Menu

Spór zbiorowy w DCT po jednostronnej zmianie systemu motywacyjnego

Gdy po żmudnych, trwających ponad rok negocjacjach, związkowcy i zarząd DCT Gdańsk doszli do porozumienia i podpisali w kwietniu ub.r.  układ zbiorowy pracy wydawało się, że wzajemne relacje pracowników i zarządu terminala będą układały się co najmniej poprawnie. Jednak nowy zarząd postanowił jednostronnie, bez uzgodnienia z organizacją związkową, o likwidacji jednego z  elementów motywacyjnych, czyli współczynnika korygującego w systemie premiowym. Związkowcy więc zareagowali: nic o nas bez nas.

Przypomnijmy, że zawarty w ramach UZP pakiet gwarancji pracowniczych obowiązuje przez trzy lata. Oprócz wynegocjowanych podwyżek uległ też modyfikacji system premiowy.   Przewidziany został tez dodatek za pracę w dniach świątecznych.

– Mamy poczucie, że zarząd chce nas ograć. Oczekiwaliśmy, że podpisanie układu zakończy etap negocjacji i był wówczas pewien rodzaj satysfakcji. Dzisiaj musimy tę optymistyczną opinię skorygować. System motywacyjny po naszych postulatach został uzupełniony o współczynnik korygujący. Komisja Zakładowa nie wnosiła wówczas sprzeciwu do aneksowania układu. Tymczasem od lipca tego roku zarząd jednostronnie zlikwidował współczynnik korygujący bez uzgodnienia z organizacją związkową. Takie działanie spowoduje nawet utratę premii – mówi Adam Piotrowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk SA.

Czym jest ów współczynnik korygujący? Jest to wprowadzony od września ub.r. w DCT dodatek procentowy za przeładowanie kontenerów na zmianie ponad ustalone minimum. Ma on wpływ na wysokość otrzymywanego przez pracownika świadczenia.

Zdaniem szefa działu prawnego ZRG NSZZ „S” dr Waldemara Uziaka, pracownika naukowo-dydaktycznego UG, skoro zasady zostały uzgodnione z organizacja zakładowa, to ich modyfikacja, np. w drodze powtórnego przyjęcia wcześniej obowiązujących rozwiązań (i to mniej korzystnych dla pracowników) jest możliwa jedynie w wyniku uzyskania zgody organizacji. Knieczne jest też dokonanie wypowiedzenia warunków pracy pracownikom, czyli wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie zmieniające musi opierać się na legalnie wprowadzonych rozwiązaniach w regulaminie wynagrodzeń.

W związku z tym KZ NSZZ „Solidarność” w DCT 21 lipca br. zażądała uzgodnienia zasad przyznawania premii miesięcznej. Tydzień później związkowcy ogłosili wejście w spór zbiorowy z zarządem DCT.

Zarząd terminalu kontenerowego w korespondencji e-meilowej 21 lipca br. po godz. 16 podtrzymał decyzję o zmianie zasad premiowania bez współczynnika korygującego. Jednocześnie obiecując „pogłębiony przegląd” systemu motywacyjnego.

Czym zatem jest układ zbiorowy pracy i jakie ma znaczenie? Jest to rodzaj prawa wewnątrzzakładowego. Jest zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę. W sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Nim doszło do podpisania układu w DCT Gdańsk związkowcy upominali się o swoje prawa w licznych pikietach. Także przy wsparciu związkowców z ITF i niemieckiego Ver.di.


więcej na www.solidarnosc.gda.pl

 

ASG

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.