Menu

Szara strefa w gospodarce jest hamulcem rozwojowym

Szara strefa w gospodarce jest jednym z najwa偶niejszych hamulców rozwojowych Polski - twierdzi Najwy偶sza Izba Kontroli. Autorzy raportu podaj膮, 偶e szara strefa to jedno z najwi臋kszych zagro偶e艅 dla legalnie dzia艂aj膮cych przedsi臋biorstw, a ponadto w Polsce udzia艂 szarej strefy w gospodarce jest wy偶szy ni偶 艣rednio w Unii Europejskiej.

- Szara strefa jest nie tylko problemem dla bud偶etu pa艅stwa, ale stanowi tak偶e jedno z najwi臋kszych zagro偶e艅 dla legalnie dzia艂aj膮cych przedsi臋biorstw - czytamy w raporcie NIK.

- Szara strefa wyst臋puje we wszystkich gospodarkach 艣wiata. Jej du偶y udzia艂 w gospodarce negatywnie wp艂ywa na uczciw膮 konkurencj臋 pomi臋dzy firmami. Podmioty dzia艂aj膮ce w szarej strefie poprzez unikanie p艂acenia podatków czy niezachowywanie norm jako艣ciowych staj膮 si臋 bardziej konkurencyjne od firm rzetelnie wywi膮zuj膮cych si臋 z danin publicznych oraz z innych obowi膮zków. Szara strefa znacznie obni偶a wp艂ywy do bud偶etu, przez co zwi臋ksza rozmiary deficytu. Szacunki dot. rozmiarów szarej strefy w Polsce s膮 bardzo ró偶ne, a rozbie偶no艣ci wynikaj膮 z ró偶nych metod jej szacowania oraz definiowania tego poj臋cia - pisz膮 kontrolerzy.

- Minister Finansów zainicjowa艂 wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych bezpo艣rednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce, w szczególno艣ci w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych. S艂u偶by skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli, ujawni艂y nieprawid艂owo艣ci na wy偶sze kwoty. Wci膮偶 nie uda艂o si臋 jednak uzyska膰 wyra藕nej poprawy relacji wp艂ywów bud偶etowych i zatrzymanych nienale偶nych zwrotów podatku VAT w wyniku przeprowadzonych post臋powa艅 kontrolnych do kwoty ustale艅 ogó艂em. Z kolei S艂u偶ba Celna koncentrowa艂a si臋 na ograniczaniu szarej strefy w obszarze wyrobów tytoniowych oraz nielegalnego urz膮dzania gier na automatach i w tym zakresie odnosi艂a sukcesy. Znacznemu obni偶eniu uleg艂y natomiast kwoty nieprawid艂owo艣ci ustalone w prowadzonych przez celników kontrolach podatkowych - informuje NIK.


藕ród艂o: nik.gov.pl

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.