KK NSZZ Solidarność. – Obawiamy się, że wyrok ten osłabi prawo reprezentatywnych związków zawodowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców do oddziaływania na proces legislacyjny – podkreśla Surdykowska

Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne zgłosili Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski i Michał Warciński.

AB

 

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Wed, 14 Nov 2018 12:32:15 +0100
Piotr Duda wspiera szykanowaną działaczkę Solidarności: Agato, nie jesteś sama! http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18149-piotr-duda-wspiera-szykanowana-dzialaczke-solidarnosci-agato-nie-jestes-sama http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18149-piotr-duda-wspiera-szykanowana-dzialaczke-solidarnosci-agato-nie-jestes-sama Piotr Duda wspiera szykanowaną działaczkę Solidarności: Agato, nie jesteś sama!

Na parkingu Tesco w Rzeszowie, na al. Powstańców Warszawy wczoraj odbyła się pikieta w obronie przewodniczącej Komisji Oddziałowej Solidarności w Tesco, Agaty Strzałkowskiej. Na proteście odczytano specjalny list od przewodniczącego NSZZ Solidarność, Piotra Dudy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rzeszów. Solidarność protestuje przed Tesco w obronie przewodniczącej Komisji Oddziałowej Związku
 

Szanowna Koleżanko Przewodnicząca!
Koleżanki i Koledzy z Tesco w Rzeszowie!
Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że nie jesteście sami. Jest z Wami cała Solidarność. Dzisiaj, tu w Rzeszowie, jesteśmy aby wesprzeć Solidarność w sieci Tesco. A w sposób szczególny przewodniczącą Agatę Strzałkowską, którą pracodawca szykanuje za działalność związkową. Jesteśmy tu po to, by powiedzieć: Agato, nie jesteś sama! Solidarność udzieli Tobie i całej Waszej organizacji wszelkiego możliwego wsparcia.


- pisze Piotr Duda.
 

Drodzy Przyjaciele!
To co robi zarząd Tesco, to nie tylko łamanie polskiego prawa, w tym konstytucji gwarantującej wolność i swobodę działalności związkowej, ale jest też pogwałceniem elementarnych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dlatego wzywamy zarząd Tesco Polska o zaprzestanie tych praktyk, ostrzegając jednocześnie, że spór z Solidarnością w Tesco, będzie sporem z całą Solidarnością i zyska wymiar międzynarodowy. I taką pisemną informację, przekażemy po dzisiejszej pikiecie do zarządu i rady nadzorczej Tesco. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Jesteśmy Solidarnością, dlatego jak głosi nasze hasło: „I tak wygramy…!


- kończy swój list przewodniczący NSZZ Solidarność.

raw

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Thu, 08 Nov 2018 09:24:26 +0100
Solidarność weźmie udział w Marszu Niepodległości http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18143-solidarnosc-wezmie-udzial-w-marszu-niepodleglosci http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18143-solidarnosc-wezmie-udzial-w-marszu-niepodleglosci Solidarność weźmie udział w Marszu Niepodległości

NSZZ Solidarność oficjalnie weźmie udział w warszawskim Marszu Niepodległości, organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. To element obchodów ogłoszonego przez Związek „Roku Solidarności dla Niepodległej”.
 

- „Solidarność” była zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, dlatego 11 listopada nie może nas zabraknąć na ulicach Warszawy – powiedział przewodniczący Piotr Duda.


Marsz rozpocznie się o godz. 14.00 od Ronda Dmowskiego i zakończy na błoniach przy Stadionie Narodowym.

Szczegóły wkrótce

ml

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Mon, 05 Nov 2018 10:35:45 +0100
Robimy swoje, nie musimy się podobać innym http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18089-robimy-swoje-nie-musimy-sie-podobac-innym http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18089-robimy-swoje-nie-musimy-sie-podobac-innym Robimy swoje, nie musimy się podobać innym

– Za nami XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który można nazwać prawdziwym świętem największego związku zawodowego w kraju, ale i prawdziwym świętem Polski. Bo przecież to w trakcie naszego zjazdu prezydent Andrzej Duda powiedział, że „cieszy się, że Solidarność w trosce o najsłabszych uczestniczy w polityce dotyczącej praw pracowniczych”. Prezydent dobitnie podkreślił, że Solidarność powinna stać na straży prawa pracy, niepodległości, suwerenności, ale i niepodważalnych wartości Rzeczpospolitej – napisał we wstępniaku do najnowszego numeru „Tygodnika Solidarność Michał Ossowski, redaktor naczelny.

Numer w znacznej mierze poświęcony jest XXIX Krajowemu Zjazdowi Delegatów. 

Andrzej Berezowski, „Przełomowa Kadencja” 

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda przedstawił sprawozdanie z działalności władz związku w czasie ostatniej kadencji. (…) Piotr Duda podkreślił, że mijająca kadencja była przełomowa. Udało się m.in. obniżyć wiek emerytalny i ograniczyć handel w niedzielę. Osiągnięcie tych sukcesów nie było jednak łatwe. Przewodniczący wymienił kilka przykładów, które o tym świadczą


Andrzej Berezowski, „Piotr Duda wybrany na trzecią kadencję”

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wybrali Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność – na trzecią kadencję.  Piotr Duda był jedynym kandydatem na przewodniczącego. Otrzymał 248 głosów spośród 267 głosujących delegatów. – Jestem wzruszony – powiedział tuż po wyborze. Komisja wybrała także członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. KZD przyjął też uchwałę programową.


Andrzej Berezowski rozmawia z Tadeuszem Majchrowiczem, zastępcą przewodniczącego Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

– Krajowy Zjazd Delegatów to wielkie święto Solidarności. Ten był szczególnie ważny, ponieważ podsumowaliśmy czteroletnią kadencję i wybraliśmy władze na nową kadencję. Muszę przyznać, że przewodniczenie takiemu zjazdowi to niezwykle trudna sprawa. W mojej ocenie zakończenie pokazało, że udało nam się przeprowadzić wszystko w sposób sprawny, delegaci bardzo odpowiedzialnie się zachowywali. Uważam, że zjazd przejdzie do historii jako bardzo dobry i to nie tylko ze względu na to, że tak sprawnie przebiegały wybory. Co prawda przy wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej mieliśmy aż trzy tury głosowania, jednak wszystko przebiegło sprawnie. Przyjęliśmy uchwałę programową, przyjęliśmy szereg niezwykle ważnych uchwał i stanowisk. Niektóre z nich są jak najbardziej na czasie i wesprą działania organizacji związkowych. Mogę więc powiedzieć, że zjazd był bardzo, bardzo dobry


- mówi Tadeusz Majchrowicz.

W numerze Jakub Pacan podsumowuje wybory samorządowe. 

I po wyborach. Obecne wybory samorządowe różniły się od poprzednich przede wszystkim stopniem upartyjnienia. Jeszcze żadne wybory samorządowe nie były taką emanacją programów politycznych głównych partii, jak te obecne. Niemal na wszystkich spotkaniach wyborczych liderzy partyjni skupiali się na sporach politycznych toczących obecnie Polskę. Owszem, samorząd jest integralną częścią państwa i bez funduszy centralnych z wieloma inwestycjami by sobie nie poradził, jednak w poprzednich kampaniach kandydaci odżegnywali się od bieżącej polityki i przynajmniej starali zaznaczyć, że ważniejszy jest dla nich samorząd.


Tematykę dostaw gazu do Polski w tekście „Rosji podziękujemy” porusza Teresa Wójcik. 

Od końca 2022 r. dostawy gazu na polski rynek będą wzorcowo zdywersyfikowane. Popłyną z trzech kierunków: ze złoż na szelfie norweskim, ze Stanów Zjednoczonych (i od innych producentów LNG) oraz ze złóż krajowych.


A co dalej z reformą wymiaru sprawiedliwości? 

– Fasada Sądu Najwyższego nie powinna być miejscem do eksponowania poglądów. To nie tablica OLX.pl, ale budynek jednej z najpoważniejszej instytucji w Polsce

– tłumaczy prof. Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej, w rozmowie z Marcinem Koziestańskim.

Leszek Masierak w tekście „Nadbałtycki dylemat” opisuje łotewski krajobraz po wyborach parlamentarnych w tym kraju. 

Wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych na Łotwie mogą stworzyć zupełnie nową sytuację polityczną w najbliższym otoczeniu Polski. Po raz

pierwszy bowiem od wielu lat realna staje się możliwość utworzenia w kraju należącym do NATO i UE rządu zorientowanego nie na Zachód, lecz na Wschód.

 

]]>
rzecznik@solidarnosc.org.pl (Biuro Prasowe) Kraj Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100